Начало

Скъпи приятели,

HomeoHelp Holistic School е единствената холистична школа в България, която предлага обучение по различни холистични методи за благоприятно повлияване на човешкото здраве.

Обученията по класическа хомеопатия, Бах терапия и астрология за терапевти са изцяло онлайн, защото тази форма ги прави достъпни за най-активните българи – хора, интензивно ангажирани професионално и семейно. Ние знаем, че това са хора с високи изисквания към себе си, хора, които никога не си позволяват да тъпчат на място и да допускат застой, както в професионалното си развитие, така и като родители.

 

Обученията по SEST и Перцептивна остеопатия се провеждат изцяло присъствено, за да могат участниците да усвоят максимално добре практическите умения за работа.

 

Научете повече за курсовете ни по Хомеопатия, SEST, Перцептивна остеопатия, Традиционна китайска медицина, Бах терапия, астрология за терапевти.

  Интервю на Бригите Херолд с Хаген Хайман


- Здравейте г-н Хайман, Вие сте замeстник на Дийтмар Кремер и практикувате заедно в Ханау. Междувременно Вие сте написали много самостоятелни книги по темата „Нови терапии с Баховите цветни есенции“. Как оценявате значението на тези нови открития в природолечението?

Хайман: Постиженията на колегата ми Дийтмар Кремер в дългогодишните му изследвания по темата са огромни. Благодарение на това, Новите терапии с Бахови цветни есенции имат огромно значение в лечебния процес и респективно в природолечението.

- Бихте ли пояснили?

Хайман: Днес ние разбираме огромния принос на доктор Едуард Бах. Поглеждайки развитието му от лекар в спешната хирургия до бактериолог и изследовател, започнал от ваксините през нозодите, а оттам стигнал и до цветните есенции, ще забележим колко труд е положил като лекар и колко изследвания е провел, за да направи връзката между физическите симптоми и причината за тяхната поява – емоционална и/или психическа. От друга страна, той е живял само петнадесет месеца след откриването и на последната цветна есенция. Поглеждайки и факта, че са му били нужни 15 години, за да определи ограниченията в приложението на неговите нозоди, които за времето, в което е живял, са били революционно откритие, не е учудващо, че времето, с което е разполагал, се е оказало малко, за да успее да открие всички връзки между цветните есенции.

- А относно нозодите? Имате предвид хомеопатичните лекарства, заради които д-р Бах е наричан „вторият Ханеман?

Хайман: Да, точно така. Благодарение на тях, д-р Бах установява, че не може да лекува определени болести с нозоди, затова се насочва към търсенето на други лекарствени средства. След откриването на 38-те цветни есенции той стига до прозрението, че чрез тях могат да бъдат положително повлияни всички отрицателни емоционални състояния – тоест, причините за съответните физически заболявания, както си е мислил преди това. За него болестта е била резултат от конфликт между личността и нейното висше Аз. Д-р Бах застъпва мнението, че когато връзката между двете е нарушена, се появява отрицателна емоционална нагласа, която обаче може да бъде преодоляна точно чрез цветните есенции. Потвърждението идва едва 50 години по-късно, когато Дийтмар Кремер открива всички кожни зони.

- Как откритите от Дийтмар Кремер кожни зони могат да бъдат потвърждение за работата на д-р Бах?

Хайман: Обяснението не е никак сложно. Практически, когато говорим за кожните зони, става въпрос за рефлексни зони на Баховите цветни есенции, на емоционално ниво. Например, Кремер открива как при чувство за вина винаги едни и същи зони биват блокирани. При всеки отделен пациент, едни и същи зони. Чувството за вина отговаря на картината на цветната есенция PINE, която можем да прилагаме и върху съответстващите й кожни зони. Това е и причината да бъдат наречени „Рефлексни зони на Баховите цветни есенции“. Те са разпределени по повърхността на цялото тяло и всички 38 цветни есенции покриват неговата повърхност, практически няма „празно място“. Това е доказателството, че д-р Бах е бил напълно прав – той е открил за всички 38 архетипни отрицателни емоционални състояния съответната есенция.

- А каква е връзката с релсите? Знаем, че всяка релса се състои от три цветни есенции и те са 12 на брой.

Хайман: Това вече е откритие на Дийтмар Кремер. Той забелязва, че при продължителен прием на определена цветна есенция се отключва непозната за него дотогава реакция – случва се така, че определено емоционално състояние се влошава постепенно, без пациентът дори да приема съответната цветна есенция. Например, при продължителен прием на Centaury се влошава много често Pine.

