Home

FREE ONLINE COURSE IN HOMEOPATHY

"KINGDOMS in homeopathy" WITH Dr. Ghanshyam Kalathia

drkalathia"CHOOSING THE KINGDOM - Solution to your problems in practice"
DATE: September, 22
FREE WEBINAR
CET (Brussels) - 4,30PM
Los Angelis (California) - 7,30AM
IST (Mumbai) - 8PM
Tokyo (Japan) - 11,30PM

 Online Courses in Homeopathy

Systematic approach in homeopathy - the modern interpretation by Dr. Ghanshyam Kalathia

This unique ONLINE course is a specially designed for students and practitioners, who know nothing and everything about "Sensation method". The aim of this course is to prepare yourself for practicing the best homeopathy and help you to master multiple systems so you can gain consistent results.


Gain your confidence in cases by learning multiple ways to find the right remedy for our patient, knowing a lot of techniques and learn how to apply these different methods in your practice. 

VIEW PROGRAMME AND TESTIMONIALS FROM PARTICIPANTS AT OUR SESSIONS

News

Select a news topic from the list below, then select a news article to read.

Съвместно изявление, представляващо 17 000 лекари и медицински учени за прекратяване на националната извънредна ситуация, възстановяване на научната почтеност и преследване на престъпленията срещу човечеството.

Global Covid Summit (Глобалната среща на върха за COVID) е събитие на международен съюз от лекари и учени, посветили се да казват на властта говорят истината за изследванията и лечението на Covid пандемията.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Хиляди хора починаха от Covid, защото им беше отказан достъп до животоспасяващо ранно лечение. Декларацията ни е боен вик на лекари, които ежедневно се борят за правото да лекуват своите пациенти и правото на пациентите да получават тези лечения – без страх от външна намеса, преследване или цензура от страна на правителството, аптеките, фармацевтичните корпорации и големите технологични компании. Ние настояваме тези групи да се оттеглят и да зачитат светостта и почтеността на връзката пациент-лекар, фундаменталната максима „Първо: Не вреди!“ и свободата на пациентите и лекарите да вземат информирани медицински решения. Животът зависи от това.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 17 000 лекари и медицински учени декларират, че състоянието на медицинска спешност трябва да бъде отменено, да бъде възстановена честта на науката и да бъдат разгледани престъпленията срещу човечеството.

 Ние, лекарите и медицинските учени по света, обединени чрез нашата лоялност към Хипократовата клетва, признаваме, че катастрофалните политики за обществено здравеопазване, свързани с COVID-19, наложени силово на лекарите и нашите пациенти, са кулминацията на корумпиран медицински съюз на фармацевтичните, застрахователните и здравните институции, заедно с финансовите тръстове, които ги контролират. Те са проникнали в нашата медицинска система на всяко ниво и са защитени и подкрепяни от паралелен съюз от големи технологични компании, медии, академични и правителствени агенции, които получават облаги от тази нагласена катастрофа.

 Този корумпиран съюз компрометира авторитета на най-престижните медицински общества, към които ние принадлежим, генерирайки илюзия за научен консенсус, като заменя истината с пропаганда. Този съюз продължава да насърчава ненаучни твърдения, като цензурира данни и сплашва и уволнява лекари и учени просто за публикуване на действителни клинични резултати или лечение на пациентите им с доказано, животоспасяващо лекарство. Тези катастрофални решения бяха за сметка на невинни хора, които са принудени да търпят увреждане на здравето и смърт, причинени от умишлено спиране на критични и чувствителни във времето лечения, или в резултат на принудителни инжекции с генетична терапия, които не са нито безопасни, нито ефективни.

 Медицинската общност лиши пациентите от упражняване на основното човешко право да получат истинско информирано съгласие за експерименталните COVID-19 инжекции. Беше блокиран, също така, достъпът на нашите до информация, необходима им, за да разберат рисковете и ползите от ваксините и техните алтернативи, поради широко разпространената цензура и пропагандата, разпространявана от правителства, служители на общественото здравеопазване и медии. Пациентите продължават да бъдат подлагани на принудителни локдауни, което вреди на тяхното здраве, на кариерата им и на образованието на децата им и е в ущърб на социалните и семейните връзки, които имат критично важно значение за гражданското общество. Това не е просто съвпадение. В книгата, озаглавена „COVID-19: Голямото нулиране“, лидерите на гореспоменатия същз ясно заявиха, че намерението им е да използват COVID-19 като „възможност“ за нулиране на цялото ни глобално общество, култура, политически структури и икономика.

