SEST Craniosacral Therapy

SEST

 

SESTime 1Скъпи колеги настоящи и бъдещи SEST-овци,

(После обращения на болгарском следует обращение на русском языке)


Необходимостта от периодично издание, посветено на метода SEST, зрее отдавна (както и идеята за такова), но едва сега се събраха достатъчно благоприятни обстоятелства за осъществяването на този проект.


Ще се стремим да поддържаме повече или по-малко редовно издаване на нашето онлайн списание. То ще излиза на руски и на български език като между двете версии – логично – ще има известни разлики. (Очаквайте българската версия на
SESTime 1 скоро.)


Успехът на нашия проект ще зависи до голяма степен от вас, колеги, защото на практика той е наша обща рожба. Всеки от вас може да стане автор, да предлага идеи как да изглежда списанието ни и какво да съдържа, да предлага теми, които според вас би било интересно да разгледаме.


Ние планираме да публикуваме материали по всички аспекти на SEST – теоретични, практически, изследователски, интересни случаи от практиката, отговори на ваши въпроси и пр. С една дума, всичко онова, за което именно са предназначени подобни професионално насочени издания.

Ние вярваме, че списанието ще послужи като открит форум за свободна обмяна на мнения и като помощник на начинаещите SEST-терапевти и ще спомага за разпространението на метода SEST.

Ние се надяваме, че първият брой на нашето професионално онлайн списание SESTime ще бъде посрещнат с интерес от ваша страна.


SESTime е достъпен безплатно и така ще бъде винаги. Ние ви молим – отнасяйте се към него грижовно и с уважение и когато препечатвате части или цели материали от SESTime, винаги го посочвайте като източник.


От редакцията

 Дорогие коллеги сестовцы,


Необходимость в периодическом издании, посвящённому методу SEST, назрела уже давно, но только сейчас сложились благоприятные обстоятельства для осуществления этого проекта.

 

 
Мы планируем более менее регулярный выпуск журнала.

Успех нашего проекта во многом будет зависеть от Вас, потому что на самом деле это наше совместное детище. Любой из вас может стать автором, предлагать идеи по тому, как должно выглядеть издание, предлагать темы, которые по вашему мнению было бы интересно рассмотреть.


Мы планируем публиковать материалы по любым аспектам
SEST – теоретическим, практическим, иследовательским, интересные случаи из практики, ваши вопросы и т.д. Одним словом, всё то, для чего и предназначенны такие профессиональные издания.

Мы считаем, что журнал должен послужить открытой площадкой для свободного обмена мнениями, помощи начинающим, и будет способствовать распространению метода.

Надеемся Вы встретите первый номер журнала с интересом.


Обратите внимание, что все материалы, включённые в онлайн издание SESTime, являются интелектуальной собственостью International School of SEST.

В случае использовании материалов журнала, пожалуйста, указывайте източник.


От редакции 

 

 

SESTУважаеми настоящи и бъдещи колеги, ученици, приятели,


Неповторимият метод за диагностика и лечение SEST (Sequential Energy System Tuning – Последователно настройване на енергийната система) интригува все повече българи, а неговото навлизане в България вече има вълнуваща история, за която бих искал да Ви разкажа.
Тази история е важна, защото на мнозина от Вас предстои да се срещнете със SEST – като студенти или като пациенти.

 

SEST комбинира по оригинален начин огромните възможности на кранио-сакралната терапия и традиционната китайска медицина. Методът е плод на вдъхновението Борис Шойтов и Ян Бергер.

 

За самата философия на SEST сме писали в уебсайта на HomeoHelp Holistic School.

Статията може да прочетете ТУК.


С Борис Шойтов се запознахме през 2009 година.
През 2011 година проведохме първия семинар с него в България. Това беше и първият му семинар изобщо. Семинарът се проведе офлайн, в Добрич и на него преминаха Първо ниво на обучение десетина колеги. Няколко месеца по-късно преминахме и Второ ниво, а след още няколко – и Трето ниво.

