Харви Фарингтън

Действието на хомеопатичното лекарство се базира на "Закона за Подобието". Информацията за какво се предписва всяко отделно лекарство с добива чрез експериментално приемане на малки дози от здрави хора от двата пола и от всякакви възрасти, които технически се нарича "изпитатели". Към нея се добавят данни от клиничния опит за симптоми и състояния, които се повлияват от лекарството, но не са се проявили при доказванията.

Хиляди са лекарите и научните изследователи, които са работили съвестно в тази област в продължение на почти век и половина. Техните открития съставят хомеопатичната материя медика, която днес обхваща повече от хиляда лекарства, произхождащи от трите царства в природата, включително и такива, които не са направени от субстанции, представляващи широко известни медикаменти, а от такива, които са смятани за неактивни по своето естество, когато са в неразреден вид. Много от тези лекарства са доказани толкова задълбочено, както експериментално, така и клинично, че терапевтичният им обсег изглежда изцяло установен. Технически, те са познати като "полихрести" и са лекарствата, от които най-често се нуждаем в ежедневната си практика.

По-новите лекарства и тези, чиито картини са все още частично разкрити, са полезни в по-необичайни случаи, при които са налице симптоми, изискващи тяхното назначаване. Целта на този Курс по Хомеопатия е да запознае студента с практическите аспекти на познанията за най-важните лекарства, с техните индивидуални характеристики и накрая с тяхното приложение в лечението на болестта.

Това познание може да бъде разширено чрез индивидуално обучение и практика и с четене на учебници, които ще бъдат препоръчани по-късно в Курса.

Имената на някои лекарства може да бъдат непознати за вас. Това се дължи на факта, че много от първоначалните доказвания са правени преди сто години, когато съвременната номенклатура не е съществувала. В хомеопатичните учебници и литература тези стари термини до голяма степен са се запазили. Например, натриевият хлорид се нарича "Natrum muriaticum", калиевият карбонат - "Kali Carbonicum" и т. н. Но в заглавието на всяка лекция ще бъде посочвано научното название, под което е познато всяко лекарство, неговите синоними, ако има такива и общоприетите названия. Това ще предотврати недоразуменията у част от студентите, които не са преминавали предварително обучение в хомеопатичен колеж.

Първият параграф на всяка лекция съдържа общоприетото название, обитавания район, използваната част и др. и е по-скоро за обща информация, която да подпомогне студента в запознаването му с лекарството, което е обект на съответната лекция.

Физиологичното действие, описано накратко във втория параграф, съдържа общи сведения и може да бъде открито в учебниците по материя медика.

Изучаването на лекарството от хомеопатична гледна точка започва с "Общи характеристики", в които схематично е предадено най-същественото за лекарството, което дава ключа към по-нататъшното изучаване, при което се добавят по-специфичните индикации, които оформят цялостната концепция за неговата специфика и обсега на действието му. Студентът, който усвои този важен трети параграф, намалява риска да си създаде вредния навик за предписване главно на база на диагнозата или името на болестта или да прибегне към ненаучната практика лекарството да се избира според един или два подчертани симптома, при което се пренебрегват толкова важните общи характеристики. Различните шрифтове в третия параграф са използвани за подчертаване на относителната важност на симптомите на съответното лекарство не само в цялостната картина на самото лекарство, а и в сравнение със същите симптоми, проявявани при другите лекарства. Така "Безпокойство", което е толкова характерно за ACONITE, ARSENICUM и RHUS TOX., е изписано в най-висока степен или с главни букви. Същият симптом е не толкова характерен или не толкова важен при лекарства като Chamomilla, Ignatia и Nux, при които той е даден във втора степен и затова те са изписани с курсив; при Arnica, Aloe, Bryonia този симптом се проявява в най-ниска степен и затова те се изписват с обикновен шрифт.

Скъпи приятели,

HomeoHelpHolisticSchool е единственото холистично училище в България, което предлага обучение по различни холистични методи за диагностика и лечение.

Обученията по класическа хомеопатия, Бах терапия и астрология за терапевти са изцяло онлайн, защото тази форма ги прави достъпни за най-активните българи – хора, интензивно ангажирани професионално и семейно. Ние знаем, че това са хора с високи изисквания към себе си, хора, които никога не си позволяват да тъпчат на място и да допускат застой, както в професионалното си развитие, така и като родители.

 

Обученията по SESTи Перцептивна остеопатия се провеждат изцяло присъствено, за да могат участниците да усвоят максимално добре практическите умения за работа.

Научете повече за курсовете ни по Хомеопатия, SEST, Перцептивна остеопатия, Традиционна китайска медицина, Бах терапия, астрология за терапевти.

 

Научете повече за курсовете ни по Хомеопатия, SEST, Перцептивна остеопатия, Традиционна китайска медицина, Бах терапия, астрология за терапевто.