 Нашите 17 000 лекари и медицински учени от Global COVID Summit представляват много по-голяма, просветена световна медицинска общност, чиито членове отказват да бъдат компрометирани и които са обединени и решени дори да поемат риска от гневна реакция на корумпирания медицински алианс, но ​​да защитят здравето на своите пациенти.

 Мисията на Глобалната среща на върха за COVID е да сложи край на тази преднамерено организирана криза, която е незаконно наложена на света, и официално да обяви, че действията на този корумпиран алианс не са нищо по-малко от престъпления срещу човечеството.

 Ние трябва да възстановим доверието на хората в медицината, което започва със свободен и открит диалог между лекари и медицински учени. Трябва да възстановим медицинските права и автономията на пациентите. Това включва основния принцип на свещената връзка лекар-пациент. Социалната нужда от това е закъсняла с десетилетия и затова ние, лекарите по света, сме принудени да предприемем действия.

 След две години научни изследвания, милиони лекувани пациенти, стотици проведени клинични изпитвания и споделени научни данни, ние демонстрирахме и документирахме нашия успех в разбирането и борбата с COVID-19. При сравняването на рисковете спрямо ползите от основните политически решения, на нашата Глобална среща на върха за COVID 17 000 лекари и медицински учени от цял ​​свят постигнаха консенсус по следните основополагащи принципи:

 1. Ние заявяваме и данните го потвърждават, че инжекциите за експериментална генетична терапия COVID-19 трябва да бъдат прекратени.
 2. Ние декларираме, че лекарите не трябва да бъдат възпрепятствани да предоставят животоспасяващо медицинско лечение.
 3. Ние декларираме, че националното извънредно положение, което улеснява корупцията и удължава пандемията, трябва незабавно да бъде прекратено.
 4. Ние декларираме, че медицинската поверителност никога повече не трябва да бъде нарушавана и всички ограничения за пътуване и социални ограничения трябва да бъдат премахнати.
 5. Ние декларираме, че маските не са и никога не са били ефективна защита срещу пренасяне на въздушно-капкови инфекции в обществото.
 6. Ние декларираме, че трябва да бъдат финансирани изследвания за увреждания, смърт и страдания, причинени от ваксинация.
 7. Ние декларираме, че не трябва да бъдат ограничавани никакви дейности, включително образование, кариера, военна служба или медицинско лечение, под предлог нежелание да се приеме инжекция (продавана под търговско название „ваксина“ – бел. прев.).
 8. Ние декларираме, че нарушенията на първата поправка и медицинската цензура от страна на правителствени, технологични и медийни компании трябва да бъдат преустановени и да бъде препотвърден Законът за човешките права.
 9. Ние декларираме, че Pfizer, Moderna, BioNTech, Janssen, Astra Zeneca и техните активисти са пропускали и умишлено са прикривали от пациенти и лекари информация, свързана с безопасността и ефективността на техните продукти и трябва незабавно да бъдат обвинени в измама.
 10. Ние декларираме, че (за гореизброените нарушения – бел. прев.) трябва да бъде търсена отговорност от държавните и медицинските агенции.

Оригиналния документ може да прочетете ТУК.

Съвсем наскоро (на 11. 12. 2020) висш (един от най-висшите) държавен чиновник ни информира, че „излизане от пандемията“ от коронавирус се очаквало в края на август или през октомври 2021. Но и това щяло да стане под условие. Условието е най-малко 70% от човешката популация да бъде ваксинирано за коронавирус, за да се създадял „колективен имунитет“. Това той научил на току що завършилата среща на лидерите на Европейския съюз.

Предполага се (с основание), че лидерите на Европейския съюз (които са по-скоро политици, а не учени) са го научили от експертите, чиито консултации ползват по въпроси, които не разбират. И се предполага (с не толкова голямо основание), че въпросните експерти, консултиращи лидерите на Европейския съюз, разбират в достатъчна степен материята, в която ги смятат за експерти, за да си позволят да правят прогнози.

Фактите, които разколебават увереността ми, че въпросните експерти си разбират материята в достатъчна степен, са няколко и всички те ми изглеждат логични, лесни за разбиране и трудни за опровергаване.

Факт №1.