Това беше период изпълнен с много вълнение от срещата с един истински нов свят. Но прилагането на новите знания и умения на практика се оказа трудно, по много причини. На първо място, дори и на базисно ниво кранио-сакралната терапия беше дотолкова нова за нас материя, че искаше доста време, за да започнем да я осъзнаваме правилно. Да не говорим за традиционната китайска медицина, която тогава познавахме само на любителско ниво.

Междувременно, обаче, и други държави „откриха” SEST и Борис Шойтов и поканите към него за обучение зачестиха – от Украйна, Беларус, Русия. Ние тук, в България, също имахме нужда от срещите си с него.
За кратко време SEST-общността стана твърде многобройна и Борис беше все по-затруднен „да огрее” навсякъде.

Логичното решение на проблема беше да променим формата на теоретичната част от обучението и след няколко месеца здрава и качествена работа ние го сторихме.
Около 2 години обучението изглеждаше по следния начин:

  • 12 онлайн-лекции плюс 3-дневно практическо обучение формираха Първо ниво.
  • Други 8 онлайн-лекции плюс 3-дневно практическо обучение формираха Второ ниво.
  • Трето ниво представляваше тридневен офлайн семинар.

 

Това обучение преминаха няколко десетки колеги, голяма част от които вече практикуват с голяма посветеност и успех.

Но междувременно реалностите се променяха много бързо.
SEST навлезе в етап на стремително развитие като теория и практика. Борис и Ян, вече и с нашето участие като техни ученици, откриваха все по-дълбоки връзки между SEST и други холистични дисциплини, както и нови и нови възможности за приложение на метода.

През есента на 2015 година се наложи да проведем и трите нива едно след друго. Вече започвахме да се задъхваме.

Междувременно, „изобретихме” нова форма на общуване, която позволи своевременно да споделяме новостите – SEST-FEST. Първите два феста се проведоха в Бургас през 2015 и 2016 година.

След SEST-FEST 2016 организирахме и първия МастерКлас с Борис Шойтов, който се проведе в София през есента на 2016. Просто потребностите на всички, завършили Трето ниво, го налагаха.

Но неизбежно осъзнахме очевидния факт, че „старият” формат на обучение чувствително „отесня” и вече е недостатъчен, за да получат обучаващите се цялото интелектуално и духовно богатство, което учителите ни натрупаха и което искрено желаят да ни предадат.

 

Затова решихме и пристъпихме към коренна реорганизация на обучението по SEST в България.

От началото на 2017 година то вече ще се състои от 3 задължителни модула, всеки от които ще бъде с продължителност 6 дни.

Тези 3 задължителни модула ще обхващат всичко, което се изучаваше на съответните нива от стария формат, но с обширни допълнения, включващи много повече теория на кранио-сакралната медицина и традиционната китайска медицина и много, много повече практика.

 

Обучението вече се води в новооснованата International School of SEST, чийто партньор за България е HomeoHelp Holistic School.

Познавайки метода и особено Борис Шойтов, аз без колебание мога да гарантирам, че при активна и съвестна работа от страна на курсиста още на следващия ден след приключването на  Модул 1 той или тя ще може да прилага SEST пълноценно и успешно.
Модул 2 ще добави нова теория (работа с чудесните съдове) и още много практика, което задължително ще повиши успеваемостта на терапевта.
Модул 3 без друго открива съвсем нов хоризонт пред SEST-терапевта, защото му дава инструментариума да работи с нивата на шаблоните и конституцията.

Най-вероятно, до реалното приключване на Модул 3 Борис и Ян вече ще са систематизирали и материала за Модул 4. Да сме живи и здрави да доживеем и ще се убедим.

Почти сигурно е, че ще заложим и на МастерКласовете като начин да добавяме нови аспекти към изкуството SEST, произтичащи от естествената му връзка с най-различни и перспективни методи като кинезитерапия, мануална терапия, приложна кинезиология и др.

