Блог за хомеопатия

Трéската е важен аспект в повечето случаи на инфекциозна болест, а може да бъде характеризиращ аспект и на неинфекциозни възпалителни заболявания. Именно интересът на Ханеман към често срещаните интермитиращи (периодични) трéски, ендемични за Европа през 18-ти век (най-вече малария), поставя началото на развитието на хомеопатията.

Бьонингхаузен – нашият майстор на семиологията – създаде безценен реперториум на трéските, обръщайки специално внимание на нейните характеризиращи измерения и на последователността на стадиите и този реперториум впоследствие е инкорпориран в други трудове.

Съвременната конвенционална медицина, която до голяма степен загуби интерес към семиологията, подхожда към трéската и високата температура най-вече като към досадно обстоятелство, което трябва да бъде контролирано, т. е. потискано с „противотемпературни“ медикаменти.

В период, в който един от множеството вируси изведнъж зае централно място под прожекторите на нашето внимание, HomeoHelp Holistic School Ви помага да вникнете в естеството на проблема, за да сте по-уверени, че можете да справите не само с вируса, но и със страха от него.

Привлякохме на Ваша страна един от световно признатите лекари-хомеопати – д-р Уил Тейлър.

Д-р Тейлър е ерудит в медицинската, и хомеопатичната теория, които прилага с огромен успех в практиката си на лекар-хомеопат повече от 30 години.

Той има огромен преподавателски опит, в което имате редкия шанс да се убедите сами.

В този курс на д-р Тейлър, който включва 4 лекции, ще проучим

  • патофизиологията на трéската/високата температура и
  • нейната роля за имунитета,
  • клиничната оценка на трéската и нейните характеристики;
  • конвенционалното „менажиране“ на трéската с „антипиретични“ медикаменти,
  • непохватното възприемане на този подход в „хомеопатичната“ практика и как това може да създаде проблеми в клиничната практика;
  • характеризиращите измерения на трéската, така, както са представени те в хомеопатичните ни реперториуми и
  • описанията на хомеопатичните лекарства в нашата материя медика.
  • Ще помогнем и в използването на рубриките за трéска в съвременните ни реперториуми при анализа на случаите на най-често срещаните инфекциозни и неинфекциозни възпалителни заболявания.