Блог за хомеопатия

robert fieldАз открих един прекрасен сайт на колега, който умее да подбира значими и за практикуващите хомеопати, и за пациентите теми и да пише по тях с много професионализъм.

 

Този хомеопат се казва Робърт Фийлд и аз смятам постепенно да запозная приятелите на ХомеоХелп с неговите разсъждения, защото в много точки моето мислене се доближава до неговото.

 

 

Започвам с един коментар, озаглавен

„Да държиш огледалото”


Когато снема случай, хомеопатът слуша и наблюдава без предубеденост. Често пъти това е времето, през което пациентът споделя повече за себе си, отколкото когато и да било в живота си. С изключение на психотерапията, съществуват много малко други лечебни методи, при които от пациента се изисква да говори толкова много за себе си. Това изисква спокойно място и огромно доверие. Хомеопатът трябва да го получи като слуша много внимателно и никога не си позволява да съди пациента или неговото страдание.

Нашата работа като хомеопати изисква от нас да определим КАКВО трябва да бъде лекувано. Често това е нещо различно от начина, по който пациентът вижда проблема и себе си. Когато определяме какво трябва да бъде лекувано, понякога изглежда, че съдим за страданието на пациента. В известен смисъл, има нещо такова. Много пъти привидно несвързани с оплакването на пациента неща ни дават важни указания, които ни водят до лекарството.

Моето впечатление е, че след като му е бил снет случаят, пациентът се озовава в много уязвима позиция. Много пъти пациентите споделят неща, които не разкривали пред друг човек никога в живота си. Редки са случаите, в които пациентът не се разплаква в определен момент от интервюто. Обикновено, това отбелязва точно проблема, който трябва да бъде лекуван. Много пациенти казват, че не са имали никаква идея, че ще им се наложи да говорят на подобни ‘деликатни’ теми.

Това изисква огромна вещина и чувствителност от страна на хомеопата. Може да изглежда малко грубо просто да предпишеш лекарство и да не проявиш разбиране и съчувствие след като си накарал човека да излее болката си.

Това, което аз съм открил, че работи добре е прийомът, който наричам ‘да държиш огледалото’. Да държиш огледалото е процес, който протича в края на интервюто, малко преди пациентът да напусне кабинета. Често аз споделям с пациентите част от тяхната история, която е свързана със същината на лекарството, което току що съм препоръчал. Това дава на пациента да разбере, че съм слушал внимателно и съм разбрал тяхното страдание. От друга страна, това им дава и една различна версия на тяхната история. Според мен, това е много хомеопатично. В момент на такава откритост и уязвимост, да дадеш на пациента своята версия на неговата история, му помага да чуе една различна гледна точка и му дава възможност за равносметка. Много често аз вземам съдържанието на неговата история и го поставям в различен контекст. Връщането на историята в малко по-различен контекст дава на пациента възможност да я преосмисли, да я погледне от друга гледна точка. Това му помага да се оттегли малко встрани от проблема си и да погледне на него просто като на една история, а не като на болезнено емоционално изживяване.

Този процес ми позволява и да споменя някои неща за лекарството и каква връзка има то с пациента в контекста на неговото страдание. Често в отговор на това пациентът казва нещо от рода на: „Откъде знаете това за мен?” Точно тогава аз му казвам, че просто съм му преразказал неговата история, но в малко по-различен контекст и че само съм споделил информация, която той вече е споделил с мен. Това е като държиш огледало пред очите на пациента.

Като хомеопати ние носим огромната отговорност да бъдем чувствителни с нашите пациенти. Да оставя пациента да излезе от кабинета без да е протекъл този процес, според мен, означава да не си довърша работата, която включва и това да бъда състрадателен хомеопат. След като пациентът напусне кабинета, идва неговото време да разсъждава върху това, което е споделил. Той трябва да си тръгне, знаейки, че не съм го съдил и че съм подходил със съчувствие. Да държа огледалото пред очите му е част от този процес.

Автор: Робърт Фийлд RSHom, CCH, APH, CTHom - Resonance School of Homeopathy - www.resonanceschoolofhomeopathy.com