SEST Кранио-сакрална терапия

shoitov2Като хомеопат, на своите консултации – особено на първата – аз често приканвам пациента да разкаже за себе си.

 

Знаете ли какво се случва най-често? Досетихте ли се? Правилно. Обикновено разказът се състои от 2-3 думи, в най-добрия случай няколко изречения. И толкова. Да, понякога човек просто хвърля подготвен текст – родих се тогава и тогава, учих там и там,  работих еди къде си...

Но когато човек се е обърнал към теб с някакъв проблем, е логично да се предположи, че естеството на този проблем е директно свързано с природата на самия човек – с неговия темперамент, характер, мироглед, с неговата личност. Защо ни е толкова трудно да разказваме за себе си? И особено да казваме истината? Нямам предвид факти от биографията си, а истината за това, което всъщност СМЕ.

Не мисля, че ще открия топлата вода, ако кажа, че истината често пъти е доста болезнена.

А всяко живо същество – включително и човекът – се стреми да избягва болката.

Затова и надяваме върху лицата си различни маски, изпълняваме различни компенсиращи сценарии на поведение, съзнателно или несъзнателно лъжем самите себе си.

И всичко това – за да избегнем болката.

 

Психолозите обичат да казват, че да разбереш какъв е проблемът означава вече наполовина да си го решил.

Ето защо, ако наистина искаме да се избавим от болката – независимо дали е физическа, или душевна – е много важно да разберем кои сме всъщност, кой е човекът, който изпитва болката.

С цел разбиране на проблема се прилагат различни методи за психодиагностика.

Методът SEST също може да бъде използван с тази цел.

Енергийната система, бидейки неразривно свързана със структурата на личността, оказва огромно влияние както на нейното формиране, така и на ежедневното й функциониране.

Акупунктурният (енергийният) меридиан не само отразява физиологичната функция на тази или онази система в организма, но е и „изпълнен”, така да се каже, с психично и емоционално съдържание.

В китайската медицина е известно, че излишъкът на каквато и да било емоция създава дисбаланс в енергийния меридиан (и в съответстващите му органи), но обратното е също толкова вярно – дисбаланс в меридиана води до дисбаланс в емоционалното състояние.

У всеки от нас съществува определен базисен набор от меридиани, отразяващи нашата психо-физична структура, нашата конституция. Именно конституцията определя до голяма степен темперамента ни, а следователно и онези характерни житейски проблеми, с които ще се сблъскваме. Конституцията, също така, ще определя и какви житейски ситуации ще възприемем като травмиращи.

Методът SEST позволява да се разкрие конституционалният набор от меридиани и чрез този набор да се определи какъв е темпераментът на човека, какви са характерните за него житейски проблеми, да се открият неоптималните сценарии на поведение (увреждащите подсъзнателни матрици).

Често ми задават въпроса: „Ако съм се родил такъв, значи ли, че нищо не може да се направи?” Не е така, разбира се. Няма лоша и добра конституция, лош или добър темперамент. Всеки човек има своите слаби и силни страни. Отстраняването на дисбаланса на ниво конституционални меридиани позволява на човека да разкрие максимално пълно своя вроден потенциал и да изглади вродените си слабости.

Именно заради това едно от най-популярните направления в прилагането на метода SEST са психологическите консултации.

За относително кратък период от време се извършва психологическа диагностика по метода SEST, след което се провежда консултацията – разказ на човека за всички нюанси на неговата личност, възможните причини за тези или онези житейски ситуации, пътищата за изход от кризите.

Когато се налага, консултацията може да се допълни с графологичен анализ – анализ на почерка. Сам по себе си, графологическият анализ е прекрасен метод за психологическа диагностика и в съчетание със SEST позволява да се получат максимално точни резултати.

И не рядко тези резултати са поразителни.

Всеки терапевт има случаи, които влизат в рубриката „Ако сам не го бях видял с очите си, не бих повярвал”.

Към мен се обърна за помощ възрастна жена с ограничение в движенията и болка в раменната става („замръзнало рамо”). След провеждането на първичната диагностика стана ясно, че пациентката има дълбоки психологически проблеми и по-нататък консултацията плавно се трансформира в психологическа. Не бяха проведени никакви процедури.

Пациентката каза, че трябва да помисли над казаното до този момент.

След 2 дни тя дойде отново и аз не повярвах на очите си – ръката й се движеше абсолютно свободно, при това без каквато и да било болка.

На въпроса ми „Какво направихте?” пациентката отговори: „Нищо. Вие ми разказахте в какво се състои проблемът ми. Аз размислих и реших, че нямам нужда от този проблем. А на следващия ден ръката ми започна да се движи свободно.”

Така че понякога разбереш ли си проблема, може да се окаже, че си го решил не на 50, а на 100%!