SEST Кранио-сакрална терапия

 

Boris-Shoitov-and-SEST-Book•    Как да стигнем до разбирането за това що е SEST, какво обхваща и какви са предимствата му?

 

Много хора страдат от здравословни проблеми, които конвенционалният лекар смята за нелечими.
Особено често срещани сред тях са проблеми от страна на опорно-двигателния апарат (болки във врата, гърба, кръста, крайниците), главоболия „с неясен произход”, алергични състояния, функционални смущения от страна на вътрешни органи.
Конвенционалният подход към тези състояния се изразява в прост (и не особено научно обоснован) стремеж за потискане на симптомите, който често прави пациента съвсем нелечим, а никога не може да доведе до излекуването му.
Причината е в неразбирането, че всяко болестно състояние е сложна верига от процеси и най-изявеният симптом далеч не е „точката”, в която трябва да се въздейства днес, а още по-малко да се въздейства продължително време – както най-често се случва с пациентите в България.

 

•    Има ли начин да въздействаме върху организма на пациента така, че същата тази сложна верига от процеси да води към здраве, а не към болест?


Да, има такива начини и сред най-доказалите се в практиката са традиционната китайска медицина и кранио-сакралната терапия.
Това са два от многото методи за диагностика и лечение, които разглеждат човека в неговата цялост.
Благодарение на това и в диагностичен, и в лечебен план терапевтите, практикуващи посочените методи, си съставят подробна картина на пациента, включваща (без да изброяваме изчерпателно) уникална за него информация: чувствителност/предразположеност на пациента към специфични стресови фактори; тип на неговата реактивност; конкретни тъкани, органи и системи, които се въвличат в болестния процес; специфичната „пътека”, по която напредва болестният процес; и дори кой тип терапия има най-големи шансове да върне този пациент, в този момент по пътя към излекуването.

 

•    Има ли, тогава, начин пациентът да бъде лекуван така, че терапията да бъде максимално съобразена с уникалните потребности на пациента и то във всеки отделен момент, в който се прилага терапевтично въздействие?

 

Да, има такива начини.

Когато в диагностичния етап създадеш подобна уникална картина, следва и терапията, която прилагаш да е уникална, а не по схеми, които имат много малко общо с този пациент, в този момент.

 

SEST (Sequential Energy System Tuning – Последователно настройване на енергийната система) комбинира традиционната китайска медицина и кранио-сакралната терапия по начин, който ни води именно към тази уникална картина.
Освен това, в диагностичния етап на всяка процедура SEST-терапевтът разкрива онзи аспект от картината на пациента, който е „открит”, достъпен за въздействие. Затова в терпевтичния етап на процедурата SEST-терапевтът винаги дава на организма на пациента онзи импулс, от който той се нуждае точно в този момент, от една страна, и го подтиква към онази промяна, която организмът може реално да реализира с наличния в този момент у него ресурс.

 

Ако не се съобразим с тези реалности, ние просто назначаваме някаква терапия, без да имаме никаква представа дали организмът ще реагира на нея така, както на нас ни се иска.
Но съобразявайки се с тях, SEST-терапевтът помага на пациента не само да се избави от най-силно безпокоящия го симптом, но и да промени в дълбочина функционирането на организма си.

 

Случи ли се това,

1. Симптомът изчезва трайно;

2. Неговото изчезване не се последва от поява на други симптоми;

3. Освен него, обикновено изчезват и други симптоми (защото се въздейства цялостно върху организма);

4. Организмът става по-резистентен към стресовите фактори, които го разболяват (т. е. разболява се по-трудно);

5. Наред с изчезването на конкретния симптом, се подобрява общото ниво на енергия на пациента, както и психо-емоционалното му състояние.

 

Една болка в кръста може да има своето начало и поддържащи причини в отдалечени органи, които „нямат нищо общо” с кръста.
Едно главоболие може (и почти винаги) се дължи на причини, които изобщо не са в главата (и в прекия, и в преносния смисъл на думата).
Едно алергично състояние, по правило, не е просто нарушение на функционирането на имунната система, а касае цялостната нагласа на организма.
Един „синдром на дразнимото дебело черво” е само крайна изява на много сложен процес, също касаещ организма в неговата цялост.
SEST ни дава възможност да подходим към организма именно като към една цялостна, сложна, саморегулираща се система.

 

•    Как владеенето на SEST може да помогне на специалист, вече прилагащ друг вид терапия на професионално ниво?


Прилагайки алгоритъма на SEST, ние можем да „измерваме” къде по „скалата на здравето” се намира пациентът – преди и след терапията.
Това може да помогне на всеки терапевт, независимо какъв тип основна терапия прилага.
Но особено полезен подобен тип критерий може да бъде за кинезитерапевтите, масажистите, Боуен терапевтите, мануалните терапевти, рехабилитаторите и много други специалисти, които вече имат изработена култура за работа с тялото на пациента.
Добавянето на SEST към техните умения неизбежно ще повиши тяхната успеваемост. А това означава просто повече излекувани пациенти.

 

 


 

На 7 октомври 2016, от 17.30 часа в Център „Идея Вита” на ул. „Лерин” 64 самият създател на метода SEST Борис Шойтов ще презентира метода пред терапевти, които биха проявили интерес към неговото изучаване и включването му в техния терапевтичен арсенал.