Articles

 

 

 

CompellingFacts-HomeopathicMedicine

 

Автор: Дейна Улман

Според статия, публикувана във вестник Washington Post през 2013 година, Исус Христос и Хомеопатията са най-противоречивите теми в Wikipedia на четирите най-използвани езика (английски, немски, френски и испански).

За съжаление, налице са много и силни доказателства за преднамерено неприязнено отношение към хомеопатията (както и към много други алтернативи на Биг Фармата) в Wikipedia и доказателства за това може да откриете ТУК.

Нито една от дванадесетте истории, които разказвам по-надолу, не е дори обсъдена в Wikipedia или пък те са манипулативно представени или интерпретирани, сякаш статиите са писани именно от представители на Биг Фарма. Затова не е чудно, че значителен брой университетски преподаватели не позволяват Wikipedia да бъде цитирана като надежден източник на информация.

Повечето от тези истории са за проучвания, проведени в много страни по целия свят, стигнали до абсолютно еднозначни изводи и представляващи чиста фактология. Въпреки тези впечатляващи факти за значима популярност на хомеопатията по цял свят и за забележителна степен на удовлетвореност на използващите я, предразсъдъците на Wikipedia спрямо хомеопатията остават подчертани, което недвусмислено сочи, че информацията за хомеопатията, която се представя там, е преднамерено подбрана.

Най-мощните медии в света разчитат на рекламите, заплащани от Биг Фарма, като основен източник на приходи. Затова не е изненадващо, че Биг Медия обикновено публикуват невярна информация за хомеопатията или просто представят позитивна информация в негативен аспект.

Аз приканвам читателите да прегледат фактите, цифрите и научните изследвания, обсъждани тук и да решат за себе си коя информация е точна и коя – не. Източникът на всеки факт се посочва в хиперлинк към оригиналния доклад, проучване, изследване или новинарски репортаж. Вие ще забележите, че всеки един от посочените източници е високо авторитетен и надежден.

 

 


 

95% от френските педиатри (и други) предписват хомеопатични лекарства

 

Според проучване, открито в архивите на френското правителство, за предписанията на френските лекари, 95% от френските педиатри, дерматолози и общопрактикуващи лекари използват хомеопатични лекарства! Освен това, 43% от ВСИЧКИ здравни и медицински специалисти във Франция предписват хомеопатични лекарства на своите пациенти. В почти половината от случаите, в които са назначавани хомеопатични лекарства, са били давани и конвенционални медикаменти. Следователно, тази статистика говори, че в приблизително половината от случаите, в които са предписвани хомеопатични лекарства, здравните и медицинските професионалисти са сметнали, че не е необходимо хомеопатичното лечение да бъде съпровождано от приемане на конвенционален медикамент.

Световната здравна организация (СЗО) посочва Франция като държавата с най-добро здравеопазване в света и очевидно, последователното и устойчиво използване на хомеопатични лекарства от медицинските професионалисти и от населението допринася за здравето на народа на Франция.

 

 


 

 

Поне 100 милиона души в Индия използват хомеопатични лекарства за посрещане на ВСИЧКИ свои здравни потребности

Според Lancet, около 10% от населението в Индия – повече от 100 милиона души – разчитат САМО на хомеопатия, когато имат здравословни проблеми. Според изследване на AC Nielsen, проведено в Индия, 62% от ползващите хомеопатия никога през живота си дори не са пробвали конвенционален медикамент, а 82% от същите не биха се върнали към конвенционална терапия, след като са опитали хомеопатия. И имайте предвид, че тези хора използват само и единствено хомеопатични лекарства за лечение на множество остри и хронични инфекциозни болести, тежки болкови синдроми, разнообразни емоционални и психични разстройства, ракови заболявания и сърдечни болести. Ако хомеопатичните лекарства бяха просто плацебо, биха ли цели 100 милиона души разчитали на тази медицинска система за ВСИЧКИ свои здравословни проблеми?

Ако хомеопатичните лекарства бяха плацебо, аз предизвиквам който и да било лекар да лекува своите пациенти дори и само един единствен месец, прилагайки плацебо… и после да види дали тези пациенти ще се върнат при него да ги лекува по същия начин… което се случва с пациентите на стотици хиляди лекари-хомеопати в Индия – за поне една година или за цял един живот.

 

 


 

Солидни клинични проучвания потвърждават ефикасността на хомеопатията

И накрая, изследвания от най-високо качество, показващи ефикасността на хомеопатичните лекарства, са били публикувани в много от най-уважаваните медицински издания в света, включително TheLancet, BMJ (British Medical Journal), Chest (бюлетинът на American College of Chest Physicians), Rheumatology (бюлетинът на British Society for Rheumatology), Pediatrics (бюлетинът на American Academy of Pediatrics), Cancer (списанието на American Cancer Society), Journal of Clinical Oncology, Pediatrics Infectious Disease Journal (бюлетинът на European Society of Pediatric Infectious Diseases), European Journal of Pediatrics (бюлетинът на Swiss Society of Pediatrics и Belgium Society of Pediatrics) и още много други.

Бележка: Тъй като някои от горепосочените издания са публикували през годините по няколко проучвания, показващи ефикасността на хомеопатията, натиснете ТУК и ще стигнете до статия, даваща препратки към публикации във въпросните издания.

 

 


 

Най-голямото правителствено проучване, посветено на хомеопатията (Швейцария)

Швейцарското правителство финансира най-обширния преглед на данни за клинични и научни проучвания, оценяващи ефекта на хомеопатичните лекарства.

