Homeopathy Education

1Третото Лятно училище на HomeoHelp Holistic School се проведе на 28, 29 и 30 юни 2013 в с. Енина, Казанлъшко. 

Програмата за Лятно училище 2013 е изобретена така, че да бъде еднакво интригуваща и полезна за всички студенти на HomeoHelp Holistic School – независимо в кое направление се обучават, независимо на какво ниво са в обучението си.

 

Акцентите са Хомеопатия и Лечение с цветните есенции на д-р Бах.

Студентите по Бах терапия ще могат да допълнят знанията си по тази дисциплина с ценна информация за начините на хомеопатично повлияване на състояния, с които всеки може да се сблъска.

Студентите по Хомеопатия от Първо и Второ ниво ще могат да проведат изключително полезен за тях тренинг, който ще допълни и затвърди наученото дотук. В известен смисъл те са най-облагодетелствани от така замислената програма и екипът на HomeoHelp Holistic School очаква със специфична тръпка срещите си с тях.

За студентите по Хомеопатия от Трето ниво това лятно училище открива простор да преценят много точно реалните си познания и умения и да ги обогатят в чисто практически аспект. За тях лятното училище може да се окаже важен етап от подготовката им за изпита наесен.

Picture6

Picture1

Водещ в Ден 1 на Лятното училище е прекрасната д-р Светла Балтова. Нейните лекции са:

Лекция 1. Астрология за терапевти - основни познания в помощ на терапевта
Лекция 2. Подход и комбинации при лечение на остри състояния с есенциите на д-р Бах
Лекция 3. Какво може да постигнем при лечение с есенциите - връзката на човека с природата.

За третата лекция студентите ще излязат навън, при цветята и дърветата, което ще направи обучението им пълноценно изживяване.

Водещи на Ден 2 и 3 са д-р Станка Хараламбиева и д-р Румен Стойчев, основните преподаватели по хомеопатия в HomeoHelp Holistic School.

Ден 2 ще бъде посветен на менажирането на най-честите ни случаи – трескави състояния и заболявания, засягащи дихателните пътища – от носа до белия дроб. Теорията за това менажиране може да се изложи по всевъзможни начини, но най-полезният начин за обогатяване на практическите умения е живият контакт между преподаватели и студенти.

Ден 3 е с най-уникалната тема, предлагана в обученията ни досега – вашите проблемни случаи. Проблемите при решаването на един хомеопатичен случай и довеждането му до успешен край са от най-различно естество. Двама професионални хомеопати, практикуващи повече от 13 години, по неизбежност натрупват много опит – както положителен, така и отрицателен. Именно този си опит д-р Хараламбиева и д-р Стойчев ще поставят на разположение на студентите си.

Лятно училище 2013 ще се проведе в Розовата градина на България. Това е поводът на участниците в него - като подарък от сърце – да бъде представен пространен анализ на невероятно интересното семейство на Розите – Rosaceae.

Написаното дотук визира само това, което ни очаква през часовете за обучение – всеки ден от 9.00 до 14.30 часа.

Без съмнение, останалите часове на тези няколко дни и вечери, ще дадат и останалото, което е нужно, за да се почувстват всички важна част отнай-живата хомеопатична общност в България през последните години и това е приятелското общуване в неформална обстановка.

 

Online Courses

free-class-homeopathy-en
course-homeopathy-en
bach-flower-remedies-online
sest-training-en
graphology-en
psychology-en