Хомеопатия за практикуващи

Масимо Манджалавори

massimomangialavoriМасимо Манджалавори отдавна е широко известен и уважаван в родината си Италия, както и в цяла Европа. През последните години той оказва феноменално влияние върху развитието на хомеопатията, спечелвайки си репутация на изключително проникновен учен и превъзходен учител.

 

Преди 14 години Манджалавори изоставя практиката си на сърдечен хирург и се потапя във водите на хомеопатията. Интересът му към всички природни явления от антропологична, физическа, психологическа и езотерична гледна точка му помагат да изработи изумително обширно и задълбочено разбиране за лекарствата и техните семейства. Независимо дали говори за Strontium, за Двусемеделните растения или за Паякобразните, той ни води в един вълнуващ нов свят на проникновени прозрения.

 

Масимо изучава всеки аспект на субстанцията - химичните и токсичните й ефекти, поведението и навиците на растението, минерала или животното, тяхната символика и история - и ни представя всяка субстанция в напълно нова светлина. Ние може да си мислим, че познаваме полихрестите, но. . . почакайте да видите как ги разбира Манджалавори!

 

Масимо ни показва как да задълбочим разбиранията си за човешките същества, за субстанциите, с които работим и най-важното - за взаимодействията между едните и другите. Неговите виждания и прозрения разгръщат едно цялостно ново разбиране за ефекта на нашите лекарства и за функционирането на самата хомеопатия.

 

Макар и сравнително млад, д-р Манджалавори вече е възприеман като "учител на учителите", заради впечатляващо богатите си познания по материя медика. Фокусирайки се върху едно отделно лекарствено семейство, Масимо бързо отива отвъд ключовите симптоми и есенции, стигайки до дълбоко, фундаментално разбиране за лекарствата и симптомите, които ТРЯБВА да са налице, за да бъде направено съответното предписание.