ХомеоХелп пристъпва към издаване на книга с реални истории за увредени от ваксини деца в България - стара наша идея, която става все по-актуална от ден на ден.


Издаването на подобна книга би помогнало неимоверно много, както за предотвратяване на бъдещите увреждания на деца (чието начало се залага на много места и в мига, в който четете това), така и за намиране на начините за реално и адекватно обезщетяване на семействата на увредените деца.


Призоваваме родителите на такива деца да се свържат с издателството.


И вашият личен проблем, уважаеми родители, и ваксинациите изобщо като тежък проблем на обществото заслужават да се отнасяме много отговорно, уважително и с човещина.


ХомеоХелп гарантира на всички родители, че в нито един момент няма да се отклони и на йота от тези принципи.


Очакваме имейлите ви, както и въпросите ви.