И задължително ще издигнем на качествено ново ниво SEST-FEST като форум, позволяващ да се запознаваме с най-най-новите открития на учителите ни, с оригиналните хрумвания на различни специалисти, добавили SEST към арсенала си, с нови предизвикателства пред творческите ни способности.

Решени сме да подсигурим обучаващите се и с необходимата литература.
ХомеоХелп има честта да е издател на първия учебник по SEST – „SEST Базовый уровень”, включващ теорията от досегашното Първо ниво. Ще дадем най-доброто от себе си до началото на Модул 1 (31 май 2017) този учебник да бъде преведен на български и издаден. 
В края на 2016 година излезе от печат и том 2 на учебника – „SEST Чудесные сосуды”. Не ще и дума, че веднага се заемаме и с българската му версия.

През 2017 година планираме да издадем и няколко помагала, фокусиращи се върху различни аспекти на кранио-сакралната терапия, традиционната китайска медицина и други науки от гледна точка на потребностите на SEST-терапевта.  

Така студентите ни ще разполагат с всичко необходимо, за да гонят върха на собствените си способности.


Модул 1 вече е насрочен. Той ще се проведе в София от 31 май до 05 юни 2017.

Очакваме новите ентусиасти.

Свържете се с нас, за да Ви държим в течение на всичко, което се случва в International School of SEST.

 


 


SEST не просто променя живота Ви. Той променя света Ви.

 

Най-малкото, което може да се случи след като започнете да изучавате и да прилагате SEST, е
да се убедите с какви огромни – и абсолютно неподозирани – възможности сте надарени.

 

Boris-Shoitov-and-SEST-Book•    Как да стигнем до разбирането за това що е SEST, какво обхваща и какви са предимствата му?

 

Много хора страдат от здравословни проблеми, които конвенционалният лекар смята за нелечими.
Особено често срещани сред тях са проблеми от страна на опорно-двигателния апарат (болки във врата, гърба, кръста, крайниците), главоболия „с неясен произход”, алергични състояния, функционални смущения от страна на вътрешни органи.
Конвенционалният подход към тези състояния се изразява в прост (и не особено научно обоснован) стремеж за потискане на симптомите, който често прави пациента съвсем нелечим, а никога не може да доведе до излекуването му.
Причината е в неразбирането, че всяко болестно състояние е сложна верига от процеси и най-изявеният симптом далеч не е „точката”, в която трябва да се въздейства днес, а още по-малко да се въздейства продължително време – както най-често се случва с пациентите в България.

 

•    Има ли начин да въздействаме върху организма на пациента така, че същата тази сложна верига от процеси да води към здраве, а не към болест?


Да, има такива начини и сред най-доказалите се в практиката са традиционната китайска медицина и кранио-сакралната терапия.
Това са два от многото методи за диагностика и лечение, които разглеждат човека в неговата цялост.
Благодарение на това и в диагностичен, и в лечебен план терапевтите, практикуващи посочените методи, си съставят подробна картина на пациента, включваща (без да изброяваме изчерпателно) уникална за него информация: чувствителност/предразположеност на пациента към специфични стресови фактори; тип на неговата реактивност; конкретни тъкани, органи и системи, които се въвличат в болестния процес; специфичната „пътека”, по която напредва болестният процес; и дори кой тип терапия има най-големи шансове да върне този пациент, в този момент по пътя към излекуването.

 

•    Има ли, тогава, начин пациентът да бъде лекуван така, че терапията да бъде максимално съобразена с уникалните потребности на пациента и то във всеки отделен момент, в който се прилага терапевтично въздействие?

 

Да, има такива начини.

Когато в диагностичния етап създадеш подобна уникална картина, следва и терапията, която прилагаш да е уникална, а не по схеми, които имат много малко общо с този пациент, в този момент.

