SEST Кранио-сакрална терапия

 

tcm_topЧовешкият организъм представлява система с много нива, която има множество биологични обратни връзки, позволяващи му да регулира и поддържа жизнените си функции. С други думи, организмът притежава вродена способност към саморегулация и самооздравяване.

При определени обстоятелства тази вродена способност към самооздравяване започва да среща затруднения, обусловени от препятствия, които възникват някъде в многобройните вериги от дълбоки взаимовръзки. Хипократ казва: „Болестите се лекуват от лечители, но се излекуват от Природата.”

Философията на метода SEST (Sequential Energy System Tuning или Последователно настройване на енергийната система) предполага, че задачата на терапевта е именно отстраняването на тези препятствия по пътя на организма към самоизлекуване.

За целта е необходимо да се разбират взаимоотношенията и йерархията на различните системи в организма. В повечето случаи физическият симптом е своеобразна контролна лампа, която започва да мига, сигнализирайки за някакво неблагополучие в по-висшите структури. Няма никакъв смисъл в изключването на лампичката чрез отстраняването на локалния симптом.

Защото, нали, ако не бъде отстранено нарушението на по-високото ниво – емоционално, ментално, духовно – физическият симптом ще се възвърне или ще се преобразува в друг, по правило по-силно изразен и по-сериозен. Въпреки че всеки човек притежава ярко изразена психологическа индивидуалност, морфологичните структури на организма на всички хора са еднакви. Ето защо колкото и различни нозологични единици (диагнози) да бъдат измислени, в тях ще се „превъртат” едни и същи стандартни физически симптоми. Спектърът на индивидуалната психо-емоционална природа на човека е много по-широк, поради което много по-разнообразни са и интерпретациите на проявленията й на нивото на физическия симптом.

Например, търсенето на причина на толкова често срещан проблем като болката в гърба, за съжаление, обикновено се ограничава в откриването на дискова херния, мускулен спазъм или функционален блок, които обясняват само биомеханичното естество на въпросния симптом.

При рутинна диагностика по метода SEST ние често откриваме, че тези т. нар. причини представляват само едно от звената в патологичната верига, а като нейна начална точка често служат именно йерархично по-високи нива - емоционално, ментално, духовно.

И тогава може да видим, че зад болката в гърба се крият чувство за вина, неувереност в себе си, страх или тревога, стремеж към перфекционизъм и много други невидими с просто око фактори.

Пътят от подобен първичен фактор до конкретния физически симптом е обусловен от връзката между всички нива на човешкия организъм в единна, цялостна система посредством мрежа от енергийни меридиани. Пример за такава връзка е системата Цзин Ло , известна в традиционната китайска медицина.

Споделяйки възгледите на много други холистични направления в медицината, философията на метода SEST разглежда организма като съвкупност от механични структури и невро-функционални и енергийни процеси, обединени в едно интегрално цяло и вижда своята задача във възстановяването и поддържането на тази хармонична цялост.

 


Ако желаете да сте сред първите специалисти по SEST в България (а това означава и сред първите български кранио-сакрални терапевти), регистрирайте се за участие в Курса по SEST Модул 1, който Борис Шойтов ще проведе от 20 до 25 февруари 2017.