Home

FREE ONLINE COURSE IN HOMEOPATHY

"KINGDOMS in homeopathy" WITH Dr. Ghanshyam Kalathia

drkalathia"CHOOSING THE KINGDOM - Solution to your problems in practice"
DATE: September, 22
FREE WEBINAR
CET (Brussels) - 4,30PM
Los Angelis (California) - 7,30AM
IST (Mumbai) - 8PM
Tokyo (Japan) - 11,30PM

 Online Courses in Homeopathy

Systematic approach in homeopathy - the modern interpretation by Dr. Ghanshyam Kalathia

This unique ONLINE course is a specially designed for students and practitioners, who know nothing and everything about "Sensation method". The aim of this course is to prepare yourself for practicing the best homeopathy and help you to master multiple systems so you can gain consistent results.


Gain your confidence in cases by learning multiple ways to find the right remedy for our patient, knowing a lot of techniques and learn how to apply these different methods in your practice. 

VIEW PROGRAMME AND TESTIMONIALS FROM PARTICIPANTS AT OUR SESSIONS

Ian-WatsonИън Уотсън е мъдър човек, когото първо опознах като хомеопат. Книгата му „Методология на хомеопатичното предписание” е помогнала на много хомеопати, включително и на мен, да се ориентират правилно в различните подходи към снемането на хомеопатичния случай и избора на предписание. Има и още няколко чудесни книги, които съм изчел с огромно удовлетворение.

 

Но Иън Уотсън далеч не е само хомеопат. Той е един от малцината, които вграждат хармонично познанията си по хомеопатия в цялостния си поглед към живота, към човека, към света и към фините, дълбоки взаимовръзки между тях.

 

В този смисъл, за мен най-големият шедьовър на Иан Уотсън е книгата му The Tao of Homeopathy” (“Дао на Хомеопатията”).

 

Прочетох тази книга преди доста години, но започнах да я разбирам, едва след като имах редкия житейски шанс да общувам с Борис Шойтов. Борис е човек с дълбоко уважително отношение и мъдро разбиране на източната философия и на даоизма, в частност.

 

Тези двама учители – Борис и Иън – са за мен хората, които най-силно поощриха и укрепиха надеждата ми, че и аз мога да разбера мъдростта на даоисткото учение. А да разбереш тази мъдрост е дълбоко възнаграждаващо.

 

the-tao-of-homeopathy-coverТака у мен се зароди желанието да преведа The Tao of Homeopathy на български език, но да я издам не под формата на книга (засега), а в по-нестандартен вид – като поредица от видеодокументи, всеки един от които е посветен на една глава от книгата.

(Тук е моментът да изразя дълбоката си благодарност към Иън за щедрото му благоразположение към идеята ми.)

 

Тази форма за публикуване на книгата, която избрах, позволява на читателя да отделя на всяка глава времето, което е нужно, за да бъде осъзната мъдростта на всяка дума, изречена от Иън. Понякога за това са достатъчни пет прочита на текста, понякога е нужно текстът да бъде прочетен десетки пъти – защото всеки следващ прочит добавя нов важен нюанс в разбирането за материята, на която е посветен конкретният текст.

 

Съвсем целенасочено избрах шрифт, наподобяващ китайското „писмо”. (Йероглифите, които източните народи използват, трудно могат да се нарекат „азбука” или „писменост”. Те са много повече от това.)

 

Смирено ти препоръчвам, уважаеми читателю – чети книгата така, както я чета аз.

 

Аз никога не чета тази книга „между другото”.

 

Никога не бързам, докато чета словата, написани в нея.

 

Към следващото изречение/абзац/глава (в трудовете от този род всяка отделна "глава" се нарича "джан" - РС) преминавам, едва когато почувствам онова специфично чувство на мир, изпълващо душата, когато четеното добие смисъл за мен.

 

Почти никога не чета повече от една глава на ден. Така давам възможност на живота да ме постави в ситуация, която да ми помогне да схвана как прочетеното има смисъл точно за мен. Когато това се случи, узнавам, че съм готов да премина към следващата главa.

 

Смирено моля всеки, който реши да чете “Дао на Хомеопатията” по този начин, да споделя своите размисли, прозрения, съмнения, изживявания, възприятия... на страничката във фейсбук, която посветих на това приключение. Това би я превърнало в място, в което можем да се оттегляме, когато решаваме да си дадем малко покой от повседневната суета. Защото суетата е нещо, което ни прави по-болни, докато Дао може да ни направи по-здрави.

 

Дао на Хомеопатията ПРЕДГОВОР Изтегли PDF
Дао на Хомеопатията ВЪВЕДЕНИЕ Изтегли PDF
Дао на Хомеопатията 1. ДАО Изтегли PDF | ВИДЕО
Дао на Хомеопатията 2. ТОВА И ОНОВА Изтегли PDF | ВИДЕО
Дао на Хомеопатията 3. ПРОЦЕСЪТ НА ИЗЦЕЛЕНИЕ Изтегли PDF | ВИДЕО
Дао на Хомеопатията 4. ПРИЕМАНЕ Изтегли PDF | ВИДЕО
Дао на Хомеопатията 5. ВЗАИМОСВЪРЗАНОСТ Изтегли PDF | ВИДЕО
Дао на Хомеопатията 6. ПРИСЪСТВИЕ Изтегли PDF | ВИДЕО
Дао на Хомеопатията 7. ПРАЗНОТАИзтегли PDF | ВИДЕО
Дао на Хомеопатията 8. ЗНАНИЕИзтегли PDF | ВИДЕО
Дао на Хомеопатията 9. ХОМЕОПАТИЧНИЯТ ПРИНЦИПИзтегли PDF | ВИДЕО
Дао на Хомеопатията 10. ДА (НЕ) ПРАВИШ НИЩОИзтегли PDF | ВИДЕО
Дао на Хомеопатията 11. НЕОЧАКВАНОТОИзтегли PDF | ВИДЕО
Дао на Хомеопатията 12. ВЪЗПРИЕМЧИВОСТИзтегли PDF | ВИДЕО
Дао на Хомеопатията 13. ПРЕВЕНЦИЯИзтегли PDF | ВИДЕО
Дао на Хомеопатията 14. РЕЗУЛТАТИИзтегли PDF | ВИДЕО

fb

ONLINE CLASS WITH DR. DINESH CHAUHAN

dinesh1CASE WITNESSING PROCESS IN ACUTE CASES

TEACHER: DINESH CHAUHAN
DATE: March, 31, 2013
DURATION: 5 hours

Online Courses

free-class-homeopathy-en
course-homeopathy-en
bach-flower-remedies-online
sest-training-en
graphology-en
psychology-en