Премиери на книги

synopticИнформацията в хомеопатичната Материя медика вече е толкова изобилна, че е необходимо да съществува сбито, но достатъчно задълбочено, структурирано и лесно използваемо обобщение, което да е в помощ, както на слисания от обема информация студент, така и на свръхзаетия практикуващ хомеопат, за да научат и да знаят най-важното за лекарствата ни.

Именно тази е целта на Synoptic Reference. 500-те лекарства в Synoptic Reference са подбрани от над шестте хиляди налични към момента хомеопатични лекарства – като се започне с най-традиционните и се стигне до съвсем нови. Някои от лекарствата са добре познати, с много приложения, докато други са редки и слабо познати. Всички са представени с много и полезна информация. Нещо повече, някои от лекарствата, включени в Synoptic Reference, до този момент не се появяват по адекватен начин в други материи медики.

Българският читател познава отлично Франс Вермюлен от издадените от „ХомеоХелп”на български език негови шедьоври „Призма” и „Новата Синоптична Едно”

Новата поредица на Франс Вермюлен – „Reference” – обещава да даде на хомеопатичния свят това, което на мнозина може да се стори невъзможно: всичко най-важно за лекарствата, в най-съвременния му вид, в една книга.


Поръчай Synoptic Reference, Frans Vermeulen

Формат А5, 1786 стр. Цена: 179 лв.

 

Лекарствата, представени в Synoptic Reference,  са разпределени по царства, както следва:

274 Растителни лекарства

132 Минерални лекарства

64 Животински лекарства

18 Нозода

10 лекарства от Гъби и

2 Imponderabilia

Това отразява много точно съотношението на различните царства и групи в цялата Материя медика.

Растителното царство е далеч най-многобройното, следвано от Минералното и Животинското.

Пространната секция „Source and Substance” („Източник и Изходна субстанция”) включва  актуалните научни названия, според най-съвременните номенклатури, както и точното разположение на източниците в съответните царства и групи.

Връзката между източник и симптоми е изложена по начина, използван толкова успешно в „Призма”.

Описани са характерните черти, което облекчава предписването и сравняването в материя медика, като се обяснява и подчертава важността на определени симптоми в материя медика.

От самото „прохождане” на Хомеопатията са били отбелязвани връзките между симптомите и качествата на изходните субстанции, които са били включвани в картините на лекарствата. Тази тенденция достигна своя връх в т. нар. „предписване по източника”, което оползотворява в най-голяма степен този тип връзки.

Във философската сърцевина на тези идеи е очевидното наблюдение, че природата е пълна с феномени, описвани в химията, металургията, ботаниката, физиката и биологията.

Има и многобройни допълнителни начини, извън посочените източници, чрез които природата се изявява и взаимодейства с човека. Живи доказателства за това са народните приказки, легенди, митове, традиционната медицинска употреба, икономически ползи, приложение в индустрията и най-разнообразни други връзки между човека и животните, растенията или минералите. На практика, вместо доказването да е само фрагмент от живота, изглежда, че всичко в живота е едно гигантско, непрекъснато доказване. Когато са подходящи за прилагане в Хомеопатията, тези източници на информация се използват във връзката им със съществуващата материя медика за по-добро разбиране на лекарството.

Материя медика в книгата е разделена на 4 секции – Психика, Общи симптоми, Усещания и Локални симптоми.

Тези секции съдържат индивидуализиращите характеристики и ключовите симптоми на лекарствата. Това помага на читателя да се фокусира върху най-значимите симптоми на лекарствата, оказващи и най-голямо влияние за тяхното предписване. Те са извлечени, както от клинични, така и симптоми от доказвания, за да осигури балансиран подход към предписанието.

Реперториалните рубрики са в най-съвременния си вид и са извлечени от Synthesis Repertory и софтуера Radar Opus.

Допълнителна информация е добита от широк кръг международно признати материи медики.

Напълно нова рубрика е т. нар. PLUS GROUP, която се състои от няколко особено отличителни характеристики или симптоми, които дефинират лекарството. По принцип, най-отличителната черта е посочена първа. С всеки добавен симптом вероятността това да е правилното лекарство нараства все повече. Например,  симптомът от „първа линия” ПЛЮС симптома от „втора” прави лекарството по-ясно. Добавете и симптома от „трета линия” към предходните два и вече става много по-вероятно това да е точното лекарство. Колкото повече „линии” от групата добавите „плюс” и „плюс”, толкова по-уверени може да бъдете, че лекарството ще съответства на картината у пациента.

Книгите, представяни на уебсайта на ХомеоХелп, вече може да закупите директно оттук, което значително облекчава българските читатели.

 

Кампанията по презентациите на книгите се осъществява с любезното съдействие на колегите ни от Narayana Verlag, които протягат приятелска ръка към българската Хомеопатия.

 

Благодарим ви, приятели от Narayana Verlag!