Преглед на печата

planetnite baltova

Приятели, колеги,
Искам да споделя с вас радостта си от излизането на втората ми книга по астрология.
Споделената радост е двойна, както знаем.
Надявам се, че и двете ми книги ще бъдат от полза за терапевтите, посветили се на холиситична медицина, освен на астролози и психолози.
Благодарна съм на HomeoHelp Holistic School и работата си в училището за чудесните хора, с които имах честта и удоволствието да се запозная и да работя.
Д-р Светла Балтова

Книгата "Планетите и ритъмът на човешкия живот" е замислена като продължение на „Астрология и астропсихология за всеки", като продължава идеите и допълва с нови. Това дава възможност да се направи много по-детайлна астрологична консултация. Благодарение на нея човек може да опознае в по-голяма дълбочина самия себе си, съдбата си и как да я направлява по най-добрия начин.

Човешкият живот, с всичките му неочаквани обрати, се тъче от невидимите нишки на планетните ритми. Човекът като микрокосмос отразява движението на космичните тела. Факторите на рождения хороскоп въздействат както върху физическото ни тяло, така и върху живота ни като цяло. Познанието за влиянието на небесните тела върху характера и съдбата ни ще ни позволи да бъдем в точното време на точното място, заети с най-подходящите неща.


В книгата ще откриете информация за:
* Дванадесетте зодиакални знака и четирите елемента: огън, земя, въздух и вода.
* Психофизическо влияние на дванадесетте архетипа.
* Четирите рождени хороскопа: тропикален, сидерален, хелиоцентричен и херметичен.
* Слабите места в рождената карта; показателите на здравето.
* Слънчево-лунния цикъл: в рождения хороскоп и в прогресия.
* Планетните цикли. Влиянието на планетите, изразено в транзити, прогресии и дирекции.
Когато сглобите това знание в една цялостна картина, ще придобиете по-дълбоко разбиране за себе си в настоящето и осъзнавайки миналото, ще откриете посока за бъдещето.

 

Интервю с д-р Балтова

svetla-baltova11. „Планетите и ритъмът на човешкия живот" е замислена като продължение на „Астрология и астропсихология за всеки". Какво е новото тук?
Тя по-скоро е надграждане, а не продължение. В първата – „Астрология и астропсихология", са дадени основите, върху които изучаващият астрология може да гради, да прави своите връзки и интерпретация на всеки отделен случай. В настоящата книга е разгърнато изкуството да проникваме по-дълбоко в човешката съдба въз основа данните от хороскопа. Затова в първата част на книгата са дадени в ръцете на астролога и още три „инструмента": разглеждане на сидералния хороскоп, т.е. реалната проекция на планетите в зодиакалните съзвездия по време на раждането; на хелиоцентричния хороскоп – реалното положение на Земята, Луната и планетите при раждането; и хороскопа на зачатието. Те създават една по-цялостна картина за човека. Във втората част на книгата са разгледани планетните цикли. Всяка планета влияе върху човека по специфичен за него начин. Когато проследим как се разгръща нейният цикъл в живота ни, много ясно виждаме какво е влиянието й конкретно за нас.

2. В книгите си винаги комбинираш различни методи, за да дадеш максимално цялостна и персонализирана картина. Кои методи си използвала тук?
Изучавам знанията, дадени от Учителя Петър Дънов, запозната съм донякъде с медицинските и астрологичните знания, дадени от Рудолф Щайнер, книгите, от които започнах да уча астрология, бяха базирани на така наречената Западна езотерична школа. От всичко това в продължение на годините се получи една амалгама, която беше проверявана и обогатявана в моя собствен опит. Опитът е решаващ. В него се проверяват и валидизират знанията.

