Премиери на книги

Излезе на английски език дългоочакваната най-нова книга на Масимо Манджалавори - "Praxis" в два тома.

 

Публикувана на италиански и немски преди няколко години,английската версия е претърпяла сериозна редакция и допълнения в сравнение с оригиналната версия, което прави този истински учебник завладяващо и дълбоко удовлетворяващо четиво.

 

 

В първия том се обсъжда в детайли и в дълбочина издържалата проверката на времето концепция на Манджалавори - Методът на Комплексността.

 

Вторият том (по-точно първата от неговите три части) изяснява начините на прилагане на тази методология с илюстративни случаи и подробни коментари.

 

В този втори том Манджалавори избира "своето" хомеопатично семейство от "Лекарства от Медикаменти", за да демонстрира главните концепции на своята методология - най-вече, че животът е сложна конструкция от логично свързани елементи, които хомеопатите трябва да опознаят, изследват и търсят; че не е задължително едно хомеопатично "семейство" да бъде дефинирано от биологични или химически класификации, а от фундаментални теми. (Неговото семейство "Медикаменти" включва растения от различни ботанически семейства, животни и химически синтетични медикаменти.) Чрез своите пленителни, задълбочено представени случаи масимо вдъхва живот на концепциите си за мотивите, фундаменталните и характерните теми и за логично свързаните групи от симптоми.

 

Част 1 на втори том включва лекарствата Agaricus muscarius, Anhalonium lewinii, Bovista lycoperdon, Convolvulus duartinus, Nabalus serpentaria и Psilocybe caerulescens, а други лекарства от "Медикаменти" ще бъдат представени в следващите 2 части (книги).

 

"Praxis" представя най-цялостната методология в хомеопатичната медицина след появата на 'Органон на лечебното изкуство'. Стъпвайки здраво върху принципите на Ханеман, Манджалавори предлага нов подход към хомеопатичната епистемология, литература, проучвания, снемане и анализ на случая.основните фокуси включват структурата и стратегията, както на пациента, така и на субстанцията, от която е получено лекарството; търсене на логично свързани теми и тяхната йерархична организация; асоциирането на лекарствата не толкова чрез таксономичните, колкото чрез хомеопатичните семейства и осланяне на строго научни критерии - изучаване по-скоро на реални случаи, отколкото на доказвания - за валидизиране и изследване на симптомите, характеризиращи сърцевината на лекарствата. Методът инкорпорира концепции от различни дисциплини в рамките на хуманитарните, природните и обществените науки и в най-голяма степен теорията на комплексността, автопоезата и психоанализата.

 

"Praxis" е първият от серия трудове, които ще очертаят една цялостна система на хомеопатична медицина, включително обширна и непрекъснато развиваща се класификация по хомеопатични семейства и детайлна клинична информация за повече от 600 лекарства.

 

Издателство "Matrix"; 648 стр; цена €90

 

Съдържание и Предговор на книгата "Praxis"  от Масимо Манджалавори