Уил Тейлър

Част 2: Измерения на менталните и  емоционалните симптомия

Какво е уникалното в менталните/емоционалните симптоми?

Кога и Как менталното/емоционалното състояние придобива централна значимост?

Каква е разликата между Ментално/емоционално състояние и ментални/емоционални симптоми?

Уникалната система на Уил Тейлър за класифициране на менталните/емоционалните симптоми, според принадлежността им към стимулите, момента на избор, реакцията

Как Възприятията, убежденията, чувствата, образите и символите ни помагат за разкриване на менталните/емоционалните симптоми?

Какъв е моделът на формиране на менталното/емоционалното състояние?

Некомпенсирани / Декомпенсирани състояния

TTC - Lecture 3