Премиери на книги

Растенията заемат най-голям дял както в хомеопатичната материя медика, така и в традиционната медицина. Различните материи медики и реперториуми изброяват над 2000 растителни лекарства, но наличното количество информация, въз основа на което се правят предписания, в най-добрия случай е доста разпиляно.

Тази ключова творба дава подробности за над 2000 различни растителни лекарства, които са класифицирани в 150 ботанически семейства. Като изхождат от богата информация на базата на доказвания, клинични наблюдения, билколечение, фолклор, митология, ботаника, лични истории, токсикология и други източници, авторите изтъкават задълбочена,  последователна картина на всяко едно ботаническо семейство и неговите представители. Обсъждат се темите и афинитетите към системи и органи при едно семейство, като те биват подкрепени от химическия състав на растенията, физиологични и фармакологични резултати. Освен това, за всяко растително лекарство книгата изрежда броя на рубриките в съвременните реперториуми, както и фитохимичния състав, официални и общоприети имена, ботанически описания и разпространение.

Яснотата и прецизността, характерни за работата на Франс, в съчетание с клиничния опит на Линда, натрупан през годините, обещават един завършен учебник за растителните лекарства.

 

plants

 

 

КУПИ "PLANTS" Homeopathic and Medicinal Uses from a Botanical Family Perspective
Франс Вермюлен / Линда Джонстън 
4 тома в луксозна кутия, 4968 стр.

 

 

 

За авторите


Франс Вермюлен е признат в света на хомеопатията като автор, лектор и авторитет по Материя медика. Всяка една от книгите му е допринесла значително за разбирането ни за субстанциите и  материя медика. Лекциите му са вдъхновяващи и ценени заради своята виталност, задълбоченост на познанието и обхват на фактическа информация.

Роден в Ден Хелдер, Холандия, Франс преподава в начално училище от 1970 до 1978. От 1976 до 1983 следва образованието си по хомеопатия, като започва самостоятелна практика през 1979. По това време е започнал да превежда хомеопатична литература на учители като Кент, Ален, Тайлър, Витулкас и много други. През 1985 пише "Детски типове в хомеопатията" (Sonntag, 1988), която се основава на собствения му опит като учител и хомеопат.

През 1992 написва "Синоптична материя медика I " (Emryss, 1992), която осигурява  общ преглед на материя медика, а също и кратък реперториум.

Следва "Конкордантна материя медика" (Emryss, 1994), която е разширена през 1997, като включва водещите симптоми на Херинг.

"Синоптична материя медика II" (Emryss, 1996) открива нови хоризонти като се съсредоточава върху "малките" лекарства и взаимовръзките между източниците на хомеопатичните лекарства и как те се отнасят към картините на лекарствата.

"Призма" (Emryss, 2002) доразвива тази тема, като взема данни от нехомеопатични източници, които служат както като справочен материал за хомеопатичната материя медика, а също и като източник на потенциални симптоми.

"Призма" е последвана от "Новата Синоптична Едно", която представлява версията й, подходяща за ползване като справочник.

Последните 2 книги на Франс са "Царство Едноклетъчни / Monera" (Emryss, 2005) и "Царство Гъби" (Emryss, 2007).

Сега, след 5-годишен труд, Франс приключва книгата си за Царството на Растенията. В съавторство със съпругата му - д-р Линда Джонстън - книгата разглежда над 2000 растителни лекарства от 149 семейства според последната система на класификация APG II. Темите на семействата са изяснени на базата на ботанически класификации, фитохимикали, ботаника, традиционно приложение, фолклор, история и много други източници, и са допълнително подкрепени с хомеопатична информация от доказвания, случаи и други източници на материя медика.
_________

Д-р Линда Джонстън е активен член на хомеопатичната общност в световен мащаб от момента, в който става практикуващ хомеопат през 1986. След като завършва медицинското си образование в Университета във Вашингтон, САЩ през 1979, тя учи още една година семейна медицина. Започва самостоятелна частна лекарска практика през 1981 Линда започва обучението си по хомеопатия през 1986 и през същата година започва и практиката си като хомеопат. Основният й акцент винаги е бил прилагането на хомеопатията при клинични случаи, което тя прави и до настоящия момент.

И писането, и преподаването са важни за Линда, що се отнася до приноса й за хомеопатичната общност. От 1991 до 1996 тя разработва и води 2-годишни учебни програми по хомеопатия в 4 различни градове на САЩ, за да обучава сертифицирани практикуващи лекари. Тя е и много известен преподавател в цял свят. 

Автор на множество статии за хомеопатични списания, Линда е автор и на "Допълнения към хомеопатичния реперториум от лекциите на Кент по Хомеопатичната материя медика" (Christine Kent Agency, 1990), както и на известната книга за широката публика "Ежедневни чудеса: Хомеопатията в действие" (Christine Kent Agency, 1991) и най-скорошния й труд "Светът на детето" (Saltire Books, 2010). След дебютната й публична лекция през 1987 тя е имала стотици радио и телевизионни участия, наред с интервюта в печатни медии, които ограмотяват обществеността относно хомеопатията.