Сред учените, занимаващи се активно с изучаване на SARS-CoV2, продължава да липсва консенсус по отношение на трайността на имунитета сред преболедувалите COVID-19 хора. Все повече привърженици набира тезата, че този имунитет трае в най-добрия случай няколко месеца. И почти никой не дръзва да защитава хипотеза, че имунитетът, изграден след ваксинация за SARS-CoV2, ще трае по-дълго от естествено придобития. (А в самата теория за колективния имунитет като едно от условията за постигане на такъв стои изискването индивидуалният имунитет да е дълготраен или пожизнен.)

Моята интерпретация на Факт №1.

Първо, ако изобщо е възможно да се създаде някакъв имунитет у ваксинираните (а това е по-скоро невъзможно, както ще видите по-долу), колективният имунитет, постигнат при 70% ваксинационно покритие, би траял най-много няколко месеца. След изтичането на тези няколко месеца колективният имунитет ще изчезне, защото ще е изчезнал и индивидуалният имунитет, който служи като основа за колективния.

Второ, говори се с половин уста, че ваксинираните ще боледуват по-леко и ще умират по-рядко. (Това, по същество, е абсолютно ненаучна теза, защото тежестта на боледуването и рискът от летален изход зависят главно от цялостното здравословно състояние на боледуващия и от прилаганите върху него медикаменти, а не от самата ваксина. Но тази абсолютно ненаучна теза залива масово чрез медиите целокупното човечество.) Но е впечатляваща неохотата на производителите на ваксини да заявят твърдо и еднозначно, че ваксинираните индивиди няма да продължат да разпространяват вируса. А останат ли ваксинираните индивиди потенциални разпространители, постигането на колективен имунитет става абсолютна химера.

Трето, нека поразсъждаваме съвсем мъничко какво означават лелеяните 70% ваксинирани индивиди. Ако приемем условно (много условно!), че тези 70% ваксинирани индивиди няма да развиват клинична картина на COVID-19 и няма да разпространяват вируса, то това може да стане само и единствено при положение, че 70% от човешката популация ще пребивава в това състояние на идеален имунитет в един и същ момент.

Доколко това е възможно и доколко изобщо е мислимо?
Според най-оптимистичните прогнози на самите производители на ваксини – в тяхната съвкупност – на пазара през следващите няколко месеца ще се появят не повече от 2 милиарда дози. Ще добавя и моя личен оптимизъм и ще удвоя това число и то би станало 4 милиарда. Имайки предвид оповестения факт, че на всеки ваксиниран трябва да се направят по две дози ваксина (ваксинация и реваксинация), узнаваме, че през следващите няколко месеца ще бъдат ваксинирани в най-добрия случай 2 милиарда души. (Не е редно да забравяме, че немалък процент от ваксинираните няма да получат реваксинация, поради всевъзможни причини – част от тях неизбежно ще се разболеят от нещо – COVID-19, грип, настинка или от каквото там си боледуваме всички; част от тях ще починат или ще загинат; част от тях ще получат различни по естество и тежест постваксинални болести; част от тях просто ще оценят решението си да се ваксинират като грешка и няма да позволят реваксинация; и прочие.)

Дори и да се плъзнем в света на ненаучната фантастика и предположим, че всичките 2 милиарда ваксинирани изработят 100-процентов имунитет, пак ще имаме 25% ваксинационно покритие, което е страшно много далеч от лелеяните 70%.

И най-най-важното. Тези 25% покритие бихме имали, само и единствено ако всичките 2 милиарда ваксинирани получават своята ваксинация и реваксинация ЕДНОВРЕМЕННО. Кой фантаст би допуснал дори за миг, че такъв подвиг е възможен? Не и аз. Аз допускам, че тези 2 милиарда души ще получават своята ваксинация и реваксинация в течение на няколко месеца. Може би три, може би шест, а може би девет... Което автоматично означава, че когато последните 500 милиона получават своята реваксинация (след която би трябвало вече да изработят химеричния 100-процентов имунитет), първите 500 милиона вече ще са на 3-6 месеца от своята реваксинация и изработеният след нея 100-процентов имунитет вече ще е в миналото. И невъзможното за постигане 25% ваксинационно покритие вече няма да е 25, а 20 или 17, или 12 или каквото си изберете число, по-малко от 25.

Факт №2.

Отново в самата теория за колективния имунитет като едно от условията за постигане на такъв стои и задължителното изискване вирусът да има като гостоприемник САМО ЕДИН биологичен вид. Обяснението за това изискване е много просто, но за мое улеснение ще го свържа конкретно със SARS-CoV2.