3. Кои са хороскопите, разгледани в книгата? Как те разширяват познанието за човека?
Освен обичайния тропикален хороскоп, в книгата се разглеждат и сидералният, хелиоцентричният и херметичният хороскоп. Последните три хороскопа дават възможност да погледнем човека от различни ъгли, а това е винаги обогатяващо. Тук, предполагам, у практикуващите астрология ще възникне реакцията, която е неизбежна при внасянето на нещо ново. Имам предвид, че всеки човек, след като се е нагласил вече удобно в една схема, се съпротивлява на разчупването й. Когато един човек, който е свикнал да се възприема като Лъв, разбере, че сидерално погледнато, е Рак, реакцията би била – „не може да бъде". Колко повече това важи за астролога, който е свикнал да работи с определени модели и внасянето на нови застрашава цялата му практика. След като самата аз преминах през тази реакция на съпротива, разбрах колко обогатяващи са тези три допълнителни гледни точки, прибавени към обичайната картина – тропикалния геоцентричен хороскоп.

4. От какво се влияе „ритъмът на човешкия живот"?
Човекът–микрокосмос е отражение на Космоса и следователно се влияе от космичните ритми. Според Учителя Петър Дънов „има хармония и ритъм в цялото Битие". Когато ние се движим съобразно този ритъм, животът ни, в който неизбежно ще срещнем трудности и препятствия, става по-осмислен и „ритмичен". Например известната на психолозите „криза на средната възраст" – 40-43 години, се обуславя от три планетни опозиции – на Сатурн, Уран и Юпитер – към собствените си рождени позиции. Това е време за генерална равносметка и „поемане на нов курс" в живота, ако е необходимо. Тук астрологът може да бъде много полезен на човека, който е объркан и не знае накъде да поеме.
И така – във втората част на книгата са разгледани движенията на планетите и ритъмът, наложен от техните орбитални цикли. „Скелетът" на земната ни съдба се определя от ритъма на Сатурн, неслучайно почитан в духовната наука като „Господар на кармата". В него се вплитат ритмите на всички останали планети и на двете светила – Слънцето и Луната. Така се образува една красива плетеница, която оплита нашия живот. Този процес е отразен и в тялото, защото в него под владение на Сатурн е скелетът, „носещата конструкция", върху която са „налепени" от Великия ваятел останалите структури на тялото. Това е нашето физическо тяло, на него му съответства времево тяло, изграждащо се постепенно вследствие на планетните цикли. Трябва да отбележа нещо много важно: планетите не са просто физични тела, още Кеплер е говорил за планетни сфери, в духовната наука на планетните духове са дадени имена на архангели, например чрез архангел Михаил се проявява Слънчевият дух. Планетите се разглеждат като духовни сфери, всяка от които е дарила човека с различни качества. Планетните сфери еволюират, защото цялата Вселена се развива. Знанията на древността вече не са изцяло валидни. Човечеството също еволюира, съзнанието на човека се разширява и издига на ново стъпало. Астрологичните интерпретации трябва да се съобразяват с това. Особено пък при децата, родени след 2000 година, старите схеми и интерпретации на знаци и планети губят валидност.

5. Какво представлява „небесното име" на човека?
Терминът „небесното име на човека" в астрологичен аспект е въведен от Дейн Ръдиар. То е съставено от 24 букви – дванадесетте астрологични знака, десетте планети и двата Лунни възела – т.е. това е картината на небесния купол в момента на раждането. Една част от човека влиза в плът, друга част остава като „небесен човек" в многоизмерните небеса.

astro6. Може ли хороскопът да даде представа не само за характера на човека, но и за здравословното му състояние?
Има една максима: Мисли – постъпки – навици – характер – съдба. В рождения хороскоп ясно са очертани заложените ментални и емоционални модели, които обуславят реакциите, а и здравословното състояние. Болестта е път на учене и коригиране. Нещо у нас трябва да претърпи промяна и трябва да развием нови качества. Медицинската астрология е моята „специалност". В тази книга има раздел за показателите за здравето в хороскопа. Тук са дадени основни положения, но не съм имала за цел да пиша ръководство по медицинска астрология. Може да остане за друг път. Самата аз практикувам цветолечение по метода на д-р Бах и обикновено разглеждам и рождената карта на пациента, която ми дава доста „ключове".

