Articles

spiritualПрочетете разсъжденията на Робърт Фийлд за духовната същност на Хомеопатията.

 

Умишлено предпочетох да ви запозная с тези разсъждения след Коледните празници, а не по време на тях, за да ги отделя от пороя духовни призиви, които ни заливат на празници и много от които са мимолетни изблици на нетраен стремеж към духовно извисяване.

 

 

Коледните празници са време за почивка. Това са дни, които много религии по света признават като свети дни. В основата на всички религиозни празници лежат духовни истини, които ни водят по нашия собствен път като личности и хомеопати. В края на краищата, битието на хомеопат е една много лична част от това, което сме като духовни същества в настоящото ни физическо прераждане.

 

 

Ханеман признава духовната основа на Хомеопатията. Той говори често за това в Органона и ни дава напътствия не само как да лекуваме, а и как да се развиваме духовно. Той говори за жизнената сила като за духовна енергия, която оживява тялото ни (параграф 15). Като хомеопати ние трябва винаги да помним, че точно външните прояви на разстройството на жизнената сила е това, което може да бъде разпознато като болест. Във всеки отделен случай ние трябва да се стремим да не забравяме това. Така то ще припомня непрекъснато за собствената ни духовна същност.

 

Ханеман ни препоръчва и да бъдем непредубедени наблюдатели (параграф 6). Това означава да оставим предубежденията си настрана. Ние не бива да храним презрение към другия човек, а да се отнасяме към него с уважение, с достойнство, така, сякаш никога преди не сме чували история като тази. Добра практика е да бъдем добри слушатели за всички хора. При всеки следващ пациент ние трябва да следваме най-висшия призив на Хомеопатията – да го посрещнем без предубеждение.

 

Ханеман ни казва също и че нашата най-висша и единствена мисия е да възстановим здравето на болния човек. Ако помним това във всичките си ежедневни дела, ние всъщност отправяме молитва за здраве и щастие на всички живи същества. Може да правим това и само с мисъл, но действията говорят много по-силно. Помним ли това, става много лесно да протегнем ръка за помощ, която може да направи нечий товар по-лек за носене, без значение дали става дума за торба с покупки, или за някаква скръб.

 

В параграф 6 Ханеман предупреждава за опасността от трансцедентални спекулации. Запазвайки ума си неизкушен от предположения, ние сме свободни да се насладим на момента в пълния му блясък. Приемането на това, „което е” ни води до истинската свобода. Когато умът е свободен от измъчващите неизпълнени очаквания, може да приемаме условията, при които живеем, по-леко. Така щастието по естествен начин става основно състояние на ума ни, защото липсват разочарования.

 

Когато изучаваме Материя медика, ние виждаме скрити съкровища и истини, които излизат на повърхността чрез потенцирането на субстанцията. Така вселената разкрива своите тайни пред нас. Така започваме да усещаме съвсем осезаемо взаимовръзката между всички неща. Между нещата във Вселената наистина няма никакви граници. Това удивително чудо на Божието творение ни държи свързани с нашето по-висше начало. Черпете вдъхновение от този факт всеки Божи ден!

 

Хомеопатията е духовна медицина. Тя носи в себе си отпечатъка на всички истини. Познавайки тези истини, ние можем да открием своя духовен път. През тези свети празници, в тези свети дни нека Хомеопатията ви вдъхновява във вашето духовно пътуване. Тя може да бъде вашият водач по вашия духовен път.

 

Щастливи празници!

Online Courses

free-class-homeopathy-en
course-homeopathy-en
bach-flower-remedies-online
sest-training-en
graphology-en
psychology-en