Когато говори за химеричните 70% ваксинационно покритие, нашият висш държавен чиновник и лидерите на Европейския съюз, респективно, експертите, които са им подали това число, очевидно имат предвид 70% от човешката популация. И това – евентуално! – би довело до създаване на колективен имунитет, но само у човешката популация. А прилепите? А норките? А мравоядите? Всички те са междинни гостоприемници на SARS-CoV2. Те (а и не само те), разбира се, ще продължат да разпространяват вируса, защото едва ли някой ще дръзне да ваксинира и техните популации. Което срива драматично идеята за постигане на колективен имунитет и свежда вероятността за такова до нула.

Факт №3.

В същото извънредно обръщение, в което ни подготви да не чакаме край на пандемията преди август-октомври 2021, висшият ни държавен чиновник ни осветли и за една друга прогноза – че най-късно до март 2021 се очаква трета вълна и много тежки рестрикции.

Тази прогноза ме навежда на поне две мисли.

Първо, че първото тримесечие на 2021 година е именно периода, през който се предвижда началото на „масовото“ ваксиниране срещу SARS-CoV2. И ако точно тогава очаква третата вълна на COVID-19, то не се ли явява висшият ни държавен чиновник човекът с най-ниско доверие във ваксината?

Второ, ако прогнозата за трета вълна на COVID-19 се сбъдне, така ли не се намери поне един влиятелен експерт, който да осведоми висшите държавни чиновници, че период с такава висока заболеваемост от която и да било вирусна инфекция далеч не е най-подходящото време за ваксинация? Особено с нова ваксина, за която има повече неизвестни, отколкото известни? Особено срещу вирус и болест, за които самата СЗО заявява официално на уебсайта си: „Ние все още изучаваме имунитета срещу COVID-19“ (разбирай, „все още не го познаваме“).

В заключение,

постигане на колективен имунитет срещу COVID-19 е теоретично невъзможно и практически непостижимо.

Ваксинирането на милиарди хора срещу SARS-CoV2 в период, в който заболеваемостта от COVID-19 е все още висока и тенденциите за разпространението й са твърде неясни, ще има разнообразни тежки последици, както за индивидуалното, така и за общественото здраве.

Пагубно за световната и националните икономики би било безкрайното наливане на трилиони в бездънната и изначално пробита каца на фабриките за ваксини, които или няма да действат въобще (в най-добрия случай), или ще действат от ден до пладне, или ще причиняват повече вреди, отколкото ползи.

Положителни ще бъдат последиците единствено за производителите на ваксини, но за мен това е слаба утеха.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

д-р Румен Стойчев

  Интервю на Бригите Херолд с Хаген Хайман


- Здравейте г-н Хайман, Вие сте замeстник на Дийтмар Кремер и практикувате заедно в Ханау. Междувременно Вие сте написали много самостоятелни книги по темата „Нови терапии с Баховите цветни есенции“. Как оценявате значението на тези нови открития в природолечението?

Хайман: Постиженията на колегата ми Дийтмар Кремер в дългогодишните му изследвания по темата са огромни. Благодарение на това, Новите терапии с Бахови цветни есенции имат огромно значение в лечебния процес и респективно в природолечението.

- Бихте ли пояснили?

Хайман: Днес ние разбираме огромния принос на доктор Едуард Бах. Поглеждайки развитието му от лекар в спешната хирургия до бактериолог и изследовател, започнал от ваксините през нозодите, а оттам стигнал и до цветните есенции, ще забележим колко труд е положил като лекар и колко изследвания е провел, за да направи връзката между физическите симптоми и причината за тяхната поява – емоционална и/или психическа. От друга страна, той е живял само петнадесет месеца след откриването и на последната цветна есенция. Поглеждайки и факта, че са му били нужни 15 години, за да определи ограниченията в приложението на неговите нозоди, които за времето, в което е живял, са били революционно откритие, не е учудващо, че времето, с което е разполагал, се е оказало малко, за да успее да открие всички връзки между цветните есенции.

- А относно нозодите? Имате предвид хомеопатичните лекарства, заради които д-р Бах е наричан „вторият Ханеман?

Хайман: Да, точно така. Благодарение на тях, д-р Бах установява, че не може да лекува определени болести с нозоди, затова се насочва към търсенето на други лекарствени средства. След откриването на 38-те цветни есенции той стига до прозрението, че чрез тях могат да бъдат положително повлияни всички отрицателни емоционални състояния – тоест, причините за съответните физически заболявания, както си е мислил преди това. За него болестта е била резултат от конфликт между личността и нейното висше Аз. Д-р Бах застъпва мнението, че когато връзката между двете е нарушена, се появява отрицателна емоционална нагласа, която обаче може да бъде преодоляна точно чрез цветните есенции. Потвърждението идва едва 50 години по-късно, когато Дийтмар Кремер открива всички кожни зони.

