Home

FREE ONLINE COURSE IN HOMEOPATHY

"KINGDOMS in homeopathy" WITH Dr. Ghanshyam Kalathia

drkalathia"CHOOSING THE KINGDOM - Solution to your problems in practice"
DATE: September, 22
FREE WEBINAR
CET (Brussels) - 4,30PM
Los Angelis (California) - 7,30AM
IST (Mumbai) - 8PM
Tokyo (Japan) - 11,30PM

 Online Courses in Homeopathy

Systematic approach in homeopathy - the modern interpretation by Dr. Ghanshyam Kalathia

This unique ONLINE course is a specially designed for students and practitioners, who know nothing and everything about "Sensation method". The aim of this course is to prepare yourself for practicing the best homeopathy and help you to master multiple systems so you can gain consistent results.


Gain your confidence in cases by learning multiple ways to find the right remedy for our patient, knowing a lot of techniques and learn how to apply these different methods in your practice. 

VIEW PROGRAMME AND TESTIMONIALS FROM PARTICIPANTS AT OUR SESSIONS

Психология

От ден на ден човешката психология се оказва все по-привлекателна за опознаване и изучаване, което не е странно, като се има предвид, че именно човешката психика се оказва по-загадъчна за самия човек, отколкото са дори Космосът или земните недра.

Следвайки избрания от нас път и недвусмислено изразеното от вас желание,

HomeoHelp Holistic School организира

Онлайн Курс по Психология.

 

alexander-stoichev

Онлайн Курсът по Популярна психология включва 10 лекции.

Таксата за участие в курса е 160 лв. ЗАЯВИ УЧАСТИЕ В КУРСА.

 

 

Кратка визитка на водещия курса Александър Стойчев

  • Магистър по психология (Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”)
  • Магистър по музикална педагогика (АМТИИ Пловдив);
  • Следдипломна квалификация Преподавател по Паневритмия (НСА София)
  • Допълнителни квалификации по позитивна психотерапия и психодрама;
  • От 2000 г. се занимава с психологическо консултиране. Използва методите на позитивна психотерапия, психодрама, музикотерапия, арт-терапия, регресивна хипноза. В момента работи като психолог на свободна практика - индивидуално и семейно консултиране, водещ на обучения и др.
  • Основател на метода Астродрама в България http://www.astrodramabg.com/
  • От 2005 г. организира и провежда над 70 семинара по Астродрама.
  • Член на ансамбъл за салонна музика ”Престо”

 

 

ПРОГРАМА

1. Психологията в древността.

2. Преди и след Фройд. Развитието на психологията .

3. Съвременна психология (след 50-те г.).

4. Сянката и скритото от нашето съзнание. (Структура на личността).

5. Границите на съзнанието. Личност и „надличностни” състояния (да се докоснем до идеите на Трансперсоналната психология).

6. Как реално опознаваме света.

7. Развитие на съзнанието през вековете. Връзката  на психолигията с другите социални феномени:

психология и здраве (лечение, философия, превенция)

психология и изкуство (терапия, влияние, управление)

психология и духовност (вяра, религиозност, духовност).

8. Формиране на нагласи.

9. Езикът на тялото (невербално комуникиране)

10. Темперамент

 

ONLINE CLASS WITH DR. DINESH CHAUHAN

dinesh1CASE WITNESSING PROCESS IN ACUTE CASES

TEACHER: DINESH CHAUHAN
DATE: March, 31, 2013
DURATION: 5 hours

Online Courses

free-class-homeopathy-en
course-homeopathy-en
bach-flower-remedies-online
sest-training-en
graphology-en
psychology-en