Graphology Online

Графология

graph1Как да опознаем човека и неговия характер, без да го познаваме и без дори да го виждаме?

Как да оценим слабите му места и силните му страни, как да научим какви са проблемите му, нивата му на агресивност и конфликтност? Или на честност?

Как да разберем податлив ли е на обучение, обидчив ли е, какви са неговите IQ и EQ, дали е лоялен, отговорен, или е немарлив и мързелив?

Всичко това и още много може да бъде определено чрез анализ на почерка му.

Включването на графологията в арсенала от инструменти за вникване в човешката личност, в нейните специфики и конкретни проблеми може да бъде от голяма помощ за изучаващия и практикуващия Хомеопатия, защото почеркът е един от начините, по които ни говори тялото, т. е. той почеркът е форма на език на тялото. Нещо повече, анализът на почерка може да даде много и важна информация за пациента, защото представлява некомпенсирана форма на езика на тялото, а както е известно некомпенсираните състояния дават най-ценната информация за хомеопата.

По същите причини владеенето на графологичния анализ може да подкрепи и работата на психолога и психотерапевта, давайки надеждна и ценна информация за пациента, чието извличане иначе би отнело много повече време.

Не на последно място, способността буквално да „чете" човека по почерка му би позволила на всеки ръководител на екип да опознае по-добре всички страни на личността на своите сътрудници и да оптимизира работата на екипа.

Всички тези полезни за живота и работата ви знания може да получите, обучавайки се по графология - психологията на нашия почерк.

Това е новата дисциплина, която влиза в програмата на HomeoHelp Holistic School.

Курсът по графология се води от един от водещите експерти по графология в света - директорът наИзраелския институт за графологичен анализ ИНЕСА ГОЛДБЕРГ.

Инеса Голдберг е специалист-графолог, съдебен експерт-графолог, дипломант и член на Израелското общество по научна графология.

Автор е на осем учебни издания по графология, които може да закупите от издателство ХомеоХелп с поръчка.

Основоположник на съвременния рускоезичен графологичен анализ.

Основател и главен редактор на уникалното международно рускоезично списание Научна графология".

Инеса Голдберг е основател, ръководител и преподавател в Института по графологичен анализ, който е водеща професионална организация в областта си в рускоезичното пространство.

Институтът по графологичен анализ на Инеса Голдберг води обучение и сертифицира професионални графолози, провежда научни изследвания, извършва експертни услуги за частни лица и за организации по анализ на почерка на руски, иврит и няколко европейски езика, а също така работи и по други бизнес и благотворителни проекти.

Инеса Голдберг е ръководител на първото и единствено в света графологично учебно заведение, осъществяващо интерактивно обучение на графолози чрез Интернет.


Курсът по практическа графология към HomeoHelp Holistic School може да се гледа на запис в удобно за Вас време.


 

 

ПРОГРАМА на Курса по практическа графология

Лекция 1. Инеса Голдберг, Борис Шойтов

"Анонимен? Вече не!" Почерк и типове личности

Холерик

Сангвиник

Флегматик

Меланхолик

 

Лекция 2.

Типологията на Карл Густав Юнг в почерка

Екстраверт - Интроверт

Логик (Мислещ) - Етик (Чувстващ)

Интуит (Вникващ) - Сенсорик (Усещащ)

 

Лекция 3.

Типологията на Исраел Одем в почерка

„Безволев"

„Интегративен"

„Импулсивен"

„Рационален"

„Аутистичен"

„Нарцистичен"

„Реформаторски"

„Невротичен"

„Незряло-възбудим"

 

Лекция 4.

Ниво на развитие на личността

Формулата „Скорост, четливост, оригиналност, организация"

 

Лекция 5.

Почерк и пол, IQ и EQ:

Женски и мъжки черти на характера - в почерка и в личността

IQ и EQ в почерка

Завършилите курса по практическа графология на Инеса Голдберг получават сертификат, който им дава предимство при включване в професионалното обучение по графология, което Инеса Голдберг ще води в HomeoHelp Holistic School.

HomeoHelp Holistic School проведе въвеждащата онлайн лекция на Инеса Голдберг за всички, заинтригувани от графологията и може да предостави запис на всички, които се интересуват.

Тема на лекцията: „ПСИХОЛОГИЯ на ПОЧЕРКА"

 

HomeoHelp Holistic School не е вашата мечта.

HomeoHelp Holistic School е вашият път към нея.

 

Online Courses

free-class-homeopathy-en
course-homeopathy-en
bach-flower-remedies-online
sest-training-en
graphology-en
psychology-en