- Как откритите от Дийтмар Кремер кожни зони могат да бъдат потвърждение за работата на д-р Бах?

Хайман: Обяснението не е никак сложно. Практически, когато говорим за кожните зони, става въпрос за рефлексни зони на Баховите цветни есенции, на емоционално ниво. Например, Кремер открива как при чувство за вина винаги едни и същи зони биват блокирани. При всеки отделен пациент, едни и същи зони. Чувството за вина отговаря на картината на цветната есенция PINE, която можем да прилагаме и върху съответстващите й кожни зони. Това е и причината да бъдат наречени „Рефлексни зони на Баховите цветни есенции“. Те са разпределени по повърхността на цялото тяло и всички 38 цветни есенции покриват неговата повърхност, практически няма „празно място“. Това е доказателството, че д-р Бах е бил напълно прав – той е открил за всички 38 архетипни отрицателни емоционални състояния съответната есенция.

- А каква е връзката с релсите? Знаем, че всяка релса се състои от три цветни есенции и те са 12 на брой.

Хайман: Това вече е откритие на Дийтмар Кремер. Той забелязва, че при продължителен прием на определена цветна есенция се отключва непозната за него дотогава реакция – случва се така, че определено емоционално състояние се влошава постепенно, без пациентът дори да приема съответната цветна есенция. Например, при продължителен прием на Centaury се влошава много често Pine.

- Бихте ли ми обяснили по-подробно?

Хайман: С удоволствие. Назначаването на комбинация от определени цветни есенции се осъществява категорично според индикациите за това – отрицателните емоционални състояния. Респективно, точно тези емоционални състояния проследяваме и в хода на терапията, при контролните срещи, въпреки че често успехът в Баховата терапия погрешно се отчита на база на изчезване на физически симптоми.

Ще поясня с пример от практиката на самия д-р Бах.

Една вечер повикват д-р Бах при мъж, който така е изкълчил глезена си при падане на тротоара, че си е помислил, че лечението му ще отнеме минимум 3 седмици. Около 20 часа глезенът се подува, втвърдява и мъжът има нетърпими болки. Пациентът е активен и въодушевен като темперамент, което в професионален план води до претоварване. За него е било много трудно да намира време за почивка, дори когато това е било наложително. Нетърпеливостта на пациента ясно е показвала нуждата от цветната есенция Impatiens, но едновременно с това вътрешното напрежение, въодушевлението в работата му, както и желанието  му да бъде активен са насочвали към Vervain. Затова д-р Бах използва двете лечебни есенции, като ги смесва в купа с топла вода. Предписанието е мъжът да прави компрес върху глезена си, като намокря кърпата в купата веднага след като изсъхне. Още на следващия ден пациентът се е почувствал достатъчно добре, за да се върне към задълженията си, а вечерта е можел вече да се движи съвсем спокойно. Можел е дори да подскача върху наранения си крак и споделил: „Не ми се вярва, че глезенът ми беше изкълчен“.

В този пример ясно разпознаваме бързото действие и ефективността на Баховите цветни есенции. Физическото неразположение, изкълчването и свързаните с това болки отминават много бързо. За жалост, случая не е описан по-нататък, а именно как това се е отразило на емоционалното състояние на пациента. Както споменах в началото, много често успехът в терапията се измерва с изчезването на физическите неразположения.

- А как би следвало да се измерва успехът на терапията с Бахови цветни есенции?

Хайман: Много хубав въпрос. Факт е, че подобни случаи като описания по-горе, могат да се лекуват с есенциите. Но трябва да имаме предвид, че в хроничните случаи подобен подход е неуспешен. Д-р Бах е предпочитал „простотата в терапията“: „ Бих желал да е лесно: Когато съм гладен например, отивам в градината и си набирам салата. Когато се страхувам, взимам една доза Mimulus.” Колегата ми Дийтмар Кремер открива, че тази „простота“ е приложима само и единствено в остри случаи. Конкретната диагноза при заболявания или неразположения, съществуващи от дълго време, е била почти незначима, в сравнение с острите случаи. При хроничните случаи откриваме повече нарушения и се нуждаем от повече цветни есенции. Не е възможно да приложим всички едновременно, затова Кремер е започнал да експериментира с различни комбинации. В началото той е назначавал продължителен прием на есенциите, които са довеждали до подобрение и са давали положителна реакция. Вследствие от това започва да наблюдава, както споменах в началото, че при продължителен прием на Centaury например, емоционалното състояние се влошава в посока Pine. Дийтмар Кремер открива, че отрицателните емоционални състояния се развиват едно от друго и едно състояние е следствие от друго преди него, което той нарича „Релси на Баховите цветни есенции“.

