Обучение

Психология

От ден на ден човешката психология се оказва все по-привлекателна за опознаване и изучаване, което не е странно, като се има предвид, че именно човешката психика се оказва по-загадъчна за самия човек, отколкото са дори Космосът или земните недра.

Следвайки избрания от нас път и недвусмислено изразеното от вас желание,

HomeoHelp Holistic School организира

Онлайн Курс по Психология.

   

  alexander-stoichev

  Онлайн Курсът по Популярна психология включва 10 лекции.

  Таксата за участие в курса е 160 лв. ЗАЯВИ УЧАСТИЕ В КУРСА.

   

   

  Кратка визитка на водещия курса Александър Стойчев

  • Магистър по психология (Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”)
  • Магистър по музикална педагогика (АМТИИ Пловдив);
  • Следдипломна квалификация Преподавател по Паневритмия (НСА София)
  • Допълнителни квалификации по позитивна психотерапия и психодрама;
  • От 2000 г. се занимава с психологическо консултиране. Използва методите на позитивна психотерапия, психодрама, музикотерапия, арт-терапия, регресивна хипноза. В момента работи като психолог на свободна практика - индивидуално и семейно консултиране, водещ на обучения и др.
  • Основател на метода Астродрама в България http://www.astrodramabg.com/
  • От 2005 г. организира и провежда над 70 семинара по Астродрама.
  • Член на ансамбъл за салонна музика ”Престо”

   

   

  ПРОГРАМА

  1.Психологията в древността.

  2.Преди и след Фройд. Развитието на психологията .

  3.Съвременна психология (след 50-те г.).

  4.Сянката и скритото от нашето съзнание. (Структура на личността).

  5.Границите на съзнанието. Личност и „надличностни” състояния (да се докоснем до идеите на Трансперсоналната психология).

  6.Как реално опознаваме света.

  7.Развитие на съзнанието през вековете. Връзката  на психолигията с другите социални феномени:

  психология и здраве (лечение, философия, превенция)

  психология и изкуство (терапия, влияние, управление)

  психология и духовност (вяра, религиозност, духовност).

  8.Формиране на нагласи.

  9.Езикът на тялото (невербално комуникиране)

  10.Темперамент