SEST Кранио-сакрална терапия

ISoSEST-150

Обучение за мануални терапевти, кинезитерапевти, физиотерапевти, рехабилитатори, масажисти, зъболекари, лекари, спортни лекари, специалисти по алтернативни лечебни методи (хомеопатия, акупунктура, акупресура, су джок, китайска медицина, рейки) по метод Sequential Energy System Tuning (SEST) – Последователното настройване на Енергийната Система на организма.

 

 

Уважаеми колеги,

Всички ние имаме различен професионален опит.
При някои той е трупан няколко години, при други – десетилетия, но всеки пациент поставя пред нас проблема за откриване на истинската причина на неговото страдание.
Ние на свой ред обясняваме тази причина, опирайки се на знанията си и се стремим да помогнем с известните нам методи на лечение.

Всеки лечебен метод има свои безспорни достойнства, но всеки има и редица ограничения като субективността на специалиста, трудоемкост на диагностиката или тесен спектър на приложение. Но колкото по-опитен е специалистът, токова повече той разбира опасността от субективността и предубедеността в използването на схемите на диагностика, с които е привикнал.

Ние започваме да осъзнаваме необходимостта от търсене на ключ, отварящ вратата към откриването на толкова необходимата ни първопричина на болестта.
И такъв ключ съществува!

Това е Sequential Energy System Tuning (SEST) – Последователното настройване на Енергийната Система на организма.

Методът SEST се основава на оригиналното използване на кранио-сакралната терапия в съчетание с принципите на традиционната китайска медицина и приложната кинезиология.
Този подход позволява да се определи сферата на преобладаващото първично нарушение (механично, канално-енергийно, биохимично, емоционално, духовно и пр.) и да се посочи точно в кой акупунктурен канал е нарушението в дадения момент и какъв е характерът на нарушението. Можем, също така, без сложни разсъждения да намерим достъпните за въздействие акупунктурни точки и да определим какъв е характерът на необходимото въздействие върху тях.

Предимствата на метода SEST са следните:

 1. Изследването може да отнеме не повече от 10 минути.
 2. Не са необходими особени физически усилия от страна на терапевта или пациента.
 3. Обемът и точността на получаваната информация позволява да не се съмняваме в правилността на действията си.
 4. Получаваме индивидуална схема на лечение на конкретния пациент при всеки отделен сеанс, изхождайки от потребностите на организма.
 5. На основа на получената информация не само ние самите сме ориентирани в състоянието на конкретния болен, но и сме в състояние мотивирано да му обясним в какво се състои проблемът му и какви са пътищата за неговото решаване.
 6. При неотклонно следване на нашия алгоритъм, след всеки сеанс задължително се наблюдава положителна динамика и са изключени нежелани ефекти.
 7. Методът позволява, както специалистът с повече практика да оптимизира знанията и опита си, така и начинаещите да намират начини за бързи и точни решения на възникващите пред тях задачи.

 

С уважение, 
Борис Шойтов

 

 

Модул 1 от обучението по SEST ще се проведе в учебната зала на Национална спортна академия в блок 18 в Студентски град, София от 31 май до 5 юни 2017 година.

 

Учебен план на Модул 1 от обучението по метода SEST

Ден 1

Лекция 1

Какво представлява SEST.

Основни принципи. Идея на метода.

Лекция 2

Понятие за краниосакрална система.

История на възникването и развитието на краниалната концепция.

Анатомия и физиология на краниосакралната система.

Първичен дихателен механизъм и краниален ритъм.

Практически занятия:

Отработка на палпаторното умение.

Палпация на краниалния ритъм на различни участъци от тялото.

Ден 2

Лекция 3

Понятие за системата цзин-ло.

Вътретъканната подвижност като една от формите на проявление на Ци.

Взаимовръзка между краниалната и каналната системи.

Изучаване на топографията на акупунктурните канали.

Практически занятия:

Задълбочаване на умението за палпация на краниалния ритъм.

Палпация на подвижността на отделните кости на мозъчния отдел на черепа – клиновидна, слепоочни, тилна, челна и решетъчна кости.

Палпация на вътретъканната подвижност по хода на траекториите на каналите.

Развиване на палпаторната осъзнатост на взаимовръзката между каналната и краниалната подвижност.

Ден 3

Лекция 4

Какво представлява базовият диагностичен алгоритъм на SEST.

