Дайджест

Всеки индивид е различен - това е част от веруюто на хомеопата. През последните години, обаче, ние откриваме у все повече пациенти една обща характеристика - потиснатата патология. Потискането на симптомите - основното оръжие на алопатичната медицина - е болест с пандемични размери. Как да се справим с него? Ето отговора на Ан Джером Крок.

 

Как да разбираме потискането?

 

В дискусиите между студенти-хомеопати често чуваме думата "потискане", използвана обикновено иронично за обозначаване на ефекта от алопатичното или други видове лечение. За доста от нас резултатите от потискането чрез алопатично лечение е послужило като основна причина да се насочим към хомеопатията. Това се дължи на изкушението да отхвърлиш терапии, които възприемаш като вредни за теб и да прегърнеш новото си призвание като тяхна противоположност. Но избягването на потискането е много по-сложен въпрос, който не се решава само с използването на хомеопатия вместо алопатия. Колкото и да ни е трудно да си го признаем, хомеопатията също може да доведе до потискане.

 

Какво представлява потискането?

 

Доколко разбираме потискането зависи от това доколко разбираме ролята на симптомите в състояние на здраве и на болест. Симптомите са начинът, по който организмът изразява своето вътрешно неравновесие; те са като картините, които виждаме в перископа - отражение на обекта, но не самият обект. Следователно, да насочим лечението към простото отстраняване на симптомите е все едно да се опитваме да отстраним отражението си от огледалото - можем да загасим осветлението, да закрием огледалото с парче плат или да го обърнем към стената, но ние самите, източникът на това отражение, ще продължим да си стоим там непроменени.

 

Потискащите лечения са насочени по-скоро към елиминиране на симптомите, отколкото на техния източник, намиращ се в дълбините на жизнената сила. В речника към неотдавна публикуваната си редакция на Ханемановия "Органон на лечебното изкуство" Уенда Брюстър О'Райли дефинира своето разбиране за потискането като "насилствено прикриване, маскиране и вкарване навътре". Тя добавя "Потискането на симптомите означава прикриване на достъпните за сетивата прояви на болестното състояние, без излекуване на болестта."

 

Казано на прост език, потискането често се дефинира от своите резултати. Джей Ясгур пише в "Хомеопатичният речник на Ясгур", че потискането е "действие за изтласкване на болестта дълбоко навътре, обратно на изискванията на закона на Херинг." Общо взето, ние сме склонни да мислим за потискането като за елиминиране на симптомите, което принуждава организма да прояви своя вътрешен конфликт чрез друг набор от по-дълбоки и по-тежки симптоми.

 

Алопатично потискане и хомеопатично потискане

 

Алопатичното лечение обикновено е потискащо, защото според неговата философия всяко заболяване (всеки набор от симптоми) е различно, отделено от всички останали и от самия организъм. Следвайки тази логика, отстраняването на набора от симптоми се нарича "излекуване" на тази "болест" и появата на друг набор от симптоми се възприема като доказателство за поява на нова болест. Едно дете с рецидивиращи възпаления на ухото бива "излекувано" от тях с капки за уши; появяващата се след това астма или рецидивиращ тонзилит се разглеждат като несвързани с тези действия.

 

В хомеопатичната философия потискането се разбира като обичаен резултат от лечения, които отстраняват един набор от симптоми, без да държат сметка за човека като една цялост. Тук същата детска "болест" се разглежда като включваща възпаленията на ушите и астмата или тонзилита, защото всички тези симптоми са проявления на една и съща дебалансирана жизнена сила. Астмата при това дете се разглежда като оплакване от по-дълбоко ниво, което се появява вследствие от потискането на ушното възпаление с капките за уши.

 

Хомеопатията също може да премахне симптоми, без да повлияе на човека като цяло. Въпреки че идеята за потискане чрез хомеопатични лекарства все още е обект на дискусии, доказателства за това съществуват и хомеопатите от различни школи са съгласни, че всеки хомеопат трябва да бъде предпазлив. Анри Ойденс-Маст, който практикува в Белгия и преподава по целия свят, отбелязва, че случаите на потискане с хомеопатия са по-сложни за разрешаване от тези с история на алопатично потискане. Британският хомеопат Джереми Шер, който ръководи екип за доказвания на лекарства и е международен преподавател, казва, че в чисто теоретичен аспект всяко предписание е потискащо, защото абсолютно съвършен симилимум е просто невъзможен и "степента, в която лекарството не покрива тоталността от симптоми на пациента е и степента, в която то може да окаже потискащ ефект."

 

Разбира се, в реалната практика хомеопатията в далеч по-редки случаи е отговорна за потисканията, отколкото алопатията, поради философските различия в техните разбирания за симптомите. Съобразявайки се с човека като цяло и използвайки закона на Херинг, хомеопатията рядко може да има потискащ ефект. Все пак, важно е хората, които практикуват хомеопатия, да знаят, че потискане е възможно, за да могат да интерпретират ставащото в тези относително редки случаи, в които потискането се превръща в значим проблем.

 

Резултати от потискането

 

Потискането при един хомеопатично лекуван пациент може да разпознае по същите белези, както и това при алопатично лекуваните болни, защото организмът реагира по един и същ начин, независимо каква е причината за потискането. Потискането е очевидно, когато едно оплакване изчезне и бъде заменено от по-ниско ниво на здраве или последното стане по-нестабилно, както е при повишаването на възприемчивостта или снижаването на енергията.