7. Може ли да избегнем това, което е заложено в хороскопа ни? Ще се промени ли небесната картина, ако променим изцяло възгледите и действията си? Хороскопът задава хода на развитието ни или само го отразява?
Една древна максима гласи: „Звездите скланят, но не повеляват". С други думи, има заложени неща, които могат да бъдат променени, когато човек премине през дълбока вътрешна промяна и издигане на съзнанието си. Това се подчертава от всички духовни учители. Има обаче изпитания, които душата си е избрала със свободната воля, която е имала, преди да слезе на земята. Това са уроци, понякога много трудни, необходими за растежа й. Най-добре е те да не се отменят – дори и това да е възможно. А то обикновено не е. Но е важно да търсим в хороскопа на човека неговия висш потенциал. Понякога така наречените „стресови аспекти" се интерпретират като злотворни. Няма такова нещо. Зло в Космоса не съществува. Всичко, което виждаме като планетни транзити и планетни аспекти, работи за добро, за нашия еволюционен растеж, но трябва да сме будни за това. Понякога със своето невежество сами си създаваме страдания, които не са в плана на душата. Но в повечето случаи трудните периоди в живота ни подпомагат връщането ни към истинския ни Аз и освобождаването от блокиращи ни връзки и навици. Изисква се известно усилие при някои планетни транзити – като тези на Сатурн, Уран, Плутон, но това е мобилизиране на скритите ни „резерви", излизане „от зоната на комфорта". А ако не излезем от тази зона, няма прогрес. Цялото човечество и особено потребителското общество сега излиза от „зоната на комфорта" с квадратурите на мощни планети като Уран, Плутон и Юпитер – и това е част от изграждането на ново планетарно съзнание.

8. Какви неща може човек да научи за себе си чрез астрологичната консултация и как това знание ще му помогне?
Астрологичната консултация е успешна, ако човек след нея излезе „окрилен", зареден с творческа енергия. Това означава, че заедно с астролога са се докоснали до истинската му същност – а тя е винаги прекрасна. Астрологичните консултации, които правя, са развили у мен възхищение към Великата разумност, която се проявява по толкова уникален начин в различните човешки същества. Всеки хороскоп е като един скъпоценен камък, който блести по съвършено уникален начин, и дори само бегло да зърнем блясъка му, това внася сила и радост в човека. Ако астрологът съумее да даде ключ на човека, потърсил го за съвет, с който да отключи съкровищницата на своята висша същност, той си е свършил работата.
Оттам нататък – каквото и да го очаква, все е за добро. Колкото по-съзнателни сме, толкова повече от горчивите уроци ни се спестяват. Когато един кон е своенравен и див, се налага ездачът да използва камшик и шпори; когато конят е чувствителен към волята на ездача, леко побутване е достатъчно да тръгне в правилната посока. Ездачът е нашият висш Аз, конят е егото – нисшето егоистично съзнание.

9. Може ли да се направи хороскоп на цяла държава? И ако е така, какво очаква България през настоящата година?
Добри неща очакват България. Тя е под знака Козирог, тропикално погледнато, в този знак се намира Плутон и страната ни минава през голяма и дълбока трансформация, и нещо хубаво ще излезе от всичко това. Е, да, казва се, че „жена, която ражда, има болки, но след като роди, остава радостта". Учителя Петър Дънов е работил много за еволюцията на българската душа. Има едно послание от ангел Елохил, което той е получил още в края на ХІХ век, там архангелът водител на българския народ говори чрез него. Когато в един народ избере да слезе духовен учител от такъв ранг, с планетарно значение, този народ е защитен. Нашият народ е древен, корените му са дълбоки и каквито и бури да минават върху него, той ще устои.