Homeopathy Education

kurs-homopatia-online

Хорариум 161 часа

Трето ниво включва лекции на д-р Румен Стойчев, д-р Ганшиям Калатия, Борис Шойтов, д-р Динеш Чохан, Франс Вермюлен. 
Получавате достъп до лекциите за срок от 12 календарни месеца.

 

 

 

То включва:

 • Стандартни видеолекции по 1.5 - 2 часа всяка.
 • Дълги сесии по 4 часа
 • Онлайн семинари
 • Лекции от семинари на Франс Вермюлен

Студентът получава достъп до:

 • Виртуалната класна стая по време на провеждане на лекцията онлайн „на живо”
 • Записите на вече проведените лекции
 • Записите на видеолекциите
 • Виртуалната класна стая по време на провеждане на онлайн семинарите
 • Записите на вече проведените онлайн семинари

 

 Курсистът в Трето ниво усвоява:

Дълбоко знание:

 • За Теорията и Философията на Хомеопатията
 • За Материя медика на хомеопатичните лекарства
 • По Терапевтика

Практически умения за реална работа

 


В своите курсове HomeoHelp Holistic School Ви дава достъп до ценни знания и умения.
HomeoHelp Holistic School не носи отговорност за начина, по който ги използвате и/или прилагате.
Правото на практикуване на неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве в България е уредено от Закона за здравето (Глава 6).

 

ПРОГРАМА на ЛЕКЦИИТЕ от ТРЕТО НИВО от Онлайн Курса по Класическа Хомеопатия

 

 • Модул „Органон" и „Хронични болести"

„Органон на медицината"

„Хронични болести"

 • Модул "Философия на Хомеопатията"

Здраве, Болест, Лекуване, Потискане

Класиците в Хомеопатията и техният конкретен принос

Пациентът като източник на вербална и невербална информация

 • Модул "Мениджмънт на случая и работа със софтуер"

Техники на Снемане на случая

Изграждане на Картината на Лекарството

Подходи за Анализ на случая

Изкуство на Водене на случая

Хомеопатичен Софтуер и умения за работа с него

 • Модул "Хомеопатия и Деца"

Специфики на снемането и воденето на случая при деца

Базисни познания по анатомия и физиология на детския организъм и клиника на детските болести

 • Модул "Материя Медика"
 • Модул "Терапевтика"
 • Модул "Онлайн Семинари"

Два еднодневни онлайн семинара в две части:

1. Материя медика / Философия

2. Мениджмънт на случая / Практика

 • Модул "Офлайн Семинари"

Два двудневни семинара с една тема "Практика, практика, практика!"

 

Модулите

–  „Органон" и „Хронични болести"

–  „Философия на Хомеопатията"

–  „Мениджмънт на случая и работа със софтуер"

–  „Хомеопатия и деца"

–  „Материя медика" и

–  „Терапевтика"

обхващат

–  46 видеолекции по 1.5 часа всяка

–  24 лекции „на живо" по 2 часа всяка

 ТАКСА за УЧАСТИЕ в  Онлайн Курс по Класическа Хомеопатия - ТРЕТО НИВО:

 • 750 лева

Срокът за достъп до лекциите е 12 календарни месеца от активирането му.

За допълнителна информация:
д-р Румен Стойчев
0886 325 905
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Плащането на лекциите става по банков път.

Плащанията по банков път може да правите на следната сметка:

Уникредит Булбанк АД - клон Добрич
IBAN: BG60 UNCR 7000 1521 5031 60
 BIC: UNCRBGSF
"ХомеоХелп Холистик Скуул" ДЗЗД

Online Courses

free-class-homeopathy-en
course-homeopathy-en
bach-flower-remedies-online
sest-training-en
graphology-en
psychology-en