Хърбърт Робъртс

ПРЕДГОВОР КЪМ ПЪРВОТО ИЗДАНИЕ

 

Първият въпрос, с който ние, практикуващите и поддържащи учението на Ханеман, се срещаме, е този: Какво представлява хомеопатията? Защо тя е за предпочитане пред другите медицински методи?

Как да отговорим на този въпрос? Вярно, можем да кажем: Хомеопатията е медицинска система. Но сериозният, съвестен лекар-хомеопат ще усети, че трябва да се даде по-задълбочен отговор, отговор, който би ангажирал логичното мислене на питащия.

Ние вярваме, че хомеопатията не би заслужила обществено признание, ако не беше възможно да се докаже безспорно, че се основава на фундаменталните природни закони. В тази книга авторът се е опитал да покаже "логичната аргументация на хомеопатията", както се изразява Carroll Dunham.

В нея се прави опит да се обвържат принципите на хомеопатичните методи на лечение с принципите и законите, които управляват живота изобщо, т.е. движението, растежа, развитието. Никой не разбира по-ясно от самия автор, че тези опити са несъвършени и непълни, но ако те спомогнат за вдъхновяването на по-нататъшните изследвания на фундаменталното единство на хомеопатията с Универсалния закон, поставената цел ще бъде постигната.

Авторът е много задължен на сър J. C. Bose, R. A. Millikan, A. H. Compton и другите, които му позволиха да използва плодовете на техния труд в своята работа.

В някои глави изучаващият хомеопатичната философия ще забележи включените оригинални мисли и вероятно ще успее да открие източника на тези мисли и дори цели раздели в съчиненията на учениците на Ханеман, които са вложили своите знания в ясни и кратки фрази, представляващи най-доброто ръководство за начинаещия и най-силните доказателства, които могат да бъдат приведени. Много от най-добрите късчета хомеопатична философия са разпилени из хомеопатичната литература и една от основните цели на този труд е те да бъдат събрани в една компактна форма, като по този начин се приведе най-ценното от хомеопатичната философия във вид, достъпен както за студентите, така и за лекарите.

Авторът на тази книга прекара много плодотворни часове в търсене на писмени документи, оставени от пионерите на хомеопатията и откри много ценни материали както в книгите на отделни автори, така и в старите издания на хомеопатичните списания.

Опитът, трупан с годините, ми показа, че когато принципите на Ханемановата хомеопатия бъдат изложени пред студентите по начин, който провокира тяхното логично мислене, те я схващат много лесно и са в състояние бързо да я вградят в практическата си работа. Такъв беше моят стремеж в тази книга.

На Hahnemann, Bоеnninghausen, Hering, Joslin, Lippe, Fincke, Carroll Dunham, P. P. Wells, A. R. Morgan, T. F. Allen, H. C. Allen, J. H. Allen, James Tyler Kent, Stuart Close, C. M. Boger и другите, както и към членовете на Международната Ханеманова Асоциация, чиито наставления и съвети стимулираха моята мисъл, аз съм дълбоко задължен. Нека ползващият тази книга си припомни огромния брой излекувани от тези лекари, които изградиха този цялостен целебен метод на базата на фундаменталните закони за лекуването и това ще го насърчи, че знанието ще му даде толкова сила и в такава степен, в която се придържа към фундаменталните закони.

Х. А. Робъртс

Дерби

10 януари 1936 год.

 

 

ПРЕДГОВОР КЪМ ВТОРОТО ИЗДАНИЕ

 

Въпреки изтощението, стреса, разрушенията и ужаса от настоящия световен конфликт бях призован да направя ново издание на тази книга. Останалите книги от предишното издание бяха погубени при бомбардировките над Лондон. Това ново издание е една мъничка част от отпора на демократичните държави срещу опитите за заробване и властване над всички свободни хора. То въплъщава усилията за увековечаване на демократичния идеал - възможността да развиваш и изразяваш своята индивидуалност по всякакъв начин, който е съзвучен със стремежа на човечеството към благоденствие.

Ние вярваме, че под действието на природните закони светът ще бъде излекуван от вилнеещото днес зло и ще продължи по пътя към оздравяване във всичките му аспекти.

Природният закон е неотменим. Ние отмерваме със собствения си аршин, но нашите решения свързват личните ни перспективи с Великото и безкрайното, според това доколко приемаме природните закони, които дават равновесие на индивида, на нацията, на света.

Това издание не е просто препечатка. Бяха добавени важни глави - особено тези за ендокринните жлези, за освобождаването на атомната енергия чрез потенцирането, за някои опасни аспекти на модерното медикаментозно лечение - но освен това бяха направени някои промени и в останалите глави от книгата.

Х. А. Робъртс

Дерби

1942 год.