 

Има няколко специфични критерия, с чиято помощ се определя дали случаят се придвижва към оздравяване или в обратна посока. Законът на Херинг определя посоката на излекуването - отвътре навън, от органи с по-голяма степен на важност към такива с по-ниска степен, отгоре надолу. Въпреки че не всички излекувания следват точно тези посоки, ние можем да заподозрем, че има потискане, когато лечението дава обратна реакция. Диаграмата за йерархията на симптомите, дадена от Джордж Витулкас в книгата му "Науката хомеопатия" е друг полезен инструмент при определянето на посоката на лечението.

 

Общо взето, потискането е най-явно, когато се разглежда по-дълъг сегмент от историята на пациента. Потискане е налице, когато в хода на лечението списъкът от симптомите на пациента става все по-дълъг или към него се прибавят по-сериозни оплаквания. Например, може да мислим за потискане, когато след лечението екземата изчезне и скоро след това пациентът развие астма и ставни проблеми за пръв път в живота си; или ако лека и епизодична дневна тревожност се замени с упорита неспособност на пациента да заспи; или ако алергията към бълхи се излекува, но кучето стане агресивно и страхливо.

 

Избягване на потискането

 

Според хомеопатичната философия здравето включва, наред с всичко останало, и способността да се реагира по подходящ начин на външните дразнители. Понякога подходящият отговор към един вирус, например, е да се развият симптоми, свързани с него; дори и конвенционалната медицина приема, че това е част от процеса на образуване на антитела. Следователно, от гледна точка на хомеопатията, здравето не означава само отсъствие на болест, а способност на организма да се справи със здравословните проблеми без да допусне развитие на трайни увреждания.

 

Аналогично, в един случай на травма е здравословно да има кървене в зоната, където кожата е наранена и да се изпитва болка, когато тъканите са увредени. Тези неудобства са част от самооздравителните механизми на организма и имат за цел да отправят предупреждение да се забави темпото, да се прекратят дейностите, които водят до травми и да се предприемат някакви мерки, така че енергията на организма да бъде насочена в посока към излекуване.

 

Първата стъпка за избягване на потискането, следователно, е интелигентният избор на това, което трябва да се лекува и това, което не трябва да се лекува. Здравият организъм има нужда от свободата да задвижи своите оздравителни процеси, колкото и неприятни и мъчителни да са те понякога. Лечение се налага само, когато тези оздравителни процеси не дават резултат и организмът не може да се възстанови със собствени сили.

 

Един много важен принцип е този, че ако проблемът, който подлежи на лекуване, е наистина остър, тогава острото хомеопатично лечение не би потиснало. Потискането включва частично елиминиране на симптомите на хронична болест, без излекуване на самата болест; премахването на една наистина остра болест няма да доведе до появата на други симптоми, защото тя не е свързана с хроничното състояние, което би породило тези симптоми. Все пак, истинските остри болести са много по-редки, отколкото си мислим. Често това, което ни се струва остра болест, всъщност е остра проява на хроничното състояние, което означава, че за да излекуваме привидно острото състояние, трябва да вземем предвид хроничното състояние в неговата цялост. Следователно, втората стъпка за избягване на потискането е да се научим да различаваме острите от хроничните състояния.

 

Накрая, дори и самото умение да разпознаваме потискането, когато се натъкнем на такова, вече е стъпка в посока към неговото преодоляване. В много случаи реакциите на потискане ще претърпят обратно развитие от само себе си, ако спрем лечението, под действие на вродената способност на жизнената сила да работи в посока към оздравяване.

 

Преодоляване от потискането?

 

Ако организмът не се възстанови спонтанно, правилното хомеопатично лечение ще преодолее последствията от потискането. Потискането не включва добавянето на нова болест в организма, а по-скоро по-широко разгръщане на вече съществуващата болест. Новото и по-тежко състояние, във всички случаи, е съществувало в организма в потенциален вид дори и преди потискането и, така или иначе, би се появило на повърхността. В такава ситуация много хомеопати разглеждат случая в първоначалния му вид и новата картина се оказва част от една новосформирана тоталност; тогава често пъти потискането се преодолява чрез правилно лечение, без дори да бъде идентифицирано като такова.

 

Когато лекуваме пациент, при който има и потискане, можем да очакваме, както става при нормален ход на събитията, най-късно появилите се, най-сериозни оплаквания да изчезнат първи. Например, в случая с кучето, което изведнъж е станало агресивно, първо ще изчезнат агресивността и страхът и в този момент ще се прояви алергията към бълхите. Това ще ни даде още една възможност да лекуваме тази алергия правилно, използвайки и информацията, с която сме се сдобили от начина на появата на потискането.

 

Динамиката на потискането, поради това, че то представлява изражение на жизнената сила, отразява обичайната динамика на състоянията на здраве и болест. Някои хора са по-податливи към потискане от други, точно както някои са по-възприемчиви към определен тип болести. Аналогично, потискането може да бъде преодоляно чрез хомеопатично лечение, което покрива адекватно тоталността на случая. Дори и потискането да е много сериозно, няма от какво да се страхуваме, стига да го осмислим и разберем.