ЗА КОНТАКТИ

company

По всички въпроси, свързани по какъвто и да било начин с издания на ХомеоХелп или видеопродукти на HomeoHelp Holistic School търсете д-р Румен Стойчев.

За заплащане на такси за достъп до видеолекции, моля, ползвайте следната банкова сметка:

Уникредит Булбанк АД - клон Добрич
BG60 UNCR 7000 1521 5031 60
BIC: UNCRBGSF
"ХомеоХелп Холистик Скуул" ДЗЗД


Връзка с д-р Румен Стойчев:

тел.: 0886 325 905
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Връзка с д-р Станка Хараламбиева:

тел.: 0889 953 824

Адрес за кореспонденция:
ул. „Петко Д. Петков” N2 вх. Д ет. 2 ап. 4
9300 Добрич

Online Courses

free-class-homeopathy-en
course-homeopathy-en
bach-flower-remedies-online
sest-training-en
graphology-en
psychology-en