Премиери на книги

Премиери

Езикът не лъжеД-р Пракаш Вакил е пионер в хомеопатията с изключително отворен ум и използва много необичайни симптоми в търсене и откриване на правилното хомеопатично лекарство.
В тази книга той описва в подробности и с помощта на многобройни цветни илюстрации как езикът може да бъде използван за откриване на симилимума.
В различни медицински школи езикът се използва като специфичен инструмент за поставяне на диагнозата. В стари времена аюрведическите лекари са можели да предписват само след оглед на езика и изследване на пулса на пациента.
Езикът е не само огледало на стомаха, но и отражение на състоянието на пациента като цяло.
Много реперториуми имат специална секция „Език”. Вакил е проучил задълбочено тези източници и е разработил темата за различните типове език, описани в хомеопатичната литература. След той той е потвърдил клинично описанията на състоянието на езика и е добавил клинични находки, които не са били публикувани преди това. Той провежда тези изследвания повече от 20 години.
Този полезен инструмент ще ви помогне да изострите уменията си за клинично наблюдение и ще ви даде много ценни подсказки за хомеопатичното предписание.

chamurliiskaКнигата на българския хомеопат представя случаи като проследява хомеопатичният „новоговор” на клиента, начинът, по който вербално и с жестове се изразява болестта.

 

kniga-pdf ОТКЪС ОТ КНИГАТА

synopticИнформацията в хомеопатичната Материя медика вече е толкова изобилна, че е необходимо да съществува сбито, но достатъчно задълбочено, структурирано и лесно използваемо обобщение, което да е в помощ, както на слисания от обема информация студент, така и на свръхзаетия практикуващ хомеопат, за да научат и да знаят най-важното за лекарствата ни.

shoitov-frontМетод SEST базируется на оригинальном использовании кранио-сакральной терапии в сочетании с принципами традиционной китайской медицины. Лечебно-диагностический алгоритм позволяет определить глубинную причину нарушений с точки зрения этих подходов и указать необходимые шаги по их коррекции.

cwp-final

Едно от най-големите постижения за един хомеопат е да достигне до логично, последователно, дълбоко разбиране за своя пациент, за да може да открие неговия симилимум. А точно тук се очертава най-силно важността на правилното снемане на случая.

Научно-интуитивното снемане на случая на д-р Динеш Чохан - което той самият нарича с термина „процес на наблюдаване разгръщането на случая (ПНРС)" - помага на хомеопата до достигне относително лесно до най-дълбоката сърцевина на пациента.

Из предговора от д-р Юрген Хансел

Традиционната класическа хомеопатия – със симптоми, рубрики и ключови симптоми – е издържала изпита на времето. Въвеждането на нови, по-съвременни идеи – за царствата, слоевете, миазмите и усещането – извеждат хомеопатията до нова парадигма. Никога досега това връзката между пациента и източника на лекарството не е била така ясна.

Най-сетне излезе новата книга на д-р Динеш Чохан

„Пътуване с Малкото Чудо: Специфични техники за снемане на случая при деца"

Растенията заемат най-голям дял както в хомеопатичната материя медика, така и в традиционната медицина. Различните материи медики и реперториуми изброяват над 2000 растителни лекарства, но наличното количество информация, въз основа на което се правят предписания, в най-добрия случай е доста разпиляно.

Тази ключова творба дава подробности за над 2000 различни растителни лекарства, които са класифицирани в 150 ботанически семейства. Като изхождат от богата информация на базата на доказвания, клинични наблюдения, билколечение, фолклор, митология, ботаника, лични истории, токсикология и други източници, авторите изтъкават задълбочена,  последователна картина на всяко едно ботаническо семейство и неговите представители. Обсъждат се темите и афинитетите към системи и органи при едно семейство, като те биват подкрепени от химическия състав на растенията, физиологични и фармакологични резултати. Освен това, за всяко растително лекарство книгата изрежда броя на рубриките в съвременните реперториуми, както и фитохимичния състав, официални и общоприети имена, ботанически описания и разпространение.

Яснотата и прецизността, характерни за работата на Франс, в съчетание с клиничния опит на Линда, натрупан през годините, обещават един завършен учебник за растителните лекарства.

Излезе нова книга на Филип Бейли "Лекарствата от Млека в Практиката" - "Lac remedies in Practice - Clinical Materia Medica with Cases"

concordant-referenceНай-добрата в света еднотомна материя медика беше напълно редактирана и допълнена. Например,  сега Concordant Reference на Франс Вермюлен съдържа всички лекарства от Бьорике, прецизно индексирани и лесни са намиране.

Тези от вас, които вече познават оригиналната Concordant Materia Medica на Вермюлен, ще открият познатия начин на подреждане на секциите, разделите на симптомите и категориите и в новата му Concordant Reference.

Тази книга дава оригинален и очарователен поглед към лекарствата Thea (чай), Coffea (кафе), Saccharinum Officinarum (захар) и Lac Humanum (майчина кърма).

Всяка глава представлява комбинация от данни за важната историческа, метафизическа, психологическа и физиологична роля на тези субстанции.

"Подправяйки" творбата си с истински случаи, Мелиса дава ценен принос към нашето разбиране за тези рядко използвани лекарства.

Съдържание и откъс от книгата