Дайджест

Автор: Тод Роуи

Не винаги е лесно за хората да направят разлика между един лекар, който предписва хомеопатични лекарства, ползвайки един единствен наръчник, и хомеопата-професионалист.

Хората могат да бъдат ангажирани с хомеопатията на различни нива - от това просто да имаш добро мнение за нея до това да посветиш цялото си време на нейното практикуване. Студентите обикновено започват от самото начало и в хода на обучението си напредват от едно ниво към следващото. За някои това напредване е гладко и непрекъснато, докато спират на определен етап и никога не отиват по-далеч. Някои са доволни да стоят на едно ниво и никога да не се откъснат от него; за други е трудно да спрат, след като веднъж са започнали своето хомеопатично пътешествие.

 

Ценител

 

Има студенти, които чуват за хомеопатията и започват да я изучават, но след това я изоставят, осъзнавайки, че изучаването и/или практикуването на хомеопатия не е работа за тях. Те могат да си изработят много високо мнение за хомеопатията, но нямат желание да я изучават повече. Хомеопатията, обаче, може да ги съживи и да ги промени, да ги направи други. Те запознават приятелите, семейството и пациентите си с хомеопатията, самите те започват да се лекуват с хомеопатия или сътрудничат на някой, който практикува хомеопатия.

 

Практикуващ епизодично

 

Това ниво на практикуване включва епизодично прилагане на хомеопатия и може да бъде постигнато след няколко часа самообучение или след тридневен курс през уикенда. Тези хора обикновено се фокусират върху предписания за първа помощ с използването на добре познати лекарства като Arnica montana след травма или Aconitum napellus за шок/уплаха. Някои предписващи от това ниво лекуват най-вече семействата и приятелите си. Медицински специалисти от това ниво по принцип се съсредоточават върху основната си медицинска практика, но имат желание да експериментират с хомеопатия.

 

Хомеопат за остри състояния

Това ниво на практикуване се фокусира върху острите предписания за състояния като простуди, грип и болки в ушите. Хомеопатът може да достигне това ниво на предписване след завършването на 30- до 50-часов курс или чрез сериозно самообучение. Пример за това ниво може да бъде използването на лекарства като Pulsatilla nigricans, Belladonna, Aconitum napellus или Mercurius vivus за лечение на otitis media (възпаление на средното ухо). Лечители от това ниво използват домашния си набор от хомеопатични лекарства, за да лекуват приятелите и семейството си; лицензираните медицински специалисти могат да лекуват неусложнени остри състояния с хомеопатия, запазвайки конвенционалните медикаменти за по-сериозните болести или насочвайки такива случаи към по-опитни хомеопати.

 

Интегративен хомеопат

 

Това ниво означава по-дълбоко посвещаване на хомеопатията. Хомеопатът научава ограничен брой "конституционални лекарства", които могат да бъдат използвани при лечение на хронични заболявания. Това обикновено изисква по-интензивна програма на обучение (курс с продължителност 100-250 часа), а не само обикновено самообучение. Пример за практикуване на това ниво е използването на лекарството Natrum Muriaticum за лечение на пациент, чийто болестен синдром включва хронично мигренозно главоболие, запек, периодично появяващи се херпеси и склонност към депресия.

При хората, които не са лицензирани медици, това ниво означава интегриране на хомеопатичната практика в другата им работа; за лицензираните медицински специалисти то означава по-дълбокото интегриране на конвенционалната и хомеопатичната им практика. понякога медицинският специалист може да реши да предпочете едната възможност на лечение пред другата или да ги комбинира. Това смесване на различни подходи довежда до объркване някои практикуващи; те решават, че е много трудно да интегрират различните си практики и вследствие от това започват да изпитват необходимост да преминат на по-горното ниво - това на практикуващия хомеопат.

 

Практикуващ хомеопат

Най-високото ниво включва още по-дълбоко интегриране и цялостно себеотдаване. На това ниво човек дълбоко в себе си се самоидентифицира като хомеопат. Изучаването на класическата хомеопатия е във всяко отношение толкова сложно, колкото и изучаването на конвенционална медицина. Хора, които искат да практикуват хомеопатия сериозно общо взето се нуждаят от минимум 500 учебни часа, макар да е по точно да се каже, че те изучават хомеопатията цял живот. Курсовете по дистанционно обучение не са достатъчни за постигане на това ниво, ако не бъдат подкрепени с клинично обучение. Пример за практикуване на това ниво може да бъде употребата на лекарството Stramonium при лечението на дете със синдром на лоша концентрация, нощни кошмари, пристъпи на ярост и синдром на Туре.

Практикуващите могат да изберат да практикуват само хомеопатия на това ниво или да пристъпят към още по-дълбоко интегрирана практика. Някои хомеопати решават да разделят хомеопатичната си практика от другите си практики, за да избегнат объркването. Това, което отличава тези хомеопати от интегративните е много по-силната степен на себеотдаване на хомеопатията и дълбоко осъзнатото самоидентифициране като хомеопат.

На това ниво е възможно сертифицирането на хомеопата и постъпването му в хомеопатичната общност става все по-необходимо и важно за него. Това спомага за оформянето на неговата професионална идентичност и за избягването на изолацията.

 

Наличието на известни разногласия сред хомеопатичната общност в наши дни е резултат от конфликта между хомеопати, които практикуват от различни нива и имат затруднения в комуникацията помежду си. Най-често става дума за конфликт между интегративните и практикуващите хомеопати, които имат различни възгледи по въпроса за подхода към практикуването на хомеопатия. За нас е важно да се отнасяме с уважение към другите нива на практикуване. За щастие, има достатъчно простор за всички нива на обучение и практикуване на хомеопатия.