Уил Тейлър

В цикъла си от лекции „Снемане на случая" Уил Тейлър разяснява по присъщия си възхитителен начин тънкостите на тази изключително важна за всеки хомеопат дейност.

 

Всеки студент по хомеопатия и практикуващ хомеопат може да открие в лекциите на Уил бисери, които ще му помогнат да повиши съществено качеството на своите знания и умения.

„ХомеоХелп" публикува лекциите от този цикъл с любезното разрешение на автора им. Ние сме уверени, че един изключително опитен учител и увлекателен автор като Уил Тейлър ще помогне много за израстването на студентите в HomeoHelp Holistic School и тези от други хомеопатични училища в България.


СЪДЪРЖАНИЕ на ЦИКЪЛА ЛЕКЦИИ „СНЕМАНЕ на СЛУЧАЯ" от Уил ТЕЙЛЪР

 

Глава 1. Интервюто

Глава 2. Характерни измерения на тоталността от симптоми

Част 1: Измерения на физическите симптоми

Глава 3. Характерни измерения на тоталността от симптоми

Част 2: Измерения на менталните и  емоционалните симптоми

Глава 4. Характерни измерения на тоталността от симптоми

Част 3: Измерения на менталните и емоционалните симптоми - Приложение при изучаването на Материя медика

Глава 5. Създаване на симптоми по аналогия

Глава 6. Специфичност на локализацията.

Джеймс Комптън Бърнет и обобщаването на локализацията

Глава 7. Характерни измерения на тоталността от симптоми

Х. Н. Гернси и концепцията за ключовите симптоми

Глава 8. За познанията ни по Материя медика

Част 1: Количествено познание за лекарствата

Глава 9. За познанията ни по Материя медика

Част 2: Качествено познание за лекарствата - Доказването срещу клиничните симптоми

Глава 10. За Genus epidemicus

Глава 11. Анамнеза на Лаймската болест

Прилагане на процедурата за определяне на Genus epidemicus спрямо подострия миазъм

Глава 12. Черната дъска

Глава 13. Доказванията

Глава 14. Лекарствените семейства