SEST Кранио-сакрална терапия

 

Boris ShoitovУВАЖАЕМИ КОЛЕГИ И УЧЕНИЦИ,

 

Нашата SEST-общност се разширява и става все по-многобройна с пръсъединяването на нови и нови членове. Всички вие се намирате на различни нива на овладяване на системата SEST.
Аз бих искал накратко да опиша тези различни нива, за да бъде за вас самите ясно каква посока можете да се развивате, какво вече сте постигнали и какво още ви предстои да постигнете.


Както ви е известно, към края на 2016 година обучението се състоеше от три задължителни нива на обучение. Тези три нива включваха целия теоретически и практически обем на информация, необходим за пълноценно прилагане на SEST.

 

ПЪРВО НИВО

 

На Първо – базово – ниво вие изучихте основните принципи на нашата система, нейните философски и теоретични аспекти. Усвоихте умението да „слушате” подвижността на сегментите. Изясни ви се идеята за взаимовръзката между динамичната канална система и кранио-сакралната система. Изучихте базовия диагностичен алгоритъм. На това ниво, също така, започнахте да усвоявате техниката на Присъствието.


Основна задача на това ниво на обучение е да се научите да слушате вътретъканното движение, да изучите диагностичния алгоритъм, да се научите да присъствате в акупунктурната точка.


Сложностите на този етап са прости и разбираеми, най-вече такова се явява съмнението – чувам ли, или не чувам. Това може да бъде преодоляно единствено чрез практикуване, практикуване и още веднъж практикуване. Напомням още веднъж: умението за кинестетично възприятие не се развива! На него само му се позволява. Вие трябва да позволите на себе си да чувате движението. Това умение притежава всеки човек. Абсолютно всеки е способен да го овладее. Престанете да се съмнявате. Вярвайте си. Не се осланяйте на ничие мнение. Всичко, което се случва под вашите пръсти – това е ваша реалност и тя е единственото, което има значение. Забележителният специалист по Биодинамика (който понастоящем живее в Краснодар, Русия) Грег Уелш обича да повтаря: „Доверявайте се на усещанията си и се съмнявайте в интерпретацията на тези усещания.” Аз изцяло и напълно се подписвам под тези думи. Но на този етап на обучение вие имате един голям плюс – вие няма какво да интерпретирате. Движението или го има, или го няма.
Втората сложност е запомнянето на алгоритъма. Той ви се струва твърде сложен. Как може да се запомни това?... Случва се така, защото най-често се стремите да го запомните механично. Стремете се да разберете вътрешната логика на алгоритъма. Той се базира на теорията на системата. Повторете още веднъж теорията. Свържете всяка стъпка към разбирането на теорията. Помнете – вие отговаряте, всичко на всичко, на три въпроса: 1. Къде е проблемът (кой е каналът)? 2. В какво се състои проблемът (какъв е фокусът на нарушението)? И 3. Какво да правим с това (кои са откритите за въздействие точки)? Това е всичко. О, да – още и практикуване, практикуване и пак практикуване...
А още след първо ниво на обучението вие вече можете да помагате на хората и това е най-главното!

 

Levels LadderВТОРО НИВО

 

На това ниво вие изучавате само една тема – работа с Чудесните съдове. Това е друга система на организация на вътретъканната динамика. По същество, това е базисна система - система на ембрионална динамика, която съхранява своята най-важна роля и след раждането. Изглежда, че на този етап на обучението теорията става още повече. Налага се да изучите и топографията на чудесните съдове; да разберете връзката между конкретни анатомични структури и централната динамика на тъканите. Фактически, теорията тук заема съвсем малко място. Много по-важно е да разберете как се проявява Първичното Дишане – Юань Ци – в тялото. Ние се учим да усещаме и да осъзнаваме пространството на тялото, изразяването на здравето чрез срединната линия. Този етап на обучението поставя началото на разбирането как пространството на тялото взаимодейства с околното пространство. Разбирането на тези взаимодействия няма да се ограничи в рамките на което и да било отделно ниво на обучение. То ще продължава да се развива през целия ви живот.
На второ ниво на обучението по SEST ние продължаваме да задълбочаваме разбирането на техниката на Присъствието. Присъствието също е нещо, което не може да се научи – то трябва да бъде допуснато и поощрено. С всяко следващо ниво на обучение и в хода на практикуването качеството на Присъствие ще се променя, ще се задълбочава и разширява.


Основните задачи на това ниво на обучение: да получите представа за функциите на чудесните съдове, от гледна точка както на китайската медицина, така и на използването им в SEST; да изучите няколко допълнителни стъпки, позволяващи да включите проверка на чудесните съдове чрез диагностичния алгоритъм; да се научите да възприемате динамиката на чудесните съдове чрез движението на твърдата обвивка на главния мозък; да изучите методите за работа с чудесните съдове – както основните (чрез точките-ключове), така и допълнителните (чрез анатомичните структури, съответстващи на чудесните съдове); да разширите възприятието си за функционирането на чудесните съдове на нивото на тяхното биодинамично проявление.


