Homeopathy Education

kurs-homopatia-online

Хорариум 48 часа

Това е нивото добило широка известност като Онлайн Курс по Класическа Хомеопатия за Напредващи.

Второ ниво включва 25 лекции по 1.5-2.5 часа всяка.
Получавате достъп до лекциите за срок от 3, 4 или 6 календарни месеца.

 

 

Обучението се провежда изцяло на запис, което означава, че студентът получава достъп до записите на лекциите, изнесени в периода октомври 2011 – април 2012.

 

Второ ниво осигурява

Широки познания за:

 • „Органон на медицината” от д-р Кристиан Самуел Ханеман – „Библията” на Хомеопатията
 • Хроничните болести / миазмите
 • Философията на Хомеопатията

Задълбочаване на познанията за:

 • Принципите и законите на Хомеопатията
 • Техниката за Снемане, Анализ и Водене на случая
 • Основните лекарства, назначавани при най-често срещаните в ежедневието обостряния на хронични състояния
 • Материя медика на най-често предписваните хомеопатични лекарства и диференциалната диагноза между тях

 

Програмата включва и 6 лекции по постъпили от студентите въпроси под заглавие „Vox populi”.

В своите курсове HomeoHelp Holistic School Ви дава достъп до ценни знания и умения.
HomeoHelp Holistic School не носи отговорност за начина, по който ги използвате и/или прилагате.
Правото на практикуване на неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве в България е уредено от Закона за здравето (Глава 6).

 

Плащанията по банков път може да правите на следната сметка:

Уникредит Булбанк АД - клон Добрич
IBAN: BG85 UNCR 7000 1521 5039 71
BIC: UNCRBGSF
"ХомеоХелп" ГД

 

ПРОГРАМА на ЛЕКЦИИТЕ от ВТОРО НИВО

ЦЕНИ за УЧАСТИЕ и НАЧИНИ на ПЛАЩАНЕ

 

 

kurs-homopatia-online

Хорариум 48 часа

Това е нивото добило широка известност като Онлайн Курс по Класическа Хомеопатия за Напредващи.

Второ ниво включва 25 лекции по 1.5-2.5 часа всяка.
Получавате достъп до лекциите за срок от 3, 4 или 6 календарни месеца.

 

 

Обучението се провежда изцяло на запис, което означава, че студентът получава достъп до записите на лекциите, изнесени в периода октомври 2011 – април 2012.

 

Второ ниво осигурява

Широки познания за:

 • „Органон на медицината” от д-р Кристиан Самуел Ханеман – „Библията” на Хомеопатията
 • Хроничните болести / миазмите
 • Философията на Хомеопатията

Задълбочаване на познанията за:

 • Принципите и законите на Хомеопатията
 • Техниката за Снемане, Анализ и Водене на случая
 • Основните лекарства, назначавани при най-често срещаните в ежедневието обостряния на хронични състояния
 • Материя медика на най-често предписваните хомеопатични лекарства и диференциалната диагноза между тях

 

Програмата включва и 6 лекции по постъпили от студентите въпроси под заглавие „Vox populi”.

В своите курсове HomeoHelp Holistic School Ви дава достъп до ценни знания и умения.
HomeoHelp Holistic School не носи отговорност за начина, по който ги използвате и/или прилагате.
Правото на практикуване на неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве в България е уредено от Закона за здравето (Глава 6).

 

Плащанията по банков път може да правите на следната сметка:

Уникредит Булбанк АД - клон Добрич
IBAN: BG85 UNCR 7000 1521 5039 71
BIC: UNCRBGSF
"ХомеоХелп" ГД

 

ПРОГРАМА на ЛЕКЦИИТЕ от ВТОРО НИВО

ЦЕНИ за УЧАСТИЕ и НАЧИНИ на ПЛАЩАНЕ

 

 

УЧЕБНА ПРОГРАМА на ВТОРО НИВО на ОНЛАЙН КУРСА на ХОМЕОХЕЛП

 

 

УЧЕБНА ПРОГРАМА на ВТОРО НИВО на ОНЛАЙН КУРСА на ХОМЕОХЕЛП

 

Лекция 1.
Ханеман и неговите опуси – Органон, Хронични болести, Материя медика Пура.
История на Органона. Структура на Органона.
Органон и Философия на Хомеопатията
Мисия на лечителя, Понятие за Жизнена сила.

