Случаи на хомеопати

Dr. Kalathia

kalathia-homeopathyBy Dr. Ghanshyam Kalathia B.H.M.S. (India)

I wish to share one case today, but prior to the case I wish to make you a little aware of sensation method and "the art of prescribing".

Случаят е представен от автора в лекцията му за Мекотелите към Трето ниво на обучението по Хомеопатия в HomeoHelp Holistic School