- Какво представляват всъщност „Релсите“?

Хайман: Всяка релса се състои от три цветни есенции – комуникативно, компенсационно и декомпенсационно цвете. Комуникативното цвете описва начина, по който човек взаимодейства със своето обкръжение или околната среда. Има ли проблем в тази област, то той започва да компенсира дадения проблем, тоест влиза в състояние на привидна „сила“, която в крайна сметка не успява да поддържа продължително време и в крайния стадий достига до състояние на декомпенсация.

Един пример за пояснение.

Нуждата да бъде признат и липсата на лични граници (Centaury) отвежда страдащия до момент, в който той действително бива използван от околните. В този момент той реагира вече агресивно, опитва се да постави границите си по агресивен начин (Holy), за да компенсира неспособността си да се отстоява. Но подобно агресивно поведение няма как да се поддържа дългосрочно. То се проваля в момента, в който някой от околните или приближените му реагира остро и се отдръпне наранен. Тогава потърпевшият започва да се измъчва от чувство за вина и попада в стадия на декомпенсация (Pine). Изключително интересно е да наблюдаваме как пациентът ни описва цяла/цели редички, без дори да има понятие от релсите или Баховите цветни есенции. Например 43 годишен пациент сподели: „Оставих се да ме убедят да отида на барбекюто, въпреки че въобще не ми се ходеше, след това всичко ми дойде в повече. Ударих по масата и изразих мнението си крещейки, както си му е редно. След това съжалих за постъпката си.“ С това изречение пациентът ни описа цяла релса:

 • Centaury – Оставя се да бъде убеден, въпреки че не желае. (Не успява да се противопостави на чуждото мнение, затова му е трудно да отговори с „Не“.)
 • Holly – Удря по масата и изразява мнението си, „както си му е редно“. (Агресивен опит за определяне на личната граница.)
 • Pine – След което съжалява за постъпката си. (Чувство за вина)

- Това, което разказвате, е много интересно, но какво е значението му в процеса на терапията? Трябва ли да разграничаваме кога един пациент „компенсира“ и кога е в състояние на „декомпенсация“?

Хайман: Не е необходимо да ги разграничаваме. Снемаме случая и определяме нужните цветни есенции. След което ги терапевтираме в обратен на появата им ред – от декомпенсациите и външните есенции през компенсациите до комуникативните цветя.

- Не разбирам...

Хайман: Колегата ми Дийтмар Кремер е разработил таблица, по която снемаме случая. В нея цветните есенции са така подредени, че само с един поглед към нея разпознаваме бързо кои са комуникативните цветя. Те са разположени най-отдолу във всяка релса, а най-отгоре се намират декомпенсационните цветя. В терапията с Бахови цветни есенции работим върху отрицателните емоционални състояния отгоре-надолу, или казано по друг начин, в обратен на появата им ред. Помните ли, обясних в началото, че когато Кремер е предписал прием на Centaury за продължителен период от  време, се е влошило състоянието Pine.

- А защо, според Вас, д-р Бах не е успял да открие тази връзка?

Хайман: Много добър въпрос. Предполагам поради две причини – първата е, че той е живял само 15 месеца след откриването и на последната цветна есенция; втората е, че той е лекувал пациентите си до момента, в който изчезнат физическите им неразположения. Разбираемо е, че времето на приложение е сравнително кратко, за да може да наблюдава подобен ефект.

- Имат ли цветните есенции връзка с определени физически симптоми или болести?

Хайман: (подсмихва се) Не, нямат такава зависимост. Често чувам и чета как се прави опит да се определят конкретни цветни есенции при конкретни заболявания, но това е толкова смислено, колкото и да се опитвате да намерите връзка между цвета на обувките си и начина, по който се завъртате при вървене.

- Като заговорихте за цветове, какво бихме открили в най-новата Ви книга?

Хайман: В тази книга описваме връзката между цветовете на аурата и Баховите цветни есенции.

- Ние?

