Премиери на книги

concordant-referenceНай-добрата в света еднотомна материя медика беше напълно редактирана и допълнена. Например,  сега Concordant Reference на Франс Вермюлен съдържа всички лекарства от Бьорике, прецизно индексирани и лесни са намиране.

Тези от вас, които вече познават оригиналната Concordant Materia Medica на Вермюлен, ще открият познатия начин на подреждане на секциите, разделите на симптомите и категориите и в новата му Concordant Reference.

Практикуването на Хомеопатия на професионално ниво без Concordant Reference просто е немислимо. Защо ли? Погледнете:

1209 лекарства в една книга!

 

ПОРЪЧАЙ Concordant Reference, Frans Vermeulen

Формат А5, 2200 стр. Цена: 219 лв.

 

Допълнителни 362 лекарства от класическите материи медики

Разширени секции Усещане, Психика и Сънища

Информация по Семейства за Растения, Животни, Гъби, Бактерии и Вируси

Химически формули на Химическите и Органичните съединения

Стандартизирана номенклатура с латинските названия, общоприетите названия и групиране по семейства

Коригирана информация за материалните източници от проучванията на автора

Лекарства, които са дадени комбинирано в класическата литература, са описани поотделно

Повече симптоми от доказвания с цел допълване на клиничния фокус от предходните версии

Организирана по схемата на Бьорике, но включвайки материал от 10 класически автора

И Вие ли, както много други хомеопати, прекарвате дните си, „влизайки” и „излизайки” от книгите на Франс Вермюлен?

Ако е така, значи знаете, че книгите по материя медика на Вермюлен са най-обширните и подробни справочници, които може да имате на разположение. Оригиналната „Конкордантна” пожъна мигновен успех още с появата си преди 17 години. Сега – за пръв път от 14 години насам – тази информация беше напълно преработена, разширена и обновена.

Concordant Reference представлява пространно пресяване и пречистване на класическата хомеопатична материя медика. Информацията за източниците на лекарствата беше коригирана спрямо оригиналния текст. Комбинирани преди лекарства – като Rhus toxicodendron и Rhus radicans – бяха разделени и описани отделно. Бяха включени повече симптоми от доказвания от Енциклопедията на Т. Ф. Ален, за да допълнят най-вече клиничната информация от Херинг.

Нашите по-малко познати лекарства печелят много от работата на Вермюлен върху Concordant Reference. Най-вече, дузина субстанции, които преди бяха „скрити” сред секциите „връзки” на Pocket Manual на Бьорике, сега са или индексирани, или отделени в свой собствен списък. Опитът показва, че малки или досега непознати лекарства може да дадат блестящи резултати. Съвременните хомеопати вече имат възможността да проучат тези допълнителни лекарства и да разширят сферата на приложението им.

Освен разширеното и потвърдено съдържание, новата Concordant Reference отразява най-новите промени в хомеопатичните техники и научно познание. Усъвършенствайки прецизността на оригиналните материали и добавяйки научни класификации, Concordant Reference използва класическата материя медика, за да изгради солидната основа за модерното практикуване на Хомеопатия.

Формулата „класическа материя медика” се отнася за трудовете, писани между 1790 и 1931 година, като се започне с Ханеман и се стигне до Бьорике и Богър. Concordant Reference е еднотомна компилация на следните класически материи медики:

1. Т. Ф. Ален – Encyclopedia of Pure Materia Medica, 10 volumes (1874 - 1879)

2. Т. Ф. Ален – A Primer of Materia Medica (1892)

3. Бьорике – Pocket Manual of Homeopathic Materia Medica (1927)

4. Богър – Synoptic Key of the Materia Medica (1931)

5. Кларк – Dictionary of Homeopathic Materia Medica, 3 volumes (1900)

6. Каупъртуейт – Textbook of Materia Medica and Therapeutics (1891)

7. Херинг – Guiding Symptoms, 10 volumes (1877 - 1887)

8. Кент – Repertory (1877)

9. A. Липе – Textbook of Materia Medica (1865)

10. Пулфорд – Homeopathic Materia Medica of Graphic Drug Pictures (approx. 1930)

Книгите, представяни на уебсайта на ХомеоХелп, вече може да закупите директно оттук, което което значително облекчава българските читатели.

Кампанията по презентациите на книгите се осъществява с любезното съдействие на колегите ни от Narayana Verlag, които протягат приятелска ръка към българската Хомеопатия.

Благодарим ви, приятели от Narayana Verlag!