Оценявайки предклинични и висококачествени клинични изследвания, швейцарският доклад потвърди, че високо потенцираните хомеопатични лекарства изглежда индуцират регулаторни ефекти (т. е. балансиращи и нормализиращи ефекти) и специфични промени в клетки и живи организми. В доклада се посочва, че 20 от общо 22 систематични рецензии на клинични проучвания, тестиращи хомеопатични лекарства, констатират най-малкото тенденция в полза на хомеопатията.

Швейцарският доклад откри особено мощна база доказателства, подкрепящи положителния ефект на хомеопатичното лечение на възпаления на горните дихателни пътища и дихателни алергии. Докладът цитира 29 проучвания на тема „Възпаления на горните дихателни пътища / Алергични реакции от страна на горните дихателни пътища“, 24 от които са констатирали положителен ефект на хомеопатичното лечение. Освен това, шест от общо седем контролирани проучвания, сравняващи хомеопатично лечение с конвенционално-медицинска терапия показват, че хомеопатията е по-ефективна от конвенционално-медицинските интервенции (последното, седмо, проучване констатира еднакъв ефект на двата подхода).

Бележка: Натиснете ТУК, за да прочетете резюмето на това проучване.

Натиснете ТУК, за да прочетете статия за чисто финансовата ефективност на хомеопатията.

Натиснете ТУК, а да прочетете резюмето на това финансирано от правителството проучване.

 

 


 

В австралийския доклад за хомеопатията са открити измами и лоши научни практики

Австралийското правителство публикува „доклад“, посветен на хомеопатията, който твърди, че липсват доказателства за ефективност на хомеопатичните лекарства при каквото и да било състояние. Наскоро, обаче, бяха открити доказателства, разкриващи, че първият вариант на този доклад, написан от група уважавани изследователи, включва висококачествено проучване, подкрепящо ефективността на хомеопатията. Този вариант, обаче, е бил отхвърлен от правителствената комисия, възглавявана от известен скептик по отношение на хомеопатията. Впоследствие, друга група от изследователи подготвя нов доклад с откровена антихомеопатична насоченост. Председателят на тази втора група бил приканен да подаде оставка, задето излъгал правителството и не разкрил, че опозицията му спрямо хомеопатията е мотивирана от тежък конфликт на интереси. Въпросният председател, обаче, продължава да посещава различни изслушвания, макар тези действия да поставят под въпрос неговата етичност.

 

 

Дори ползващата се с висок престиж в Австралия „Комисия Кокран“ признава, че много проучвания, публикувани във водещи конвенционално-медицински списания доказват ползите от прилагането на хомеопатични лекарства.

Следва да се отбележи, че според този „доклад“, всяко проучване върху по-малко от 150 пациента трябва да бъде напълно игнорирано, дори да е проведено по всички правила на изкуството и да е публикувано във водещо „peer-review“ списание. Когато „British Medical Journal“ избира клинично изследване, което да оцени, там смятат, че 20 пациенти са разумният минимум, за да може да бъде проведена статистическа оценка. Минимум от 150 пациенти е много спорно изискване, явно въведено с цел елиминиране на огромен брой висококачествени проучвания върху ефекта на хомеопатични лекарства.

Бележка: Натиснете ТУК, за да прочетете подробен критичен анализ на този спорен доклад за хомеопатията.

 

 


 

Подкрепата за хомеопатията от страна на Германската медицинска асоциация

Според статия, публикувана в BMJ (British Medical Journal) през 2010 година, впечатляващите 57% от германците използват хомеопатични лекарства. За всеобща изненада, някои германски политици поискаха от правителството да прекрати реимбурсирането на хомеопатично лечение в Германия.

За още по-голяма изненада на тези политици, обаче, Германската медицинска асоциация се обяви в подкрепа на хомеопатията и „за“ реимбурсирането на хомеопатично лечение.

 

 


 

92% от лекарите, работещи с елитните германски футболисти, предписват на своите играчи хомеопатични лекарства

Според Deutshe Welle (водещата новинарска медия в Германия), 92% от лекарите, които работят с националния футболен отбор на Германия и топ-отборите от Първа и Втора бундеслига използват хомеопатични лекарства, за да поддържат играчите им здрави и в добра форма. Водещият изследовател Петер Билигман заявява в интервю за популярното германско списание „Der Spiegel“:

„Успешните истории са впечатляващи… хомеопатичните субстанции нямат никакви странични ефекти, а сме и напълно спокойни при допинг-контрола.“

 

 


 

Очаквайте продължение!

 


 

 

Списание „TIMEнарича автора на тази статия Дейна Улман (Homeopathic.com) „водещият популяризатор на Хомеопатията, спечелил й най-много привърженици“, а за ABCNews той е „главният говорител на Хомеопатията“.Дейна Улман е посветил живота си на хомеопатията. Той редовно изнася лекции във водещи медицински училища и университети. Автор е на 10 книги и на главите за хомеопатия в 3 водещи медицински учебника.

 

 


 

Оригиналната статия може да прочетете ТУК.

 

 

"© 2017 GreenMedInfo LLC. This work is reproduced and distributed with the permission of GreenMedInfo LLC. Want to learn more from GreenMedInfo? Sign up for the newsletter here http://www.greenmedinfo.com/greenmed/newsletter." 

 

Online Courses

free-class-homeopathy-en
course-homeopathy-en
bach-flower-remedies-online
sest-training-en
graphology-en
psychology-en