SEST Кранио-сакрална терапия

SESTУважаеми настоящи и бъдещи колеги, ученици, приятели,


Неповторимият метод за диагностика и лечение SEST (Sequential Energy System Tuning – Последователно настройване на енергийната система) интригува все повече българи, а неговото навлизане в България вече има вълнуваща история, за която бих искал да Ви разкажа.
Тази история е важна, защото на мнозина от Вас предстои да се срещнете със SEST – като студенти или като пациенти.

 

SEST комбинира по оригинален начин огромните възможности на кранио-сакралната терапия и традиционната китайска медицина. Методът е плод на вдъхновението Борис Шойтов и Ян Бергер.

 

За самата философия на SEST сме писали в уебсайта на HomeoHelp Holistic School.

Статията може да прочетете ТУК.


С Борис Шойтов се запознахме през 2009 година.
През 2011 година проведохме първия семинар с него в България. Това беше и първият му семинар изобщо. Семинарът се проведе офлайн, в Добрич и на него преминаха Първо ниво на обучение десетина колеги. Няколко месеца по-късно преминахме и Второ ниво, а след още няколко – и Трето ниво.

Това беше период изпълнен с много вълнение от срещата с един истински нов свят. Но прилагането на новите знания и умения на практика се оказа трудно, по много причини. На първо място, дори и на базисно ниво кранио-сакралната терапия беше дотолкова нова за нас материя, че искаше доста време, за да започнем да я осъзнаваме правилно. Да не говорим за традиционната китайска медицина, която тогава познавахме само на любителско ниво.

Междувременно, обаче, и други държави „откриха” SEST и Борис Шойтов и поканите към него за обучение зачестиха – от Украйна, Беларус, Русия. Ние тук, в България, също имахме нужда от срещите си с него.
За кратко време SEST-общността стана твърде многобройна и Борис беше все по-затруднен „да огрее” навсякъде.

Логичното решение на проблема беше да променим формата на теоретичната част от обучението и след няколко месеца здрава и качествена работа ние го сторихме.
Около 2 години обучението изглеждаше по следния начин:

  • 12 онлайн-лекции плюс 3-дневно практическо обучение формираха Първо ниво.
  • Други 8 онлайн-лекции плюс 3-дневно практическо обучение формираха Второ ниво.
  • Трето ниво представляваше тридневен офлайн семинар.

 

Това обучение преминаха няколко десетки колеги, голяма част от които вече практикуват с голяма посветеност и успех.

Но междувременно реалностите се променяха много бързо.
SEST навлезе в етап на стремително развитие като теория и практика. Борис и Ян, вече и с нашето участие като техни ученици, откриваха все по-дълбоки връзки между SEST и други холистични дисциплини, както и нови и нови възможности за приложение на метода.

През есента на 2015 година се наложи да проведем и трите нива едно след друго. Вече започвахме да се задъхваме.

Междувременно, „изобретихме” нова форма на общуване, която позволи своевременно да споделяме новостите – SEST-FEST. Първите два феста се проведоха в Бургас през 2015 и 2016 година.

След SEST-FEST 2016 организирахме и първия МастерКлас с Борис Шойтов, който се проведе в София през есента на 2016. Просто потребностите на всички, завършили Трето ниво, го налагаха.

Но неизбежно осъзнахме очевидния факт, че „старият” формат на обучение чувствително „отесня” и вече е недостатъчен, за да получат обучаващите се цялото интелектуално и духовно богатство, което учителите ни натрупаха и което искрено желаят да ни предадат.

 

Затова решихме и пристъпихме към коренна реорганизация на обучението по SEST в България.

От началото на 2017 година то вече ще се състои от 3 задължителни модула, всеки от които ще бъде с продължителност 6 дни.

Тези 3 задължителни модула ще обхващат всичко, което се изучаваше на съответните нива от стария формат, но с обширни допълнения, включващи много повече теория на кранио-сакралната медицина и традиционната китайска медицина и много, много повече практика.

 

Обучението вече се води в новооснованата International School of SEST, чийто партньор за България е HomeoHelp Holistic School.

Познавайки метода и особено Борис Шойтов, аз без колебание мога да гарантирам, че при активна и съвестна работа от страна на курсиста още на следващия ден след приключването на  Модул 1 той или тя ще може да прилага SEST пълноценно и успешно.
Модул 2 ще добави нова теория (работа с чудесните съдове) и още много практика, което задължително ще повиши успеваемостта на терапевта.
Модул 3 без друго открива съвсем нов хоризонт пред SEST-терапевта, защото му дава инструментариума да работи с нивата на шаблоните и конституцията.

Най-вероятно, до реалното приключване на Модул 3 Борис и Ян вече ще са систематизирали и материала за Модул 4. Да сме живи и здрави да доживеем и ще се убедим.

Почти сигурно е, че ще заложим и на МастерКласовете като начин да добавяме нови аспекти към изкуството SEST, произтичащи от естествената му връзка с най-различни и перспективни методи като кинезитерапия, мануална терапия, приложна кинезиология и др.

И задължително ще издигнем на качествено ново ниво SEST-FEST като форум, позволяващ да се запознаваме с най-най-новите открития на учителите ни, с оригиналните хрумвания на различни специалисти, добавили SEST към арсенала си, с нови предизвикателства пред творческите ни способности.

Решени сме да подсигурим обучаващите се и с необходимата литература.
ХомеоХелп има честта да е издател на първия учебник по SEST – „SEST Базовый уровень”, включващ теорията от досегашното Първо ниво. Ще дадем най-доброто от себе си до началото на Модул 1 (31 май 2017) този учебник да бъде преведен на български и издаден. 
В края на 2016 година излезе от печат и том 2 на учебника – „SEST Чудесные сосуды”. Не ще и дума, че веднага се заемаме и с българската му версия.

През 2017 година планираме да издадем и няколко помагала, фокусиращи се върху различни аспекти на кранио-сакралната терапия, традиционната китайска медицина и други науки от гледна точка на потребностите на SEST-терапевта.  

Така студентите ни ще разполагат с всичко необходимо, за да гонят върха на собствените си способности.


Модул 1 вече е насрочен. Той ще се проведе в София от 31 май до 05 юни 2017.

Очакваме новите ентусиасти.

Свържете се с нас, за да Ви държим в течение на всичко, което се случва в International School of SEST.

 


 


SEST не просто променя живота Ви. Той променя света Ви.

 

Най-малкото, което може да се случи след като започнете да изучавате и да прилагате SEST, е
да се убедите с какви огромни – и абсолютно неподозирани – възможности сте надарени.

Скъпи приятели,

HomeoHelpHolisticSchool е единственото холистично училище в България, което предлага обучение по различни холистични методи за диагностика и лечение.

Обученията по класическа хомеопатия, Бах терапия и астрология за терапевти са изцяло онлайн, защото тази форма ги прави достъпни за най-активните българи – хора, интензивно ангажирани професионално и семейно. Ние знаем, че това са хора с високи изисквания към себе си, хора, които никога не си позволяват да тъпчат на място и да допускат застой, както в професионалното си развитие, така и като родители.

 

Обученията по SESTи Перцептивна остеопатия се провеждат изцяло присъствено, за да могат участниците да усвоят максимално добре практическите умения за работа.

Научете повече за курсовете ни по Хомеопатия, SEST, Перцептивна остеопатия, Традиционна китайска медицина, Бах терапия, астрология за терапевти.

 

Научете повече за курсовете ни по Хомеопатия, SEST, Перцептивна остеопатия, Традиционна китайска медицина, Бах терапия, астрология за терапевто.