Хомеопатия за всички

LucMontagnier

Проф. Люк Монтание е френски вирусолог, който е съоткривател на HIV и който спечели Нобелова награда в 2008. Д-р Монтание е получил и много други значими награди, но най-новото му изследване, което може да обясни как и защо хомеопатичните лекарства запазват биологичната си активност при огромни разреждания, може да се окаже най-значимият му принос към съвременната наука.

 

 

Новината научаваме от Дана Улман

 

В своя скорошна статия проф. Монтание и неговият екип съобщават резултатите от серия свои щателно проведени експерименти, изследващи електромагнитните свойства на силно разредени биологични проби. Това ново изследване е достатъчно значимо, за да бъде специално изтъкнато в wikipedia:

http://en.wikipedia.org/wiki/Luc_Montagnier#Electromagnetic_signals_from_bacterial_DNA (естествено, можеше да се предположи, че wikipedia няма да го спомене в секцията си за хомеопатия).

 

Кратко резюме това изследване: „Описано е новооткрито свойство на ДНК - способността на ДНК-вериги на някои бактерии да индуцират електромагнитни вълни във високи водни разреждания. Изглежда, че това е резонансно явление, предизвиквано от средата около вълни с много ниска честота."

 

Въпреки че никъде в тази статия не се споменава за хомеопатия, изследователите използват водни разтвори, които са многократно сукусирани и разреждани (изследователите отбелязват, че разтворите се ‘сукусират енергично' и че това действие е ‘от първостепенна важност за генерирането на сигнали'). Изследователите отбелязват, също така, че използват уреда, конструиран от френския имунолог Жак Бенвенист (прочутият лекар и учен, който проведе серия от тестове на хомеопатични препарати и чийто труд първоначално беше публикуван в ‘Nature', а месец по-късно беше ‘развенчан' в същото списание).

 

Изследователите откриват, че патогенни бактерии и вируси демонстрират различна, специфична за всяка от тях електромагнитна сигнатура в разреждания, вариращи от 10-5 до 10-12 (които съответстват на хомеопатичните разреждания от 5х или 5D до 12х или 12D) и че малки ДНК-фрагменти (отговорни за патогенността на бактериите и вирусите) са директен причинител на електромагнитните сигнали. Изследователите посочват, също така, че при един от експериментите са регистрирани значими ефекти в разреждане 10-18 (еквивалентно на 18х). Електромагнитната сигнатура се променя успоредно с нивото на разреждане, но остава неповлияна от първоначалната концентрация и се запазва непроменена дори след като запазилите се ДНК-фрагменти са били разрушени чрез химични агенти. Още по-голям интерес поражда наблюдението на изследователския екип, че се регистрират ЕДНИ И СЪЩИ резултати, независимо дали първоначалната концентрация на клетки е била само 10 или 1 на 1 000 000 000.

 

Изследователите констатирали, че електромагнитният сигнал се разрушава от загряване или замразяване на пробата (обичайно наблюдение на хомеопатите за ефекта на тези влияния върху хомеопатичните лекарства). Освен това, бил констатиран ефектът на ‘размяна на мнения', при който негативна проба инхибира положителните сигнали в друга проба, ако двете бъдат оставени едно денонощие в един и същ контейнер със защитно покритие. Изследователите предполагат, че в хода на процеса на разреждане в пробите се образуват специфични водни наноструктури, които са отговорни за измерваните електромагнитни ефекти.

 

Изследователският екип регистрира, също така, едни и същи електромагнитни сигнали в плазма и в ДНК, извлечена от плазма на пациенти, страдащи от болест на Алцхаймер, болест на Паркинсън, множествена склероза и ревматоиден артрит.

 

Учените цитират италианския лекар Е. дел Гуидиче - ученият, цитиран от самия Бенвенист - който твърди, че водните молекули могат да образуват дълги полимери от диполи, свързани с водородни връзки и че техните електромагнитни излъчвания им придават способност да избегнат разпадането си.

 

С тази начална статия проф. Монтание и неговият екип стартират много обещаваща поредица от изследвания, които са директно свързани с хомеопатията, тъй като те продължават да проучват специфичните физико-химични свойства, откривани при биологични материали във високи разреждания.

 

Справка: Luc Montagnier, Jamal Aissa, Stéphane Ferris, Jean-Luc Montagnier, Claude Lavallee, Electromagnetic Signals Are Produced by Aqueous Nanostructures Derived from Bacterial DNA Sequences. Interdiscip Sci Comput Life Sci (2009) 1: 81-90.

http://www.springerlink.com/content/0557v31188m3766x/fulltext.pdf

 

Благодарности към Andrew Tournier и Homeopathic Research Institute, че насочиха вниманието ми към това ново изследване.

 

Ако искате да прочетете други статии на Дана Улман, свързани с хомеопатични проучвания, посетете: http://www.homeopathic.com/articles/by_category.jsp?id=11

 

За да се запознаете с електронната книга на Дана Улман, описваща над 200 клинични проучвания, посетете:
http://www.homeopathic.com/store/hfm/ebook_hfm.jsp

 

Оригинала на статията на Дана Улман за труда на Люк Монтание може да откриете тук:
http://www.homeopathic.com/articles/view,134

 

Бележка на ХомеоХелп:

Всички достойни българи би трябвало да познават проф. Люк Монтание, който свидетелства на процеса срещу българските медици в Либия. И свидетелства като честен и доблестен мъж, което в случая беше в полза на нашите сънародници.

Явно проф. Монтание не е от породата ‘ветропоказатели'. Явно той е избрал да е верен на истинската наука, а не комерсиалната разновидност, която ни пробутват като ‘наука'. Това обяснява защо е готов да отстоява истинността на резултатите от изследванията си, съобразявайки се единствено със съвестта си. Както винаги са правили и хомеопатите.

 

ХомеоХелп благодари на Дана Улман за разрешението му да публикуваме тази статия на български език.