Home

FREE ONLINE COURSE IN HOMEOPATHY

"KINGDOMS in homeopathy" WITH Dr. Ghanshyam Kalathia

drkalathia"CHOOSING THE KINGDOM - Solution to your problems in practice"
DATE: September, 22
FREE WEBINAR
CET (Brussels) - 4,30PM
Los Angelis (California) - 7,30AM
IST (Mumbai) - 8PM
Tokyo (Japan) - 11,30PM

 Online Courses in Homeopathy

Systematic approach in homeopathy - the modern interpretation by Dr. Ghanshyam Kalathia

This unique ONLINE course is a specially designed for students and practitioners, who know nothing and everything about "Sensation method". The aim of this course is to prepare yourself for practicing the best homeopathy and help you to master multiple systems so you can gain consistent results.


Gain your confidence in cases by learning multiple ways to find the right remedy for our patient, knowing a lot of techniques and learn how to apply these different methods in your practice. 

VIEW PROGRAMME AND TESTIMONIALS FROM PARTICIPANTS AT OUR SESSIONS

Съвсем наскоро (на 11. 12. 2020) висш (един от най-висшите) държавен чиновник ни информира, че „излизане от пандемията“ от коронавирус се очаквало в края на август или през октомври 2021. Но и това щяло да стане под условие. Условието е най-малко 70% от човешката популация да бъде ваксинирано за коронавирус, за да се създадял „колективен имунитет“. Това той научил на току що завършилата среща на лидерите на Европейския съюз.

Предполага се (с основание), че лидерите на Европейския съюз (които са по-скоро политици, а не учени) са го научили от експертите, чиито консултации ползват по въпроси, които не разбират. И се предполага (с не толкова голямо основание), че въпросните експерти, консултиращи лидерите на Европейския съюз, разбират в достатъчна степен материята, в която ги смятат за експерти, за да си позволят да правят прогнози.

Фактите, които разколебават увереността ми, че въпросните експерти си разбират материята в достатъчна степен, са няколко и всички те ми изглеждат логични, лесни за разбиране и трудни за опровергаване.

Факт №1.

Сред учените, занимаващи се активно с изучаване на SARS-CoV2, продължава да липсва консенсус по отношение на трайността на имунитета сред преболедувалите COVID-19 хора. Все повече привърженици набира тезата, че този имунитет трае в най-добрия случай няколко месеца. И почти никой не дръзва да защитава хипотеза, че имунитетът, изграден след ваксинация за SARS-CoV2, ще трае по-дълго от естествено придобития. (А в самата теория за колективния имунитет като едно от условията за постигане на такъв стои изискването индивидуалният имунитет да е дълготраен или пожизнен.)

Моята интерпретация на Факт №1.

Първо, ако изобщо е възможно да се създаде някакъв имунитет у ваксинираните (а това е по-скоро невъзможно, както ще видите по-долу), колективният имунитет, постигнат при 70% ваксинационно покритие, би траял най-много няколко месеца. След изтичането на тези няколко месеца колективният имунитет ще изчезне, защото ще е изчезнал и индивидуалният имунитет, който служи като основа за колективния.

Второ, говори се с половин уста, че ваксинираните ще боледуват по-леко и ще умират по-рядко. (Това, по същество, е абсолютно ненаучна теза, защото тежестта на боледуването и рискът от летален изход зависят главно от цялостното здравословно състояние на боледуващия и от прилаганите върху него медикаменти, а не от самата ваксина. Но тази абсолютно ненаучна теза залива масово чрез медиите целокупното човечество.) Но е впечатляваща неохотата на производителите на ваксини да заявят твърдо и еднозначно, че ваксинираните индивиди няма да продължат да разпространяват вируса. А останат ли ваксинираните индивиди потенциални разпространители, постигането на колективен имунитет става абсолютна химера.

Трето, нека поразсъждаваме съвсем мъничко какво означават лелеяните 70% ваксинирани индивиди. Ако приемем условно (много условно!), че тези 70% ваксинирани индивиди няма да развиват клинична картина на COVID-19 и няма да разпространяват вируса, то това може да стане само и единствено при положение, че 70% от човешката популация ще пребивава в това състояние на идеален имунитет в един и същ момент.

Доколко това е възможно и доколко изобщо е мислимо?
Според най-оптимистичните прогнози на самите производители на ваксини – в тяхната съвкупност – на пазара през следващите няколко месеца ще се появят не повече от 2 милиарда дози. Ще добавя и моя личен оптимизъм и ще удвоя това число и то би станало 4 милиарда. Имайки предвид оповестения факт, че на всеки ваксиниран трябва да се направят по две дози ваксина (ваксинация и реваксинация), узнаваме, че през следващите няколко месеца ще бъдат ваксинирани в най-добрия случай 2 милиарда души. (Не е редно да забравяме, че немалък процент от ваксинираните няма да получат реваксинация, поради всевъзможни причини – част от тях неизбежно ще се разболеят от нещо – COVID-19, грип, настинка или от каквото там си боледуваме всички; част от тях ще починат или ще загинат; част от тях ще получат различни по естество и тежест постваксинални болести; част от тях просто ще оценят решението си да се ваксинират като грешка и няма да позволят реваксинация; и прочие.)

