Articles

 

 

Konovalov-RAS


Ново откритие в областта на „свръхвисоките разреждания“ обещава сериозни промени във фармацевтиката и сродните й области.


Изолираните в хода на изследвания, извършени от руски учени, молекулярни ансамбли, наречени от тях „наноасоциати“, променят коренно представата за поведението на високо разредени разтвори, прилагани, в частност, при производството на лекарства.


За изненадващите свойства на подобни разтвори и за практическото приложение на откритието разказва в интервю за „Росбалт“ известният химик, академикът от Руската академия на науките (РАН) Александър Коновалов.


-    Александър Иванович, Вие работите и живеете в Казан. С какво е свързана сегашната Ви визита в Москва?
-    На 7 декември в Москва се състоя конференция „Перспективи пред прилагането на рилийз-активните препарати в съвременната медицинска практика“, организирана от Руската академия на науките. На тази конференция аз представих резултатите от своята дългогодишна научна работа, посветена на изследването на наноасоциатите в силно разредени разтвори.
-    Вие сте известен химик, академик от РАН. Защо Ви заинтересува практическа медицинска конференция?
-    Тематиката на моите изследвания е свързана с главната тема на конференцията. Строго погледнато, медицината всмуква в себе си всички текущи фундаментални достижения от другите науки и е една от първите, които може да ги приложат на практика. Има многобройни примери, когато достиженията в областта на химията се използват активно в медицината и в обкръжаващия ни живот и това не е въпрос само на фармакология или лабораторна диагностика. Затова активното взаимодействие между естествените науки и медицинската наука е историческа закономерност.
Моята работа е посветена на свръхвисоките разреждания на различни съединения, при които бяха открити поразителни ефекти. Изглежда, че – и това съответства на класическия възглед – успоредно с намаляването на концентрацията, трябва да се променят и физико-химичните свойства на съответните проби, до степен на пълното им изчезване. Но така е на теория. А при нашите изследвания ние нееднократно показахме, че в хода на това намаление на концентрацията може да се наблюдават изразени скокове във физико-химичните параметри на разтворите, които позволиха да се направи изводът за формиране на различни по размери наноасоциати в тези силно разредени разтвори.
Тези резултати аз представих на заседание на Президиума на РАН през 2012 година и тогава те бяха активно обсъждани и получиха положителни оценки от колегите.
-    А как това явление е свързано с медицината?
-    Ако говорим за медицината, то вече 20 години в това направление работи професор Епщайн. Той откри, че свръхвисоките разреждания придобиват нови, положителни модифициращи свойства и нарече този феномен рилийз-активност. Той доказа ефективността на препаратите, произвеждани по тази технология, откривайки по този начин възможност за лечение на широк спектър заболявания.
По същество, ние с него описваме с различни термини един и същ проблем. Аз използвам класическото понятие „супрамолекулярна химия“, потвърждавайки чрез своята работа, че свръхвисоките разреждания не са просто „празнота“, а напълно материален обект. Епщайн, използвайки биологични модели, откри ново техногенно свойство на свръхвисоките разреждания и на база на това разработи иновационни лекарствени препарати.
Ако трябва да го кажем с прости думи, руските учени стигнаха до това, че при многократно разреждане на изходната субстанция, т. е. при намаляване на нейната концентрация, тя (субстанцията) не изчезва, а преминава в друга форма. Нещо повече. У тази субстанция се появяват нови качества и нови свойства. Това е истинско откритие, което не е било предсказвано дори теоретически.
-    Това е много интересно. Но каква би могла да бъде практическата полза от тази разработка?
-    Както казах по-рано, в този случай фундаменталната наука се доближи до описанието и детайлизацията на физико-химичните свойства, лежащи в основата на биологичната активност на свръхвисоките разреждания или рилийз-активните продукти, успешно внедрени в медицинската практика. Разбира се, тази тема, както и всяка друга, изисква много сериозно научно внимание и изучаване, което именно се случва в момента.
Новото руско откритие обещава сериозни промени, дори поврат в медицината и фармацевтиката – та нали усвояване на съответните технологии може да се получат необходимите ефекти от действието на рилийз-активните лекарствени препарати. Това се случва, защото в такива разтвори се образуват наноразмерни молекулярни ансамбли, наречени „наноасоциати“. Размерът на наноасоциатите варира в зависимост от степента на разреждането, но не линейно и не монотонно – от няколко десетки до няколко стотин нанометра. Именно образуването на наноасоциати се явява фактор за некласическото поведение на разтворите.
Виж кое точно е причината, засега не знаем. Това е предизвикателство пред физиците, биолозите, биохимиците. А що се отнася до клиничното приложение, разбира се, най-добре е да се произнесат водещите в своите области специалисти, които се изказаха на конференцията.


Александър Иванович Коновалов в съветски и руски химик-органик, доктор на химичните науки, професор, академик в РАН, председател на научния Съвет на РАН по органична и елементо-органична химия. От 1979 до 1990 година е ректор на Казанския държавен университет. Понастоящем работи в института за органична и физическа химия „Арбузов“ в Казан. Разработил е различни аспекти на химията на веществата, способни на супрамолекулярни взаимодействия.


Има повече от 1000 публикации във водещи руски и международни научни списания и над 40 авторки свидетелства от СССР и патенти в Руската федерация. Индекс „Хирш“ в РИНЦ — 33. Член на редакционната колегия на научните списания „Успехите на химията“, Списание за обща химия“, „Списание за органична химия“. Член е на международния Съвет по хетероатомна химия.


Интервюто води: Дария Истомина, Росбалт

Оригиналната статия може да прочетете ТУК и ТУК.Коментарът на ХомеоХелп

 


1492 година остава в история като годината, през която Христофор Колумб открива Америка.


Америка си е съществувала и преди 1492 година и на много хора – на тези, които са живеели там – фактът за нейното съществуване е бил известен. Но за неин „откривател“ ние все пак смятаме Колумб. Лично на мен не ми известно как е бил наричан този континент по-рано – аз го познавам под названието, което му е дал именно Колумб.


Аналогично, и активността на т. нар. „наноасоциати“ или рилийз-активни препарати, и начинът на тяхното създаване, са известни от повече от 200 години – под названието „хомеопатични лекарства“. Повече от 200 години са известни и начинът, по който те се назначават, и ефектът, който те предизвикват.


Но за академик Коновалов, „Това е истинско откритие, което не е било предсказвано дори теоретически.“

И сега следва станалата вече стандартна процедура: След като хиляди хомеопати, повече от 2 века, твърдят, че хомеопатичните лекарства работят – по повод на което милиони пъти са били осмивани и обругавани – сега учените ще „открият“ този факт и ще го продадат на фармацевтите, за да могат да последните да се окичат с лаврите и да покажат на целокупното човечество, колко са умни и човеколюбиви.


Да са живи и здрави!

P.S. Първият линк – който както сте забелязали, вече не води никъде – беше към публикацията на интервюто с академик Коновалов на уебсайта на Руската академия на науките.
Статията престоя там 3 дни и явно е била свалена, но не отиде в небитието, каквото явно е било желанието на неизвестен нам „фактор“.

 

Online Courses

free-class-homeopathy-en
course-homeopathy-en
bach-flower-remedies-online
sest-training-en
graphology-en
psychology-en