- Бихте ли ми обяснили по-подробно?

Хайман: С удоволствие. Назначаването на комбинация от определени цветни есенции се осъществява категорично според индикациите за това – отрицателните емоционални състояния. Респективно, точно тези емоционални състояния проследяваме и в хода на терапията, при контролните срещи, въпреки че често успехът в Баховата терапия погрешно се отчита на база на изчезване на физически симптоми.

Ще поясня с пример от практиката на самия д-р Бах.

Една вечер повикват д-р Бах при мъж, който така е изкълчил глезена си при падане на тротоара, че си е помислил, че лечението му ще отнеме минимум 3 седмици. Около 20 часа глезенът се подува, втвърдява и мъжът има нетърпими болки. Пациентът е активен и въодушевен като темперамент, което в професионален план води до претоварване. За него е било много трудно да намира време за почивка, дори когато това е било наложително. Нетърпеливостта на пациента ясно е показвала нуждата от цветната есенция Impatiens, но едновременно с това вътрешното напрежение, въодушевлението в работата му, както и желанието  му да бъде активен са насочвали към Vervain. Затова д-р Бах използва двете лечебни есенции, като ги смесва в купа с топла вода. Предписанието е мъжът да прави компрес върху глезена си, като намокря кърпата в купата веднага след като изсъхне. Още на следващия ден пациентът се е почувствал достатъчно добре, за да се върне към задълженията си, а вечерта е можел вече да се движи съвсем спокойно. Можел е дори да подскача върху наранения си крак и споделил: „Не ми се вярва, че глезенът ми беше изкълчен“.

В този пример ясно разпознаваме бързото действие и ефективността на Баховите цветни есенции. Физическото неразположение, изкълчването и свързаните с това болки отминават много бързо. За жалост, случая не е описан по-нататък, а именно как това се е отразило на емоционалното състояние на пациента. Както споменах в началото, много често успехът в терапията се измерва с изчезването на физическите неразположения.

- А как би следвало да се измерва успехът на терапията с Бахови цветни есенции?

Хайман: Много хубав въпрос. Факт е, че подобни случаи като описания по-горе, могат да се лекуват с есенциите. Но трябва да имаме предвид, че в хроничните случаи подобен подход е неуспешен. Д-р Бах е предпочитал „простотата в терапията“: „ Бих желал да е лесно: Когато съм гладен например, отивам в градината и си набирам салата. Когато се страхувам, взимам една доза Mimulus.” Колегата ми Дийтмар Кремер открива, че тази „простота“ е приложима само и единствено в остри случаи. Конкретната диагноза при заболявания или неразположения, съществуващи от дълго време, е била почти незначима, в сравнение с острите случаи. При хроничните случаи откриваме повече нарушения и се нуждаем от повече цветни есенции. Не е възможно да приложим всички едновременно, затова Кремер е започнал да експериментира с различни комбинации. В началото той е назначавал продължителен прием на есенциите, които са довеждали до подобрение и са давали положителна реакция. Вследствие от това започва да наблюдава, както споменах в началото, че при продължителен прием на Centaury например, емоционалното състояние се влошава в посока Pine. Дийтмар Кремер открива, че отрицателните емоционални състояния се развиват едно от друго и едно състояние е следствие от друго преди него, което той нарича „Релси на Баховите цветни есенции“.

- Какво представляват всъщност „Релсите“?

Хайман: Всяка релса се състои от три цветни есенции – комуникативно, компенсационно и декомпенсационно цвете. Комуникативното цвете описва начина, по който човек взаимодейства със своето обкръжение или околната среда. Има ли проблем в тази област, то той започва да компенсира дадения проблем, тоест влиза в състояние на привидна „сила“, която в крайна сметка не успява да поддържа продължително време и в крайния стадий достига до състояние на декомпенсация.

Един пример за пояснение.

Нуждата да бъде признат и липсата на лични граници (Centaury) отвежда страдащия до момент, в който той действително бива използван от околните. В този момент той реагира вече агресивно, опитва се да постави границите си по агресивен начин (Holy), за да компенсира неспособността си да се отстоява. Но подобно агресивно поведение няма как да се поддържа дългосрочно. То се проваля в момента, в който някой от околните или приближените му реагира остро и се отдръпне наранен. Тогава потърпевшият започва да се измъчва от чувство за вина и попада в стадия на декомпенсация (Pine). Изключително интересно е да наблюдаваме как пациентът ни описва цяла/цели редички, без дори да има понятие от релсите или Баховите цветни есенции. Например 43 годишен пациент сподели: „Оставих се да ме убедят да отида на барбекюто, въпреки че въобще не ми се ходеше, след това всичко ми дойде в повече. Ударих по масата и изразих мнението си крещейки, както си му е редно. След това съжалих за постъпката си.“ С това изречение пациентът ни описа цяла релса:

