Блог за хомеопатия

Picture2 

Робърт Фийлд

 

Кога за последен път сте чували хомеопат да казва: „Лекарството не прави нищо”?
Е, добре, аз ви го казвам сега!

Лекарството не прави нищо.

 

Да, така е. То не прави нищо, в смисъла на думата „да правя” нещо. 

 

 


„Правене” означава, че лекарството има някакво действие върху организма. Ханеман описва първично и вторично действие на лекарствата. Първичното действие има ефект върху организма, но лекарството не прави нищо на организма. Този ефект се явява вдъхновение, но не представлява директен ефект, какъвто е ефектът на медикаментите в западната медицина.
Медикаментозният ефект представлява някакво химическо/физиологическо действие, принуждаващо организма да реагира спрямо медикамента. Хомеопатичното лекарство няма друга физическа материя в себе си, освен млечната захар или алкохола като субстрат или носител на лекарствената енергия.

 


Когато жизнената сила разпознае лекарството, тя реагира по много начини, включително и под формата на физическа реакция, но тази реакция не е директен резултат от лекарството. Реакцията е резултат от жизнената сила, отговаряща на нематериалната енергийна вибрация на лекарството. Това се случва, не защото организмът реагира директно на лекарството. Ако имаше директна реакция спрямо лекарството, то хомеопатичното лекарство би действало като медикамент. Но то не може да прави това, защото няма материална доза в енергията на лекарството. Чистият енергиен модел е това, което се възприема от жизнената сила. Точно това Ханеман описва като вторично действие; това е то, което може да бъде наблюдавано от пациента или от хомеопата.


Друг начин да бъде описано това е чрез аналогия. Когато стои на морския бряг и облаците и водата са толкова прекрасни, озарени от залязващото слънце, човек може да се трогне дълбоко и да реагира емоционално, бидейки просто свидетел на гледката. Може да се каже, че залезът има някакъв ефект върху човека. Но залязващото слънце не е направило нищо на човека директно. Човекът се е трогнал емоционално на принципа на вдъхновението. Той вече е вдъхновен и се е променил завинаги в резултат от това, че е видял залеза.


Да вдъхновиш означава „да послужиш като възбуждаща причина. Да оживиш или да възвисиш. Да задвижиш чрез свръхестествени средства.” Именно това се случва, когато човек реагира спрямо лекарство. Той се „задвижва” от реакцията на жизнената сила към самоизцеление. Лекарството не е направило нищо. То просто е вдъхновило жизнената сила. 


Именно това прави хомеопатията толкова мощна и безопасна медицина. Колко други форми на медицина могат да провокират организма към самоизцеление без да имат директен ефект върху него? Ако лекарството е погрешно назначено и не е хомеопатично – ще рече, когато не е в резонанс с болестната енергия на организма, тогава нищо не се случва. Няма реакция. На организма не му се налага да се справя с някакъв внесен отвън, чужд нему химикал, както е при западните медикаменти. Просто лекарството не е „сработило”. Не е причинена никаква вреда.


Когато лекарството е хомеопатично и жизнената сила реагира, одушевяващата сила – която поддържа живота и ражда както състоянието на не-здраве, така и здравето в организма – бива вдъхновена и тогава много неща може да се променят. Самата енергия на не-здравето може да бъде погасена и да бъде възстановено здравето. Това наистина е могъщо лекарство.


Така че когато казвате, че хомеопатичното лекарство прави нещо, помислете по-дълго и помислете здраво дали това е наистина така.
Да казваш истината за хомеопатията е силно, както и когато изричаш каквато и да било друга истина. Но ние трябва да избираме словата така, че те да бъдат кратки и точни.


Когато разбираме истината за тази най-чудесна и мощна медицина, тогава става лесно да я обясним на другите.
А когато другите разберат тази истина, те също се превръщат в застъпници на тази медицинска система, стига да са склонни и способни да преодолеят предразсъдъка, че когато се говори за медицина, винаги се има предвид западната система за третиране на хората с медикаменти. В наши дни много хора са отворени към по-широко разбиране – много повече, от когато и да било.


Говорете истината за хомеопатията.

Да, хомеопатията може да промени света... или поне начина, по който вашите пациенти разбират собствения си процес на изцеление.

 

Оригиналната статия може да прочетете в блога на автора ТУК.