Харви Фарингтън

Харви Фарингтън

harvey-farringtonХарви Фарингтън, Чикаго, Илинойс, е роден на 12 юни 1872 година във Филаделфия, Пенсилвания и е син на Ърнест Албърт и Елизабет Ейткен Фарингтън. В 1881 година той постъпва в Академията на Новата Църква и учи там до 1893 година, когато получава титлата бакалавър по хуманитарните науки. След това той започва да учи медицина в Ханемановия колеж във Филаделфия, който завършва в 1896 година със степен доктор по медицина. Следдипломното си обучение той провежда в Хомеопатичното училище за следдипломна квалификация във Филаделфия, откъдето получава звание лекар-хомеопат. След една година амбулаторен стаж, той започва самостоятелна практика във Филаделфия, но през 1900 година се премества в Чикаго. Той работи като професор по Материя медика в Ханемановия медицински колеж в Чикаго, а преди това изпълнява същата длъжност Медицинския колеж “Дънам” в Чикаго. Той е член на Хомеопатичната асоциация в Илинойс и на Асоциацията на възпитаниците на Ханемановия медицински колеж във Филаделфия. На 11 април 1899 година д-р Фарингтън се оженва за Ирене Берлингер. Техните деца са Берта, Тиъдър Робърт и Харви Уинфрид Фарингтън.

Публикувана през 1955 година, тази поредица от 43 лекции беше първият учебник, използван от Американската фондация за следдипломна квалификация по хомеопатия. Лекциите от 6-та до 42-а се фокусират върху материя медика, докато Лекция 43 описва как трябва да се използва реперториумът.

В лекционния курс откриваме уникално и изключително полезно описание на хроничната картина на Ferrum phosphoricum, както и проверени и надеждни сведения, които не могат да се открият никъде другаде.