  • Centaury – Оставя се да бъде убеден, въпреки че не желае. (Не успява да се противопостави на чуждото мнение, затова му е трудно да отговори с „Не“.)
  • Holly – Удря по масата и изразява мнението си, „както си му е редно“. (Агресивен опит за определяне на личната граница.)
  • Pine – След което съжалява за постъпката си. (Чувство за вина)

- Това, което разказвате, е много интересно, но какво е значението му в процеса на терапията? Трябва ли да разграничаваме кога един пациент „компенсира“ и кога е в състояние на „декомпенсация“?

Хайман: Не е необходимо да ги разграничаваме. Снемаме случая и определяме нужните цветни есенции. След което ги терапевтираме в обратен на появата им ред – от декомпенсациите и външните есенции през компенсациите до комуникативните цветя.

- Не разбирам...

Хайман: Колегата ми Дийтмар Кремер е разработил таблица, по която снемаме случая. В нея цветните есенции са така подредени, че само с един поглед към нея разпознаваме бързо кои са комуникативните цветя. Те са разположени най-отдолу във всяка релса, а най-отгоре се намират декомпенсационните цветя. В терапията с Бахови цветни есенции работим върху отрицателните емоционални състояния отгоре-надолу, или казано по друг начин, в обратен на появата им ред. Помните ли, обясних в началото, че когато Кремер е предписал прием на Centaury за продължителен период от  време, се е влошило състоянието Pine.

- А защо, според Вас, д-р Бах не е успял да открие тази връзка?

Хайман: Много добър въпрос. Предполагам поради две причини – първата е, че той е живял само 15 месеца след откриването и на последната цветна есенция; втората е, че той е лекувал пациентите си до момента, в който изчезнат физическите им неразположения. Разбираемо е, че времето на приложение е сравнително кратко, за да може да наблюдава подобен ефект.

- Имат ли цветните есенции връзка с определени физически симптоми или болести?

Хайман: (подсмихва се) Не, нямат такава зависимост. Често чувам и чета как се прави опит да се определят конкретни цветни есенции при конкретни заболявания, но това е толкова смислено, колкото и да се опитвате да намерите връзка между цвета на обувките си и начина, по който се завъртате при вървене.

- Като заговорихте за цветове, какво бихме открили в най-новата Ви книга?

Хайман: В тази книга описваме връзката между цветовете на аурата и Баховите цветни есенции.

- Ние?

Хайман: Да, г-н Кремер ми асистираше по време на изследванията по темата. Самият той е писал вече книга по темата за Аурата, а именно относно кожните зони. В новата книга „Аура и Бахови цветни есенции“ ние обясняваме детайлно значението на цветовете на аурата, както и така наречените Арка-нишки.

- О, това е много интересно. Но нека се върнем към релсите. Има ли още нещо, което е нужно да знаем и случаен ли е броят на релсите – точно 12?

Хайман: За Кремер това никога не е било „случайно“. Напротив, много повече го е вълнувал въпросът „ Има ли връзка между 12-те релси и меридианите в китайската традиционна медицина?“. Отговорът намира малко по-късно. Когато е предписвал 2 цветя от дадена редичка, пациентът се е чувствал добре. Но предпишел ли е 3 цветя от редичка (тоест цялата релса), пациентът му рязко се е влошавал. Тук се крие алгоритъм – всяка релса стимулира директно определен меридиан. Оттук се нарушава равновесието между Ин и Ян в енергийната система.

- Интересно, как се преплитат тези два метода на лечение – традиционната китайска медицина и терапията с Бахови цветни есенции?

Хайман: Да, това вече е известно. Освен това, в терапията с цветни есенции можем да ползваме като допълнителен източник на информация и меридианния часовник. Така например, ако нашият пациент се оплаква винаги от появяващо се неразположение точно в 17 часа, можем да открием връзка с меридиана на пикочния мехур. Меридианът на пикочния мехур съответства на редичката от Бахови цветни есенции – Centaury, Holly, Pine. Терапевтът би могъл целенасочено да зададе въпрос по темите на цветята, което при други обстоятелства евентуално би могъл да пропусне в процеса на снемане на случая.

- Съществуват ли и други застъпвания?