 

SEST (Sequential Energy System Tuning – Последователно настройване на енергийната система) комбинира традиционната китайска медицина и кранио-сакралната терапия по начин, който ни води именно към тази уникална картина.
Освен това, в диагностичния етап на всяка процедура SEST-терапевтът разкрива онзи аспект от картината на пациента, който е „открит”, достъпен за въздействие. Затова в терпевтичния етап на процедурата SEST-терапевтът винаги дава на организма на пациента онзи импулс, от който той се нуждае точно в този момент, от една страна, и го подтиква към онази промяна, която организмът може реално да реализира с наличния в този момент у него ресурс.

 

Ако не се съобразим с тези реалности, ние просто назначаваме някаква терапия, без да имаме никаква представа дали организмът ще реагира на нея така, както на нас ни се иска.
Но съобразявайки се с тях, SEST-терапевтът помага на пациента не само да се избави от най-силно безпокоящия го симптом, но и да промени в дълбочина функционирането на организма си.

 

Случи ли се това,

1. Симптомът изчезва трайно;

2. Неговото изчезване не се последва от поява на други симптоми;

3. Освен него, обикновено изчезват и други симптоми (защото се въздейства цялостно върху организма);

4. Организмът става по-резистентен към стресовите фактори, които го разболяват (т. е. разболява се по-трудно);

5. Наред с изчезването на конкретния симптом, се подобрява общото ниво на енергия на пациента, както и психо-емоционалното му състояние.

 

Една болка в кръста може да има своето начало и поддържащи причини в отдалечени органи, които „нямат нищо общо” с кръста.
Едно главоболие може (и почти винаги) се дължи на причини, които изобщо не са в главата (и в прекия, и в преносния смисъл на думата).
Едно алергично състояние, по правило, не е просто нарушение на функционирането на имунната система, а касае цялостната нагласа на организма.
Един „синдром на дразнимото дебело черво” е само крайна изява на много сложен процес, също касаещ организма в неговата цялост.
SEST ни дава възможност да подходим към организма именно като към една цялостна, сложна, саморегулираща се система.

 

•    Как владеенето на SEST може да помогне на специалист, вече прилагащ друг вид терапия на професионално ниво?


Прилагайки алгоритъма на SEST, ние можем да „измерваме” къде по „скалата на здравето” се намира пациентът – преди и след терапията.
Това може да помогне на всеки терапевт, независимо какъв тип основна терапия прилага.
Но особено полезен подобен тип критерий може да бъде за кинезитерапевтите, масажистите, Боуен терапевтите, мануалните терапевти, рехабилитаторите и много други специалисти, които вече имат изработена култура за работа с тялото на пациента.
Добавянето на SEST към техните умения неизбежно ще повиши тяхната успеваемост. А това означава просто повече излекувани пациенти.

 

 


 

На 7 октомври 2016, от 17.30 часа в Център „Идея Вита” на ул. „Лерин” 64 самият създател на метода SEST Борис Шойтов ще презентира метода пред терапевти, които биха проявили интерес към неговото изучаване и включването му в техния терапевтичен арсенал.

 


 

 

 

Boris ShoitovУВАЖАЕМИ КОЛЕГИ И УЧЕНИЦИ,

 

Нашата SEST-общност се разширява и става все по-многобройна с пръсъединяването на нови и нови членове. Всички вие се намирате на различни нива на овладяване на системата SEST.
Аз бих искал накратко да опиша тези различни нива, за да бъде за вас самите ясно каква посока можете да се развивате, какво вече сте постигнали и какво още ви предстои да постигнете.


Както ви е известно, към края на 2016 година обучението се състоеше от три задължителни нива на обучение. Тези три нива включваха целия теоретически и практически обем на информация, необходим за пълноценно прилагане на SEST.

