Home

FREE ONLINE COURSE IN HOMEOPATHY

"KINGDOMS in homeopathy" WITH Dr. Ghanshyam Kalathia

drkalathia"CHOOSING THE KINGDOM - Solution to your problems in practice"
DATE: September, 22
FREE WEBINAR
CET (Brussels) - 4,30PM
Los Angelis (California) - 7,30AM
IST (Mumbai) - 8PM
Tokyo (Japan) - 11,30PM

 Online Courses in Homeopathy

Systematic approach in homeopathy - the modern interpretation by Dr. Ghanshyam Kalathia

This unique ONLINE course is a specially designed for students and practitioners, who know nothing and everything about "Sensation method". The aim of this course is to prepare yourself for practicing the best homeopathy and help you to master multiple systems so you can gain consistent results.


Gain your confidence in cases by learning multiple ways to find the right remedy for our patient, knowing a lot of techniques and learn how to apply these different methods in your practice. 

VIEW PROGRAMME AND TESTIMONIALS FROM PARTICIPANTS AT OUR SESSIONS

info

Скъпи приятели,

Ние бихме искали да научим повече за вашите потребности и интереси и да помислим за начини да ги удовлетворим.

Това е причината да ви предложа да се включите в анкетата на ХомеоХелп и да споделите идеите си с нас.

 

1. Въведение в метода

Понятие за метода SEST.

Области и цели на приложението му.

Предимства и особености.

Начини за интегриране с други лечебни методи (кранио-сакрална терапия, приложна кинезиология, китайска медицина, хомеопатия, психотерапия)

 

2. Понятие за кранио-сакралната система

Що е кранио-сакрална система?

История на възникването на кранио-сакралната терапия.

Първичен респираторен механизъм.

Различни подходи в кранио-сакралната терапия – биомеханична, биофункционална, биодинамична.

Видове краниален ритъм.

Методът SEST и краниалната система.

 

3. Краниална диагностика – Урок 1

Анатомия на кранио-сакралната система.

Понятие за краниален импулс.

Методи за палпация на краниалния ритъм.

Значение на движението на отделните черепни кости в метода SEST.

 

4. Краниална диагностика – Урок 2

Значение на движението на отделните черепни кости в метода SEST (продължение).

Основни методи за модифициране на краниалния ритъм.

Съответствие между отделните черепни кости и акупунктурните канали.

 

5. Сегментна диагностика на подвижността на твърдата мозъчна обвивка

Твърдата мозъчна обвивка на гръбначния мозък като core link в краниалната система.

Навик за палпиране на подвижността на твърдата мозъчна обвивка.

Оценка на подвижността и нейното значение от гледна точка на принципите на китайската медицина.

Съответствие между шийните сегменти на гръбначния мозък и акупунктурните канали.

 

6. Понятие за актуална сфера на нарушението

Сфера на преобладаваща проява на нарушението.

Обяснение на различните сфери – биомеханична, канално-енергийна, биохимична, сухожилно-мускулна, нервно-лимфна, нервно-съдова, психо-емоционална, психо-духовна.

 

7. Основен диагностичен алгоритъм

Какво представлява основният алгоритъм?

Условия за провеждане на диагностика.

Открито и закрито ниво на диагностика и тяхното значение.

Locking.

Hand mode в SEST.

 

8. Препятствия пред диагностиката (дурална торсия, неврологична дезориентация, психологични инверсии)

Различните препятствия пред провеждането на диагностиката по метода SEST – начини за откриване и отстраняване.

 

9. Понятие за достъпните за въздействие точки и начини на работа с тях

Античните точки – точки за управления на канала.

Базисни функции на античните точки.

Начини за определяне на достъпните за въздействие точки и избор на характера на въздействието.

 

10. Варианти за използване на алгоритъма

Различните варианти за използване на основния алгоритъм – работа с многоканални сегменти, едновременна работа с открити искрити нива, мултисегментна работа на едно ниво и др.

 

11. Практическо занимание по използване на алгоритъма

Практическа работа с навиците за прилагане на SEST-алгоритъма.

 

12. Заключително занимание

По-нататъшни перспективи на метода SEST.

Въпроси и отговори.

 

Забележка: Темите на отделните занимания може да се различават от предварително определените в зависимост от началното ниво на подготовка на студентите.

Хомеопатите от Skype-клиниката на ХомеоХелп имат за цел да Ви помогнат да бъдете по-здрави.

 

Хомеопатите от Skype-клиниката на ХомеоХелп са Ваши частни консултанти.

 

Желанието на Хомеопатите от Skype-клиниката на ХомеоХелп да Ви помогнат не заменя и не ИЗИСКВА задължително да преустановите контактите си с Вашите лекари.

 

Решението да се съобразите или не с предписанията и препоръките на Хомеопатите от Skype-клиниката на ХомеоХелп е Ваше суверенно право и отговорност за него носите Вие.

 

Хомеопатите от Skype-клиниката на ХомеоХелп носят отговорност пред Вас да си вършат работата, с която ги ангажирате, максимално добросъвестно, в съответствие с принципите на Хомеопатията и в съгласие със собствената им съвест.

 

Решението Ви да следвате препоръките на Хомеопатите от Skype-клиниката на ХомеоХелп и да изпълнявате техните предписания не е и не може да бъде основание за търсене на съдебна отговорност от ХомеоХелп.

 

Ако прегледът не започне в уречения ден и час, може да уговорим друг ден и час, но не по-късно от СЕДЕМ дни след първата дата.

 

Ако прегледът не започне в уречения ден и час или на датата и часа, уточнени допълнително и това е по НАША вина, ние ще ви върнем цялата предплатена сума.

 

Ако прегледът не започне в уречения ден и час или на датата и часа, уточнени допълнително и това е по ВАША вина, предплатената сума няма да бъде връщана.

 

Лечението Ви започва с попълването на нашия Хомеопатичен въпросник. Попълването на Хомеопатичния въпросник от Вас автоматично означава, че приемате горепосочените Условия.

ONLINE CLASS WITH DR. DINESH CHAUHAN

dinesh1CASE WITNESSING PROCESS IN ACUTE CASES

TEACHER: DINESH CHAUHAN
DATE: March, 31, 2013
DURATION: 5 hours

Online Courses

free-class-homeopathy-en
course-homeopathy-en
bach-flower-remedies-online
sest-training-en
graphology-en
psychology-en