Хайман: Да, например с кожните зони. В повечето случаи отрицателното емоционално състояние причинява неразположение и в „съответстващата му рефлексна (кожна) зона“. В тези случаи оплакванията се отразяват и на съответния меридиан. Например, имаме нарушение в меридиана на стомаха и пациентът се оплаква от болки в стомаха. Напълно възможно е една от причините за неразположението да е нарушение на рефлексната зона на Willow, която принадлежи към релсата, съответстваща на меридиана на стомаха.

- Какво е значението на рефлексните зони в практиката?

Хайман: Благодарение на зоните можем да получим потвърждение за нарушено отрицателно емоционално състояние. Макар и в редки случаи, все пак е възможно терапевтът да не успее да определи точните есенции само въз основа на казаното от пациента, колкото и обстоен да е бил разговорът им. Например пациентът казва: „След осемчасов работен ден съм толкова изморен, че трябва първо да полегна за около час.“ В този случай могат едновременно да съответстват както Olive, така и Hornbeam. Olive ни е нужна, когато са налице физическа и психическа умора. Hornbeam би помогнала, когато изтощението е следствие от претоварване. Чрез тестуване на аурата на съответните рефлексни зони, обученият терапевт може да установи зоната на коя от двете есенции е нарушена. По този начин получаваме потвърждение в процеса на снемане на случая. Малко по-опитните терапевти могат да „измерят“ и силата на нарушението, тоест до каква степен е нарушено състоянието на пациента (колко силно изразено е отрицателното емоционално състояние). Тестуването на рефлексните зони ни помага за определяне на допълващи средства към терапията като етерични масла, скъпоценни и полускъпоценни камъни.

- Какво е значението на етеричните масла и скъпоценните камъни в „Новите терапии“?

Хайман: Дийтмар Кремер разпределя определени етерични масла, скъпоценни и полускъпоценни камъни като съответствия на Баховите цветни есенции, но на други нива в терапията. Той ги открива благодарение на тестуването на аурата, реакцията на ниво аура е идентична с реакцията при тестуване на цветните есенции. Говорим за точно 38 етерични масла, 38 скъпоценни камъка, за които той прави повече от 20000 отделни теста.

- 20000 теста казвате? Колко време е отнело това?

Хайман: Да, толкова са. Изследването продължи повече от година и половина, в която Кремер работи само върху това. Не практикуваше и не пишеше, за да има възможността да прави тестовете на спокойствие.

- Това е огромен труд!

Хайман: Така е, но си заслужаваше.

- В каква степен?

Хайман: Тези допълнения към терапията с Бахови цветни есенции са необходими, за да можем да лекуваме хроничните случаи. Преди това беше възможно да лекуваме главно острите случаи, както д-р Бах.

- Кои са основните разлики в терапията с Бахови цветни есенции такава, каквато е била практикувана от д-р Бах и сега по метода на Дийтмар Кремер в „Новите терапии“?

Хайман: Ще изброя:

  1. Вземане под внимание на връзките между отделните цветя, така наречените релси от цветни есенции и свързания с тях метод на анализ – „лист за оценка“.
  2. Листът за оценка улеснява предписанието в хроничните случаи. От друга страна, благодарение на него можем да проследим развитието на терапията.
  3. Диагноза и лечение, базирани на вземането под внимание на рефлексните (кожни) зони, открити от Дийтмар Кремер.
  4. Допълващите терапията методи – това са етеричните масла, скъпоценните и полускъпоценните камъни, които са задължително допълнение при лечението на хронични случаи.

Както и сама виждате, няма промяна в откритията на д-р Бах. Както преди, така и сега важи правилото: „Лекувай човека, не болестта му – лекувай причината, не нейното проявление“. Като към него ние добавяме и максимата: „Лекувай отрицателните емоционални състояния на нивото, на което те се намират (с помощта на цветните есенции и допълненията към тях) и в обратен на появата им ред (според релсите).“

- Благодаря Ви за изчерпателните отговори!

Бригите Херолд, лечител

 

Превод на български език:

Ивелина Чорчопова, Консултант „Терапия с Баховите цветни есенции и Новите терапии по Дийтмар Кремер“

Ивелина Чорчопова е организатор на обученията по "Новите терапии на Дийтмар Кремер" в България, които ще започнат през 2020 година.

За да сте информирани за тези обучения, заповядайте в групата "Цветните есенции на д-р Бах - Новите терапии на Дийтмар Кремер".

Списание "ХомеоХелп за теб"

За въпроси и поръчки:
Тел/факс: 058 838 236
Мобилен:  0886 325 905
Ел. поща:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.