Лекция 2.
Органон и Философия на Хомеопатията
Що е болест? Понятие за остри/хронични болести.
Материя Медика: Acon. Bell. Ferr-phos

Лекция 3.
Органон и Философия на Хомеопатията
Миазматични болести. Едностранни случаи. Локални болести. Психически болести. Интермитиращи болести.
Материя Медика: Bry. Gels. Rhus-tox. Eup-per.

Лекция 4.
VOX POPULI 1. Лекция по зададена от вас тема. Въпроси по предходните лекции. Практически въпроси.

Лекция 5.
Органон и Философия на Хомеопатията
Понятие за Лекарство – Част 1.
Терапевтика: Главоболия

Лекция 6.
Органон и Философия на Хомеопатията
Понятие за Лекарство  – Част 2. Що е доказване – цел и начин на провеждане.
Материя Медика: Arn. Bell-p. Hyper. Ruta. Apis. Ledum. Urtica

Лекция 7.
Органон и Философия на Хомеопатията
Лечение – естество и принципи.
Терапевтика: Менструални смущения

Лекция 8.
VOX POPULI 2. Лекция по зададена от вас тема. Въпроси по предходните лекции. Практически въпроси.

Лекция 9.
Органон и Философия на Хомеопатията
Лечение – естество и принципи – Част 1. Подобни и Неподобни болести
Материя Медика: Ant-t. Dros. Ipeca. Spong.

Лекция 10.
Органон и Философия на Хомеопатията
Лечение – естество и принципи – Част 2. Първичен и вторичен ефект на лекарствените субстанции, Лекарствена (изкуствена) болест, Хомеопатичен и алопатичен подход
Терапевтика: Възпаления на органите на отделителната система

Лекция 11.
Органон и Философия на Хомеопатията
Снемане на случая – класически метод.
Материя Медика: Aloe. Ars. Crot-t. Podo. Verat

Лекция 12.
Философия на Хомеопатията
Снемане на случая според най-съвременните тенденции в световната Хомеопатия.
Терапевтика: Ревматични проблеми

Лекция 13.
VOX POPULI 3. Лекция по зададена от вас тема. Въпроси по предходните лекции. Практически въпроси.

Лекция 14.
Философия на Хомеопатията
Анализ на случая. Реперториум. Реперторизация. Избор на потенция.
Материя Медика: Calc-s. Hepar. Merc. Pyrog. Sil.

Лекция 15.
Философия на Хомеопатията
Водене на случая. Ход на лечебния процес и съобразяване на действията на хомеопата с него – Част 1.
Терапевтика: Емоционални смущения и кризи

Лекция 16.
Философия на Хомеопатията
Водене на случая. Ход на лечебния процес и съобразяване на действията на хомеопата с него – Част 2.
Материя Медика: Cham. Ign. Nux-v.

Лекция 17.
VOX POPULI 4. Лекция по зададена от вас тема. Въпроси по предходните лекции. Практически въпроси.

Лекция 18.
Философия на Хомеопатията
Видове предписания в Хомеопатията
Терапевтика: Безсъние

Лекция 19.
Философия на Хомеопатията
Понятие за конституция, конституционално лекарство, конституционално лечение
Терапевтика: Сезонни алергични обостряния

Лекция 20.
Философия на Хомеопатията
Миазми – класическа и съвременна постановка
Материя Медика: Нозоди: Psorinum, Medorrhinum, Syphillinum, Tuberculinum, Carcinosinum

Лекция 21.

VOX POPULI 5. Лекция по зададена от вас тема. Въпроси по предходните лекции. Практически въпроси.

 

Лекция 22.
Практическа работа "Остри състояния"

Лекция 23.
Практическа работа "Хронични състояния"

ИЗПИТ.

Лекция 24.
VOX POPULI 6. Цялостен преговор по Второ ниво. Коментар по изпитните задачи.

 

 
 

Online Courses

free-class-homeopathy-en
course-homeopathy-en
bach-flower-remedies-online
sest-training-en
graphology-en
psychology-en