Курсове Хомеопатия

 

 

ПРОГРАМА на ЛЕКЦИИТЕ от ТРЕТО НИВО от Онлайн Курса по Класическа Хомеопатия

 

  • Модул „Органон" и „Хронични болести"

„Органон на медицината"

„Хронични болести"

  • Модул "Философия на Хомеопатията"

Здраве, Болест, Лекуване, Потискане

Класиците в Хомеопатията и техният конкретен принос

Пациентът като източник на вербална и невербална информация

  • Модул "Мениджмънт на случая и работа със софтуер"

Техники на Снемане на случая

Изграждане на Картината на Лекарството

Подходи за Анализ на случая

Изкуство на Водене на случая

Хомеопатичен Софтуер и умения за работа с него

  • Модул "Хомеопатия и Деца"

Специфики на снемането и воденето на случая при деца

Базисни познания по анатомия и физиология на детския организъм и клиника на детските болести

  • Модул "Материя Медика"
  • Модул "Терапевтика"
  • Модул "Онлайн Семинари"

Два еднодневни онлайн семинара в две части:

1. Материя медика / Философия

2. Мениджмънт на случая / Практика

  • Модул "Офлайн Семинари"

Два двудневни семинара с една тема "Практика, практика, практика!"

 

Модулите

–  „Органон" и „Хронични болести"

–  „Философия на Хомеопатията"

–  „Мениджмънт на случая и работа със софтуер"

–  „Хомеопатия и деца"

–  „Материя медика" и

–  „Терапевтика"

обхващат

–  46 видеолекции по 1.5 часа всяка

–  24 лекции „на живо" по 2 часа всяка

 

ТАКСА за УЧАСТИЕ и НАЧИНИ на ПЛАЩАНЕ