Сложното на този етап – изучаването на траекториите – не е никаква сложност. Вложете мъничко усилие в запомнянето. Не се стремете да заучите всичко наизуст – запомняйте чрез ръцете.
За някои ученици сложно се оказва да възприемат ориентацията на движение на обвивките. Усеща се движение, но не е ясно накъде е... Просто следвайте движението... Научете се да усещате посоката на движението... А ако тя не съвпада с казаното от преподавателя? Ами изобщо не го мислете, преподавателя... Той си има свои усещания, а вие си имате свои... На кого трябва да вярвате? На себе си, разбира се.
Ориентацията на нарушеното движение на обвивката позволява да се изяснят някои неясни моменти в китайската медицина. Но това е интерпретация... Вашите усещания са съвпаднали с моите? Прекрасно. Много се радвам. Ние работим в едно и също понятийно поле. Не съвпадат? Значи така и трябва да бъде. Това е вашата реалност. Тя с нищо не е по-лоша от моята или чиято да било друга. Важна е само повторяемостта на резултата. Важно е единствено това, че при нарушение в конкретен чудесен съд вие виждате всеки път един и същ вектор на движение на обвивката. Всичко останало са игри на ума. Напомням: Доверявайте се на усещанията и се съмнявайте в интерпретациите.
Качеството на Присъствие – това е важно. Присъствието е необходимо и на етапа на диагностика, и на етапа на корекция. В Присъствието винаги има две страни – този, който присъства и това, в което присъстват.
Типична ситуация – хармонизацията на акупунктурна точка продължава твърде дълго, 20 минути, 30 минути. В много редки случаи това наистина може да се случи. Но обикновено говори, че Присъствието е било загубено. Може да сте „потънали” в себе си – преминали сте в медитация, вие сте там, а обектът на присъствие го няма. Или пък сте се „разтворили” в системата на пациента – влезли сте прекалено „дълбоко”, слели сте се и сте се разтворили, обект има, а присъстващ няма. В Присъствието винаги трябва да осъзнавате себе си и пациента. Това не се учи. Това е ваш личен опит. Но в него няма нищо сложно. Всичко, което се иска от вас, е практикуване... и да, още веднъж практикуване.

 

ТРЕТО НИВО

 

На този етап усвояваме работата с последните известни ни до този момент нива на диагностика – Констуционалното ниво и нивото на Шаблона. Технически, това е най-простият етап на обучение; най-наситеният информационно.
Изучаваме структурата на конституцията в SEST; различните видове конституционална типология, както описаните в класическата китайска медицинска литература, така и вариантите типология, удобни за работа в SEST. Констуционалното ниво е основата на нашето функциониране и основата за развитие на основните ни, дълбинните проблеми. На този етап на обучение вие изучавате психо-духовното съдържание на каналите/меридианите, т. е. как се проявява каналното нарушение на ниво психология.
Разглеждаме също и нивото на Шаблона – нивото на травматичните динамични и поведенчески програми.


Главната сложност на този етап е свързана с необходимостта да се усвои доста голям обем информация за относително кратък период от време. Това изисква само известно интелектуално усилие, но самото съдържание на материала не представлява никаква сложност. Включването на тези нива на диагностика в алгоритма става лесно – всичко на всичко, още две допълнителни мудри.

 

С това формалното изучаване на системата SEST приключва.
Вие получавате в ръцете си работещ инструмент.

 


Приключва ли на този етап вашето развитие като специалист по SEST?

 

 

За някои, изглежда да. За повечето от вас – надявам се,  не.

Защото съществуват различни степени на владеене на един инструмент.

Майсторството не знае предел. Майсторът се развива постоянно.

 

На нивото на Майстор вие получавате, например, възможност да се откажете от използването на мудри. Сега вече действително можете да водите диалог с организма, в буквалния смисъл на думата.

Това рязко съкращава времетраенето на диагностичния етап.

Дава ви повече свобода в общуването с пациента.

Получавате възможност практически мигновено да формирате намерение.

Качеството на Присъствие се повишава.

Научавате се да усещате или да „виждате” каналите. Да възприемате обема на Нарушението в пространството на тялото. Да виждате как околното пространство взаимодейства с пространството на тялото.


Това ли е всичко? Разбира се, че не.


SEST е отворена система. Тя продължава да се развива.

Диагностичният аспект на SEST може да се комбинира практически с всеки подход – с различни психологически методики, с коучинг, с телесно ориентирани терапии, с остеопатия, приложна кинезиология, китайска медицина, биодинамика, хомеопатия, Бах терапия... Списъкът може да бъде продължен до безкрайност. Всеки може да избира за себе си посоката на собственото си развитие.

 

А някой може би ще пожелае да преподава. Ние ще приемем с радост всеки помощник.

International School of SEST не е просто име.

Например, нашите български колеги се явяват активно действащ филиал на училището.

Докторите Румен Стойчев и Станка Хараламбиева станаха пълноправни преподаватели в International School of SEST. Надявам се, че с течение на времето и някой от вас, колеги, ще попълни нашия преподавателски състав.SEST 3rd Level Pic
 

Как може да се случи всичко това?


Всичко това може да се случи под формата на мастеркласове.

Всеки мастерклас ще бъде посветен на някаква конкретна интересна и важна тема.
Например, „Работа с динамичните вектори” – мастерклас, посветен на развитието на навика за възприемане на динамиката на каналните вектори и на работата с тях.
Или „Изкуството за снемане на анамнеза и работа с психо-духовните теми” – названието говори само по себе си.
„Динамичните единици чакри и работа с тях”.
Това са само няколко примера. Работа може да се върши и под формата на уъркшопи, на които да се тренират навиците за практическа работа по различни аспекти.


Може би, с течение на времето ще се появят и нови задължителни етапи на обучение.
Всичко е възможно и всичко е в нашите с вас ръце.


P. S. От 2017 година обучението е основно преструктурирано и обогатено - и с теория, и с практика.

За новия формат на обучението по SEST в България, четете ТУК.

 


Борис Шойтов