Хайман: Да, г-н Кремер ми асистираше по време на изследванията по темата. Самият той е писал вече книга по темата за Аурата, а именно относно кожните зони. В новата книга „Аура и Бахови цветни есенции“ ние обясняваме детайлно значението на цветовете на аурата, както и така наречените Арка-нишки.

- О, това е много интересно. Но нека се върнем към релсите. Има ли още нещо, което е нужно да знаем и случаен ли е броят на релсите – точно 12?

Хайман: За Кремер това никога не е било „случайно“. Напротив, много повече го е вълнувал въпросът „ Има ли връзка между 12-те релси и меридианите в китайската традиционна медицина?“. Отговорът намира малко по-късно. Когато е предписвал 2 цветя от дадена редичка, пациентът се е чувствал добре. Но предпишел ли е 3 цветя от редичка (тоест цялата релса), пациентът му рязко се е влошавал. Тук се крие алгоритъм – всяка релса стимулира директно определен меридиан. Оттук се нарушава равновесието между Ин и Ян в енергийната система.

- Интересно, как се преплитат тези два метода на лечение – традиционната китайска медицина и терапията с Бахови цветни есенции?

Хайман: Да, това вече е известно. Освен това, в терапията с цветни есенции можем да ползваме като допълнителен източник на информация и меридианния часовник. Така например, ако нашият пациент се оплаква винаги от появяващо се неразположение точно в 17 часа, можем да открием връзка с меридиана на пикочния мехур. Меридианът на пикочния мехур съответства на редичката от Бахови цветни есенции – Centaury, Holly, Pine. Терапевтът би могъл целенасочено да зададе въпрос по темите на цветята, което при други обстоятелства евентуално би могъл да пропусне в процеса на снемане на случая.

- Съществуват ли и други застъпвания?

Хайман: Да, например с кожните зони. В повечето случаи отрицателното емоционално състояние причинява неразположение и в „съответстващата му рефлексна (кожна) зона“. В тези случаи оплакванията се отразяват и на съответния меридиан. Например, имаме нарушение в меридиана на стомаха и пациентът се оплаква от болки в стомаха. Напълно възможно е една от причините за неразположението да е нарушение на рефлексната зона на Willow, която принадлежи към релсата, съответстваща на меридиана на стомаха.

- Какво е значението на рефлексните зони в практиката?

Хайман: Благодарение на зоните можем да получим потвърждение за нарушено отрицателно емоционално състояние. Макар и в редки случаи, все пак е възможно терапевтът да не успее да определи точните есенции само въз основа на казаното от пациента, колкото и обстоен да е бил разговорът им. Например пациентът казва: „След осемчасов работен ден съм толкова изморен, че трябва първо да полегна за около час.“ В този случай могат едновременно да съответстват както Olive, така и Hornbeam. Olive ни е нужна, когато са налице физическа и психическа умора. Hornbeam би помогнала, когато изтощението е следствие от претоварване. Чрез тестуване на аурата на съответните рефлексни зони, обученият терапевт може да установи зоната на коя от двете есенции е нарушена. По този начин получаваме потвърждение в процеса на снемане на случая. Малко по-опитните терапевти могат да „измерят“ и силата на нарушението, тоест до каква степен е нарушено състоянието на пациента (колко силно изразено е отрицателното емоционално състояние). Тестуването на рефлексните зони ни помага за определяне на допълващи средства към терапията като етерични масла, скъпоценни и полускъпоценни камъни.

- Какво е значението на етеричните масла и скъпоценните камъни в „Новите терапии“?

Хайман: Дийтмар Кремер разпределя определени етерични масла, скъпоценни и полускъпоценни камъни като съответствия на Баховите цветни есенции, но на други нива в терапията. Той ги открива благодарение на тестуването на аурата, реакцията на ниво аура е идентична с реакцията при тестуване на цветните есенции. Говорим за точно 38 етерични масла, 38 скъпоценни камъка, за които той прави повече от 20000 отделни теста.

- 20000 теста казвате? Колко време е отнело това?

Хайман: Да, толкова са. Изследването продължи повече от година и половина, в която Кремер работи само върху това. Не практикуваше и не пишеше, за да има възможността да прави тестовете на спокойствие.

- Това е огромен труд!

Хайман: Така е, но си заслужаваше.

- В каква степен?

Хайман: Тези допълнения към терапията с Бахови цветни есенции са необходими, за да можем да лекуваме хроничните случаи. Преди това беше възможно да лекуваме главно острите случаи, както д-р Бах.