 

ПЪРВО НИВО

 

На Първо – базово – ниво вие изучихте основните принципи на нашата система, нейните философски и теоретични аспекти. Усвоихте умението да „слушате” подвижността на сегментите. Изясни ви се идеята за взаимовръзката между динамичната канална система и кранио-сакралната система. Изучихте базовия диагностичен алгоритъм. На това ниво, също така, започнахте да усвоявате техниката на Присъствието.


Основна задача на това ниво на обучение е да се научите да слушате вътретъканното движение, да изучите диагностичния алгоритъм, да се научите да присъствате в акупунктурната точка.


Сложностите на този етап са прости и разбираеми, най-вече такова се явява съмнението – чувам ли, или не чувам. Това може да бъде преодоляно единствено чрез практикуване, практикуване и още веднъж практикуване. Напомням още веднъж: умението за кинестетично възприятие не се развива! На него само му се позволява. Вие трябва да позволите на себе си да чувате движението. Това умение притежава всеки човек. Абсолютно всеки е способен да го овладее. Престанете да се съмнявате. Вярвайте си. Не се осланяйте на ничие мнение. Всичко, което се случва под вашите пръсти – това е ваша реалност и тя е единственото, което има значение. Забележителният специалист по Биодинамика (който понастоящем живее в Краснодар, Русия) Грег Уелш обича да повтаря: „Доверявайте се на усещанията си и се съмнявайте в интерпретацията на тези усещания.” Аз изцяло и напълно се подписвам под тези думи. Но на този етап на обучение вие имате един голям плюс – вие няма какво да интерпретирате. Движението или го има, или го няма.
Втората сложност е запомнянето на алгоритъма. Той ви се струва твърде сложен. Как може да се запомни това?... Случва се така, защото най-често се стремите да го запомните механично. Стремете се да разберете вътрешната логика на алгоритъма. Той се базира на теорията на системата. Повторете още веднъж теорията. Свържете всяка стъпка към разбирането на теорията. Помнете – вие отговаряте, всичко на всичко, на три въпроса: 1. Къде е проблемът (кой е каналът)? 2. В какво се състои проблемът (какъв е фокусът на нарушението)? И 3. Какво да правим с това (кои са откритите за въздействие точки)? Това е всичко. О, да – още и практикуване, практикуване и пак практикуване...
А още след първо ниво на обучението вие вече можете да помагате на хората и това е най-главното!

craniosacral

Обучение за мануални терапевти, кинезитерапевти, физиотерапевти, рехабилитатори, масажисти, зъболекари, лекари, спортни лекари, специалисти по алтернативни лечебни методи (хомеопатия, акупунктура, акупресура, су джок, китайска медицина, рейки) по метод Sequential Energy System Tuning (SEST) – Последователното настройване на Енергийната Система на организма.

 

shoitov2Като хомеопат, на своите консултации – особено на първата – аз често приканвам пациента да разкаже за себе си.

 

Знаете ли какво се случва най-често? Досетихте ли се? Правилно. Обикновено разказът се състои от 2-3 думи, в най-добрия случай няколко изречения. И толкова. Да, понякога човек просто хвърля подготвен текст – родих се тогава и тогава, учих там и там,  работих еди къде си...

 

tcm_topЧовешкият организъм представлява система с много нива, която има множество биологични обратни връзки, позволяващи му да регулира и поддържа жизнените си функции. С други думи, организмът притежава вродена способност към саморегулация и самооздравяване.

ISoSEST-150

Обучение за мануални терапевти, кинезитерапевти, физиотерапевти, рехабилитатори, масажисти, зъболекари, лекари, спортни лекари, специалисти по алтернативни лечебни методи (хомеопатия, акупунктура, акупресура, су джок, китайска медицина, рейки) по метод Sequential Energy System Tuning (SEST) – Последователното настройване на Енергийната Система на организма.

 

Online Courses

free-class-homeopathy-en
course-homeopathy-en
bach-flower-remedies-online
sest-training-en
graphology-en
psychology-en