Обект на диагностика.

Различни нива на диагностичния процес.

Препятствия пред провеждането на диагностика и начини за тяхното отстраняване.

Лекция 5

Модели на основните краниални нарушения.

Практически занятия:

Отработка на умението за изслушване на подвижността на твърдата мозъчна обвивка на гръбначния мозък.

Краниална диагностика на основните модели на нарушение.

Развиване на палпаторна осъзнатост на каналното и краниалното нарушения.

Ден 4

Лекция 6

Различни нива на диагностичния процес.

Понятие за фокуси на нарушението.

Лекция 7

Формиране на диагностични мудри или hand-modes.

Лекция 8

Стъпки в диагностичния алгоритъм.

Практически занятия:

Отработка на използването на стъпките на алгоритъма.

Ден 5

Лекция 9

Изучаване на топографията на акупунктурните канали (продължение).

Лекция 10

Понятие за античните точки на каналите.

Биомеханичен смисъл на античните точки и тяхното влияние върху биодинамиката на краниалния механизъм.

Лекция 11

Античните точки как точки за „вход” в краниалната система.

Определяне на откритите за въздействие точки и характера на въздействие върху тях.

Понятие за „влизане” в точката и Присъствие.

Практически занятия:

Отработка на умението за намиране на „живата” точка.

Отработка на умението за палпаторна диагностика на каналните и краниални нарушения (продължение).

Ден 6

Лекция 12

Пълен базов алгоритъм.

Въздействие върху откритите точки – следване на ци, благоприятен момент „цзи”, момент за „излизане” от точката.

Краниалната работа в SEST като начин за мониториране на състоянието на енергийната система.

Лекция 13

Повторение и затвърждаване на преминатия материал.

Обзор на следващите нива на работа в SEST:

Чудесни съдове: Ниво на работа с чудесните съдове – чудесните съдове в работата с конституционалните нива.

Ниво на шаблоните.

Ниво на конституцията.

Практически занятия:

Отработка на диагностичния алгоритъм и лечебното въздействие.

Практика по краниална работа в SEST.

Продължителност на семинара:

48 учебни (36 астрономични) часа

 


Този формат на обучението по SEST гарантира, че в разумно кратък период от време вие сте напълно готови:
1. Да практикувате на базисно ниво този великолепен метод и да берете плодовете на труда си.
2. Да се включите в Модул 2 на обучението по SEST и да продължите да повишавате нивото на знанията и уменията си.

 

Такси за участие в Модул 1

 

При плащане до 30 април 2017, включително – „early birds”

 • 950 лв

При плащане след 1 май 2017

 • 1150 лв

Такса за участници, които са преминавали обучението от Първо ниво или Модул 1:

 • При плащане до 30 април 2017, включително: 475 лв
 • При плащане след 1 май 2017: 575 лв

 

 

Ако желаете да Ви бъде издадена фактура за заплатената сума, моля, изпратете нужните за това данни по електронната поща на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Изчакайте да Ви изпратим фактурата на Вашата електронна поща и посочете нейния номер като основание за плащането.

 

Важно!
Ако сте заплатили цялата такса или част от нея и заявите отказ от участие, ще Ви бъде върната част от сумата, а част от нея ще бъде удържана от организатора като административни разходи по следното правило:

 • При отказ от участие, заявен до 14 май 2017, включително, ще бъдат удържани 200 лв.
 • При отказ от участие, заявен след 15 май 2017, включително, ще бъдат удържани 300 лв.

 

Банкова сметка на HomeoHelp Holistic School:

Уникредит Булбанк АД - клон Добрич
BG60 UNCR 7000 1521 5031 60
BIC: UNCRBGSF
"ХомеоХелп Холистик Скуул" ДЗЗД

 

 

 

 

 

Попълнете полетата по-долу с данните за връзка с Вас и ние ще Ви потърсим, за да уточним всички детайли по участието Ви в този неповторим курс.

 

Модул 2 на ОБУЧЕНИЕТО по SEST

 

 

По всякакви въпроси, свързани с участието ви в Модул 1 на обучението по SEST, организирано в България от HomeoHelp Holistic School, може да ми пишете на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или да ми звъните на 0886 325 905.

д-р Румен Стойчев,

директор на Филиал България на International School of SEST