Въведения в хомеопатията

При съвременното бързо нарастване на популярността на Хомеопатията в цял свят вече се забелязва и един проблем, който не бива да се подценява – несистемността при запознаването с Хомеопатията като наука със свои специфични закони и принципи.


Този цикъл от уроци има за цел да помогне на читателите си да въведат ред в своите познания за Хомеопатията.


Какво представлява Хомеопатията? Каква е нейната история? Какви са нейните принципи? Какво представляват хомеопатичните лекарства? Как действат? Как се определят и предписват? ...


Тези и много други въпроси ще намерят своя отговор тук.


А във Форум „ХомеоХелп” имате възможност да коментирате всичко, което ви е впечатлило по някакъв начин, да задавате своите въпроси и да давате своите отговори.