Уил Тейлър

В тази лекция Уил Тейлър дава ценни практически съвети как трябва да се води хомеопатичното интервю, за да даде на хомеопата максимум полезна информация за пациента и за неговата картина. Тази информация е от първостепенно значение за последващия анализ на случая.


Как да бъдем/да останем непредубедени наблюдатели, но да не пропускаме особеното?

Какви познания са ни нужни, за да регистрираме и идентифицираме особеното?

Как да формулираме въпросите си? Кога е правилният момент да ги зададем? На какво могат да ни научат паузите?

 

TTC-Lecture1