Дори и да се плъзнем в света на ненаучната фантастика и предположим, че всичките 2 милиарда ваксинирани изработят 100-процентов имунитет, пак ще имаме 25% ваксинационно покритие, което е страшно много далеч от лелеяните 70%.

И най-най-важното. Тези 25% покритие бихме имали, само и единствено ако всичките 2 милиарда ваксинирани получават своята ваксинация и реваксинация ЕДНОВРЕМЕННО. Кой фантаст би допуснал дори за миг, че такъв подвиг е възможен? Не и аз. Аз допускам, че тези 2 милиарда души ще получават своята ваксинация и реваксинация в течение на няколко месеца. Може би три, може би шест, а може би девет... Което автоматично означава, че когато последните 500 милиона получават своята реваксинация (след която би трябвало вече да изработят химеричния 100-процентов имунитет), първите 500 милиона вече ще са на 3-6 месеца от своята реваксинация и изработеният след нея 100-процентов имунитет вече ще е в миналото. И невъзможното за постигане 25% ваксинационно покритие вече няма да е 25, а 20 или 17, или 12 или каквото си изберете число, по-малко от 25.

Факт №2.

Отново в самата теория за колективния имунитет като едно от условията за постигане на такъв стои и задължителното изискване вирусът да има като гостоприемник САМО ЕДИН биологичен вид. Обяснението за това изискване е много просто, но за мое улеснение ще го свържа конкретно със SARS-CoV2.

Когато говори за химеричните 70% ваксинационно покритие, нашият висш държавен чиновник и лидерите на Европейския съюз, респективно, експертите, които са им подали това число, очевидно имат предвид 70% от човешката популация. И това – евентуално! – би довело до създаване на колективен имунитет, но само у човешката популация. А прилепите? А норките? А мравоядите? Всички те са междинни гостоприемници на SARS-CoV2. Те (а и не само те), разбира се, ще продължат да разпространяват вируса, защото едва ли някой ще дръзне да ваксинира и техните популации. Което срива драматично идеята за постигане на колективен имунитет и свежда вероятността за такова до нула.

Факт №3.

В същото извънредно обръщение, в което ни подготви да не чакаме край на пандемията преди август-октомври 2021, висшият ни държавен чиновник ни осветли и за една друга прогноза – че най-късно до март 2021 се очаква трета вълна и много тежки рестрикции.

Тази прогноза ме навежда на поне две мисли.

Първо, че първото тримесечие на 2021 година е именно периода, през който се предвижда началото на „масовото“ ваксиниране срещу SARS-CoV2. И ако точно тогава очаква третата вълна на COVID-19, то не се ли явява висшият ни държавен чиновник човекът с най-ниско доверие във ваксината?

Второ, ако прогнозата за трета вълна на COVID-19 се сбъдне, така ли не се намери поне един влиятелен експерт, който да осведоми висшите държавни чиновници, че период с такава висока заболеваемост от която и да било вирусна инфекция далеч не е най-подходящото време за ваксинация? Особено с нова ваксина, за която има повече неизвестни, отколкото известни? Особено срещу вирус и болест, за които самата СЗО заявява официално на уебсайта си: „Ние все още изучаваме имунитета срещу COVID-19“ (разбирай, „все още не го познаваме“).

В заключение,

постигане на колективен имунитет срещу COVID-19 е теоретично невъзможно и практически непостижимо.

Ваксинирането на милиарди хора срещу SARS-CoV2 в период, в който заболеваемостта от COVID-19 е все още висока и тенденциите за разпространението й са твърде неясни, ще има разнообразни тежки последици, както за индивидуалното, така и за общественото здраве.

Пагубно за световната и националните икономики би било безкрайното наливане на трилиони в бездънната и изначално пробита каца на фабриките за ваксини, които или няма да действат въобще (в най-добрия случай), или ще действат от ден до пладне, или ще причиняват повече вреди, отколкото ползи.

Положителни ще бъдат последиците единствено за производителите на ваксини, но за мен това е слаба утеха.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

д-р Румен Стойчев

ONLINE CLASS WITH DR. DINESH CHAUHAN

dinesh1CASE WITNESSING PROCESS IN ACUTE CASES

TEACHER: DINESH CHAUHAN
DATE: March, 31, 2013
DURATION: 5 hours

Online Courses

free-class-homeopathy-en
course-homeopathy-en
bach-flower-remedies-online
sest-training-en
graphology-en
psychology-en