- Кои са основните разлики в терапията с Бахови цветни есенции такава, каквато е била практикувана от д-р Бах и сега по метода на Дийтмар Кремер в „Новите терапии“?

Хайман: Ще изброя:

 1. Вземане под внимание на връзките между отделните цветя, така наречените релси от цветни есенции и свързания с тях метод на анализ – „лист за оценка“.
 2. Листът за оценка улеснява предписанието в хроничните случаи. От друга страна, благодарение на него можем да проследим развитието на терапията.
 3. Диагноза и лечение, базирани на вземането под внимание на рефлексните (кожни) зони, открити от Дийтмар Кремер.
 4. Допълващите терапията методи – това са етеричните масла, скъпоценните и полускъпоценните камъни, които са задължително допълнение при лечението на хронични случаи.

Както и сама виждате, няма промяна в откритията на д-р Бах. Както преди, така и сега важи правилото: „Лекувай човека, не болестта му – лекувай причината, не нейното проявление“. Като към него ние добавяме и максимата: „Лекувай отрицателните емоционални състояния на нивото, на което те се намират (с помощта на цветните есенции и допълненията към тях) и в обратен на появата им ред (според релсите).“

- Благодаря Ви за изчерпателните отговори!

Бригите Херолд, лечител

 

Превод на български език:

Ивелина Чорчопова, Консултант „Терапия с Баховите цветни есенции и Новите терапии по Дийтмар Кремер“

Ивелина Чорчопова е организатор на обученията по "Новите терапии на Дийтмар Кремер" в България, които ще започнат през 2020 година.

За да сте информирани за тези обучения, заповядайте в групата "Цветните есенции на д-р Бах - Новите терапии на Дийтмар Кремер".

 

От 3 до 8 юни 2016 в България се проведе SEST-FEST 2016.
Това е второто поред събитие от този род.

 

SEST-FEST-2016

 

Каква е идеята да се организира FEST,  при положение, че се води толкова интензивно обучение?

Фестът дава възможност


1. Да се поднесе пред студентите и практикуващите информация, която може да повиши тяхната успеваемост, но по съществото си излиза извън рамките на учебната програма.

2. Да се създадат и стабилизират връзките между вече формиралата се SEST-общност и специалисти от други области на холистичната медицина.

3. Да се отдели повече време за неформално общуване между участниците помежду им и между тях, от една страна, и преподавателите, от друга.

 

SEST-FEST 2016 беше много силно събитие, което без съмнение оставя силен отпечатък върху развитието и на студентите, и на вече практикуващите, и на преподавателите.

 

SEST-FEST 2015От 3 до 6 юни 2015 в Бургас се състоя първият SEST*-FEST.

 

Обучение по SEST (състоящо се засега от три нива) в България се води от 2011 година и вече имаме първите дипломирани терапевти, а и много студенти, които са преминали или в момента преминават Първо или Второ ниво.
Подобно обучение се води активно от създателите на SEST Борис Шойтов и Ян Бергер и в Израел, Русия, Беларус, Украйна.
Бързото нарастване на интереса към SEST провокира идеята за организиране на събитие, което да не повтаря, но да допълва учебната програма; да включва не само обучение, но и – преди всичко – ОБЩУВАНЕ.


Нарекохме го SEST-FEST!

И решихме да се провежда всяка година в България, което е голяма чест за нас, българската SEST-общност.


ИДЕЯТА
Идеята за SEST-FEST роди Борис и тя бързо беше възприета от всички.
В оригиналния си вид тази идея включва най-вече обсъждане и демонстрация на връзката между SEST и многобройните други холистични подходи към здравия и болния човек – традиционна китайска медицина, остеопатия и в частност кранио-сакрална терапия, физиотерапия, рехабилитация, кинезитерапия, приложна кинезиология, мануална терапия, Боуен терапия, масаж, Бах терапия и пр.
FEST-ивалният аспект на тези събития се заключава в много по-големите възможности за неформално общуване между учители и ученици, в сравнение с тези, които дават курсовете ни. 

 

Subcategories

The latest news from the Joomla! Team

ONLINE CLASS WITH DR. DINESH CHAUHAN

dinesh1CASE WITNESSING PROCESS IN ACUTE CASES

TEACHER: DINESH CHAUHAN
DATE: March, 31, 2013
DURATION: 5 hours

Online Courses

free-class-homeopathy-en
course-homeopathy-en
bach-flower-remedies-online
sest-training-en
graphology-en
psychology-en