Homeopathy Refined - семинари

Хомеопатия и Традиционна китайска медицинаshoitov2

„Дао" на Хомеопатията – Да следваш Жизнената сила

Жизнената сила като главен указател при избора на хомеопатично лекарство

„Хомеопатия и Традиционна китайска медицина" е цикъл от 8 лекции, които води Борис Шойтов – натуропат, специалист по китайска медицина, приложна кинезиология, кранио-сакрална терапия, хомеопатия, графология. Един от основателите на метода SEST.

 

Първата серия от 3 лекции от цикъла беше проведена онлайн във виртуалната класна стая на HomeoHelp Holistic School на 13 и 27 февруари и на 27 март, от 10.00 часа. (Може да ги гледате на запис.)

Втората серия от 3 лекции беше изнесена през първия ден от семинара на Борис Шойтов в България – 13 април заедно с лекции "Хомеопатия и графология" на 14 април (виж програмата по-долу). (Може да ги гледате на запис.)

Третата серия от 2 лекции ще бъде проведена онлайн във виртуалната класна стая на HomeoHelp Holistic School на 19 май 2013, от 09.30 часа.

 

Основната идея на цикъла „Хомеопатия и Традиционна китайска медицина" е, че за да бъдем успешни в каквото и да било лечение, трябва да се ориентираме в това, което ни казва Жизнената сила. А както казва Борис Шойтов, „Жизнената сила говори най-добре китайски език".

Познанията по ТКМ и то поднесени от професионален, опитен хомеопат, ни помагат да разбираме симптомаименно от гледна точка на промените у жизнената сила. „Защо точно този симптом? С какви изменения е свързан той – преди и след появата си?"

Борис не приема разделението на симптомите на Ментални и Физически. Той знае – и го разяснява прекрасно на студентите си – че всеки симптом има ментална и физическа компонента. Вникването в тази идея помага не само при снемането и анализа на случая, но особено при воденето му, където, както знаем, си проличава майсторството на холистичния терапевт.

В своите лекции за българските студенти Борис Шойтов ще разясни патологичните синдроми в светлината на ТКМ, а после ще посочва и хомеопатичните лекарства, които им съответстват.

Защо ни е необходимо това знание?

 • Защото то свежда предубедеността ни до нула.
 • Защото ни води директно към разстройството на Жизнената сила.
 • Защото разкрива напълно нови страни за Човека в Здраве и Болест и за Лекарствата ни.

Програма на лекциите от цикъла „Хомеопатия и Традиционна китайска медицина"

Онлайн през февруари и март 2013

 • Лекция 1. Дао на Хомеопатията – Да следваш Жизнената сила
 • Лекция 2. Осемте метода за диагностика в Традиционната китайска медицина и хомеопатичните лекарства
 • Лекция 3. Излишъкът от емоции уврежда органите – в търсене на причинния фактор

Семинар в Добрич, 13 април 2013, 9.00 - 14.00 часа

 • Лекции 4 до 6

Ментално съдържание и аспекти на елементите Дърво и Метал и съответните им енергийни меридиани като теми на хомеопатичното лекарство

Онлайн на 19 май 2013, 9.30 - 13.00 часа

 • Лекции 7 и 8

Ментално съдържание и аспекти на елементите Вода, Почва, Огън и съответните им енергийни меридиани като теми на хомеопатичното лекарство

Бележка: Първите три онлайн лекции са включени в програмата за Трето ниво на Обучението по Хомеопатия на HomeoHelp Holistic School

 

Хомеопатия и Графология

„Излишна информация няма"

Всеки хомеопат знае колко голямо е значението на езика на тялото за оформяне на правилна картина за пациента и болестта му в съзнанието на хомеопата.

Сред различните прояви на езика на тялото с най-голяма относителна тежест са онези, които пациентът изявява несъзнателно, спонтанно.

А сред спонтанните изяви има една, която срещаме у всеки човек – това е Почеркът.

Науката за изучаване на почерка – графологията – вече е развита на много високо ниво, но в ръцете на практикуващия хомеопат тя може да бъде прилагана дори още по-широко и даде ценна информация, която може да е неизползваема за графолога, но да има цената на злато.

Бидейки опитен хомеопат, от една страна, но и експерт-графолог, от друга, Борис Шойтов е в състояние да прави предписания, от които хомеопатът изпада във възторг.

На този семинар той ще започне да култивира и у нас това прекрасно умение.

Програма на цикъла лекции „Хомеопатия и Графология"

Семинар в Добрич, 14 април 2013, 9.00 - 14.00 часа

 • Почеркът като проява на жизнената сила
 • Почерк, темперамент и хомеопатично лекарство
 • Графологическа и хомеопатична логика – в търсене на общото между тях
 • Графологически тестове при оценката на динамиката на хомеопатичния случай