Астрология

Астрологичен Минимум за Терапевти Първо НивоHomeoHelp Holistic School организира първия по рода си онлайн курс „Астрологичен минимум за терапевти”, който се води от един изключителен холистичен терапевт – дълбокоуважаваната д-р Светла Балтова.

 

Д-р Балтова представя проекта си:
„Този курс има за цел да даде на терапевтите основни познания по астрология, които да им послужат в практиката. Знанието, че човекът – микрокосмос е отражение на макрокосмоса е било известно от дълбока древност. Звездните констелации и планетите обуславят темперамента, физическите и психични параметри на човека.
Астрологичните знания ще помогнат на терапевта не само да добие по-дълбок поглед върху индивидуалността на пациента си, но и да има яснота в какъв цикъл от живота си се намира той; също да избере най-подходящия момент да даде определено лекарство или да може да прогнозира как ще се развие лечението във времето. Като илюстрация може да се каже, че обичайни заболявания, започнали при разпадаща се Луна се лекуват много по-лесно и са по-краткотрайни от тези, започнали при нарастваща Луна.”

 

С други думи,  курсът „Астрологичен минимум за терапевти” на HomeoHelp Holistic School не си поставя за цел да подготви практикуващи астролози, а да даде на практикуващите различни алтернативни лечебни подходи познания по астрология, които ще ви помогнат да осмислите още по-задълбочено диагностичните си находки, да избирате много по-точно момента, естеството и мярата на своята терапевтична намеса и да изработвате по-уверено прогнозата за хода на диагностично-лечебния процес.


Получавате достъп до лекциите за срок от 3 календарни месеца.

Програма за Първо ниво:

Лекция 1. Астрологичното знание в медицината. Запознаване с компонентите на рождената карта. Четирите стихии, изразени в дванадесетте зодиакални знака.
Лекция 2. Дванадесетте астрологични знака. Характерни прояви на всеки от тях в умствените и емоционални нагласи. Съответстващи физически характеристики и физиологични процеси.
Лекция 3. Дванадесетте астрологични знака (продължение). Характерни прояви на всеки от тях в умствените и емоционални нагласи. Съответстващи физически характеристики и физиологични процеси.
Лекция 4. Дванадесетичният принцип, изразен в „Колелото на живота”: домовете на хороскопа. Изгряващ знак (асцендент).
Лекция 5. Слънцето и Луната – основни показатели за индивида и неговата жизнена енергия. Луната като показател за темперамента и спонтанните реакции. Осъзнатост, свободна воля и подсъзнание.
Лекция 6. Принципът на числото седем: петте вътрешни планети, заедно с Луната и Слънцето, като фактори, определящи същността на индивида. Влиянието им върху минерали, метали, растения. „Звездата на маговете”.
Лекция 7. Ритми в човешкия живот и значението им за вътрешното равновесие и здравето: денонощен, седмичен, месечен, годишен цикъл. Седемгодишни цикли.
Лекция 8. Външните планети – Уран, Нептун, Плутон. Хирон и Вулкан.
Лекция 9. Сглобяване на пъзела – разглеждане на взаимовръзките в рождения хороскоп. Хармонични и стресови влияния.
Лекция 10. Сглобяване на пъзела (продължение) – разглеждане на взаимовръзките в рождения хороскоп. Показатели на стреса.
Лекция 11. Показатели за здравето в рождения хороскоп. Значението на Луната.
Лекция 12. Хороскоп на моментното състояние на индивида. Планетни транзити.

 

Лекциите от Първо ниво се проведоха от 20 февруари до 17 април 2015.

Второ ниво ще се проведе през есента на 2015 година.

 

В HomeoHelp Holistic School д-р Балтова води и обучението по Лечение с цветните есенции на д-р Бах.

 


 

Достъп до записите от лекциите

Всеки участник в курса получава 3-месечен достъп до записите от лекциите.
Допълнителен 3-месечен достъп може да се получи при заплащане на 50% от таксата за участие в курса.


 

Във фейсбук функционира затворена група на студентите от „Астрологичен минимум за терапевти” , в която се осъществява контактът на студентите с д-р Балтова, с колегите им и екипа на HomeoHelp Holistic School.

 

 

 

20.02., петък

Лекция 1

10.00 - 11.30

27.02., петък

Лекция 2

10.00 - 11.30

Лекция 3

11.45 - 13.15

06.03., петък

Лекция 4

10.00 - 11.30

13.03., петък

Лекция 5

10.00 - 11.30

Лекция 6

11.45 - 13.15

20.03., петък

Лекция 7

10.00 - 11.30

Лекция 8

11.45 - 13.15

27.03., петък

Лекция 9

10.00 - 11.30

03.04., петък

Лекция 10

10.00 - 11.30

Лекция 11

11.45 - 13.15

17.04., петък

Лекция 12

10.00 – 11.30